[2.9] Toeristische doorgangsroute door Merkpslas 1 
Deel 1
- Toerisme

[2.5] Een aardgasleiding doorheen Merksplas - Bedrijven

[2.7] Een internationale gasleiding in onze tuinen 
Dr. W. De Munter - Bedrijven - Natuur - Milieu - gasleiding

[2.11] Onze aloude St.-Sebastiaansgilde - St-Sebastiaensgilde

[2.1] Vakantiezoektocht S.W. - Fanfare Sint Willibrordus - Volksgebruiken

[2.1] Kempische Bierfeesten - Fanfare Sint Willibrordus - Volksgebruiken

[2.2] Fotokring 
Start nieuw werkjaar
- Fotokring Merksplas

[2.2] Davidsfonds 
Start winterwerking
- Davidsfonds - Cultuur

[2.2] K.L.J. - Verslag kamp 16-20 juli, jongens - KLJ

[2.2] Verslag kamp V.K.A.J. en K.L.J-meisjes - KLJ - V.K.A.J.

[2.3] Een zekere jeugdbeweging 
Kampverslag
- KSA

[2.4] V.K.S.J. 
Kampverslag 
- VKSJ - Taal, dialect

[2.4] Oogstfeest - K.L.J. - B.B. - K.V.L.V. 
Inrichting oogstfeest
- KLJ - Boerengilde (nu Landelijke Gilde) - KVLV (voorheen Boerinnengilde) - Oogstfeest - Volksgebruiken

[2.4] Jeugdraad - Jeugdraad - Volksdansen

[2.5] De Berend Boudewijn-kwis nu op de rand van onze gemeente - Volksgebruiken - Kwis - Jeugdraad - Druyts Constant 1967 - 1985

[K.A.V.S.] (2.8] De wielertoeristische bedrijvigheid 
Wuyts Karel
De 32ste Internationale 24 uren van Antwerpen
- Wielertoeristen - Sport

[2.10] Sport 
Goedkeuring van de statuten
- Sportraad - Sport - Gebouwen - Sportschuur

[2.10] Het Spetsersweekend 
Verslag en klassement
- Spetserscommitee

[2.12] Dansclub Merksplas 
Voorstelling en programma
- Dansclub Merksplas - Zaal Van Dyck

[2.13] Nieuws van de Sterrewacht Rhea Merksplas 
Dierckx Jef - Dierckx Jozef 1911/07/26 - Volksgebruiken - Rhea