[29.6] Brief H. Lauwerysen 
Nieuwjaarbrief uit La Gonave, Haïti
- Missie en ontwikkelingshulp - Lauwerysen Herman - Personalia

[29.6] Brief J. Vannuffelen 
Nieuwjaarbrief Jos Vannuffelen uit Bumba, Zaïre
- Missie en ontwikkelingshulp - Vannuffelen Jos (pater) - Personalia

[29.6] In Memoriam Broeder Generosus, Jozef De Cuyper 
Govaerts Karel - De Cuypers Jozef - Broeder Generosus - In Memoriam

[29.8] Teken- en fotowedstrijd 
Uitslagen
- Jeugdraad

[29.8] Karnaval 1978 
Aankondiging evenement
- Jeugdraad - Volksgebruiken

[29.9] De Week van de Soldaat 
Soldatengedicht en aankondiging 'Week van de Soldaat'
- Taal, dialect - Volksgebruiken

[29.9] KSA 
Verslag bedrijfsbezoek GVA
- KSA

[29.9] J.A.C. Turnhout 
Voorstelling en werking J.A.C.
- J.A.C. - Jongeren Advies Centrum - Andere verenigingen

[29.10] Kriamee 
Wijziging doelstellingen en samnwerking met 'Wereldwinkels'
- Kriamee - Wereldwinkel Oxfam

[29.10] Dansliga 
Vooruitblik op activiteiten februari en verslag teerfeest in januari
- Dansclub Merksplas - Zaal Van Dijck

[29.11] Uit de Meisjesschool 
Inschrijvingen en open-deurdag
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[29.11] Uit de Gemeenteschool 
Uytdenhoef Marcel
Terugblik januari en vooruitblik februari
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[29.12] Fotokring 
Verslag Kempens Foto- en Diasalon enaankondiging nieuwe acitiviteien
- Fotokring Merksplas

[29.12] Decoratiefeest SW 
Voorstelling gedecoreerden
- Fanfare Sint Willibrordus - Jubileum

[29.12] Sjoelbakprijskamp SW 
Aankondiging evenement
- Fanfare Sint Willibrordus - Volksgebruiken - Zaal Van Dijck

[29.13] Lentefeesten S.W. 
Aankondiging festiviteiten
- Fanfare Sint Willibrordus - Zaal Van Dijck - Muziek, zang

[29.13] Jaar van het Dorp 1978 
Lied, gewijd aan de Merskplasse kleuren
- Muziek, zang - Taal, dialect - Van Gool gust - Mertens Jaak 1926 - 1958

[29.13] Viering 75 jaar Boerengilde Merksplas 
Programma en historisch overzicht
- Boerengilde (nu Landelijke Gilde) - Jubileum

[29.15] Binnenhuisinrichting 
Nabeschouwingen lessenreeks KVLV
- KVLV (voorheen Boerinnengilde)

[29.16] Eeuwfeestviering in 1977 
Govaerts Karel
Nabschouwingen bij de Eeuwfeestviering 1976 van de Kerkwijding Sint-Willibrorduskerk
- Jubileum - Kerkelijke geschiedenis - Zangkoor St-Cecilia - Cultuur - Tentoonstelling - museum - Eeuwfeestviering - Sint-Willibrorduskerk

[29.18] Bijenprodukten, medisch bekeken 
Neeckx Clement - Neeckx Clement

[29.20] Even kennis maken met Broeder Firmus, Jos Van Houdt 
Govaerts Karel - Personalia - Van Houdt Jozef (Broeder Firmus) - 1907/08/07

[29.21] Sterrewacht Rhea 
Dierckx Jef
Planetenstand rond Christus' Geboorte
- Rhea - Dierckx Jozef 1911/07/26 - Volksgebruiken

[29.21] Jef Dierckx vertelt 
Dierckx Jef
Vooroorlogs levensverhaal
- Dierckx Jozef 1911/07/26 - Volksverhalen

[29.23] Filmnieuws 
Dierckx Jef
Filmprogrammatie februari
- Volksgebruiken - Cultuur

[29.24] Ons Historisch Hoekje: Merksplas omstreeks 1910 
Broeder Firmus en Govaerts Karel - Broeder Firmus - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde