[14.4] Bierfeesten S.W. 
Programma Bierfeesten
- Fanfare Sint Willibrordus - Zaal Van Dijck

[14.4] Krijamee: Vietnam na de bevrijding 
Mertens Stef
Organisatie Vietnamweekend
- Kriamee

[14.5] Oogstfeest 
Verslag oogstfeest
- KLJ - KVLV (voorheen Boerinnengilde) - Volksgebruiken

[14.6] Per vlot over de oceaan 
Intervieuw met Fons Oerlemans
- Davidsfonds - KWB - Oud studentengild "Eigen Taal - Eigen Zeden" - Fanfare Sint Willibrordus - Oerlemans

[14.7] Sterrewacht Rhea 
Dierckx Jef
Planetenstand in oktober
- Volksgebruiken - Dierckx Jozef 1911/07/26 - Rhea

[14.7] Een gesprekje met de lijsttrekkers - Politieke geschiedenis - Druyts Constant 1967 - 1985 - Wilrijcx Jan Maria Alois - Faes Jos - Druyts Constant Cyriel

[14.14] Sooi Govers vertelt: Schone herinneringen 
Govers Sooi - Wielerclub De Spetser - Sport - Volksverhalen - Govers Frans "Sooi" - 1919/02/06

[14.16] Sportraad van Merkspas: 'Dag van de Fiets' 
Aankondiging fietsdag
- Sportraad - Sport

[14.16] Voetbaltornooi Wijk Hoekeinde 
Tornooiverslag
- Wijk Hoekeinde - Sport

[14.17] Guido Bartels vertelt: Parijs-Brest-Parijs 
Bartels Guido
Verslag marathonrit
- Wielertoeristen - Sport - Bartels Guido - Bartels Guido Adriaan Jozef

[14.18] K.S.A. Filmnieuws 
Aankondiging filmvertoningen
- KSA - Volksgebruiken

[14.19] Het ontstaan van de Gemeente Merksplas: Handen af van de grenspalen 
Lauwerijs Jozef - De geschiedenis van Merksplas - Kerkelijke geschiedenis - Sint-Michielsabdij