[41.7] In Memoriam Wim Mens - In Memoriam - Mens Wim

[41.8] Broederlijk Delen 1979 
Aankondiging B-D-actie (voettocht)
- Parochieraad - Parochiegemeenschap

[41.9] K.V.G. 
Jaar van het Kind in het teken van het gehandicapte kind
- KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten)

[41.9] K.L.J.-veldloop 
Aankondiging sportactiviteit
- KLJ - Sport

[41.9] Wandelen met K.W.B. 
Aankondiging gezinswandeling
- KWB - Sport

[41.10] VKSJ 
Vooruitblik op geplande activiteiten
- VKSJ - Roodkapjes

A.C.V.
Over het behalen van een rijbewijs
- ACV

[41.10] Met KWB - KAV naar Lourdes 1979 
Thema en periodes
- KWB - Femma (vroeger KAV) - Volksgebruiken

[41.10] Met Ziekenzorg naar Lourdes of met Vakantie 1979 
Programma's
- ACW (nu beweging.net) - CM ziekenzorg - Volksgebruiken

[41.11] Civiele Bescherming 
Medewerking aan sportevenementen
- Civiele bescherming (burgerwacht)

[41.11] Stuurgroep 'Jaar van het Kind' 
Verslag vergadering over invulling 'Jaar van het Kind' 
- Gezinsbond (BGJG) - Gezinsbond - K.V.G. - Femma (vroeger KAV) - KWB - KVLV (voorheen Boerinnengilde) - Parochieraad - Fanfare De Kunstvrienden - Davidsfonds - Gemeenteschool (QWORZO) - Gemeentebestuur - Zwart Goor - KSA - KLJ - Chiro - ACV - VKSJ - De Nieuwe Spetser

[41.12] Wijk De Turnhoutse Steenweg 
Aankondiging kinderfeest
- Wijk Stwg op Turnhout

[41.12] Lentefeesten 
Aankondiging festiviteiten
- Fanfare Sint Willibrordus - Zaal Van Dijck - Volksgebruiken

[41.13] Bal van het dorp 
Aankondiging Bal van de Burgemeester
- K.V.G. - Andere verenigingen - Zaal Van Dijck - Volksgebruiken

[41.13] De Beroepsschool dankt!! 
Dankwoord voor hulp bij de winterperikelen
- Vrije Basisschool - Beroepsschool

[41.13] Kleuterschool 
Opendeurdag
- Vrije Basisschool - Kleuterschool - School - Onderwijs

[41.13] Uit de Gemeentschool 
Vooruitblik op maart
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[41.13] Op sportkamp in Herentals 
Leerlingenverslag over het kamp
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs - Sport

[41.14] In en om de Rijksbasisschool 
Terugblik op februari en vooruitblik op maart
- Rijksbasisschool - School - Onderwijs

[41.15] Aandacht ... Aandacht !!! 
Uitnodiging Fotokring lessenreeks
- Fotokring Merksplas

[41.15] Dansliga 
Terugblik op februari
- Dansclub Merksplas

[41.16] Zondereigen 
Over Broederlijk Delen, de Koninklijk Harmonie, KLJ, de vrije lagere school en BGJG
- Zondereigen (Artikels)

[41.17] D.N.S. en het 'Jaar van het Kind' 
Over de rechten van het kind
- De Nieuwe Spetser - De Nieuwe Spetser

[41.18] Wat ze verlangen ... 
Of wat kinderen in de lagere school zo al verlangen
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[41.19] Gehandicaptenzorg 
Horsten Antoon
Uiteenzetting over de rechten van gehandicapten

- KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten)

[41.21] Frans Verheyen en zijn huifkar 
Verhaal over huifkarreizen
- Volksgebruiken - Verheyen Frans - Personalia - Paarden

[41.23] Het rijbewijs 
Deel 1 van de procedure om een rijbewijs te halen

- ACV

[41.24] Miel, de zondagsrijder 
Orfo
Verhaal van een onhandige chauffeur
- Orfo - Volksverhalen - Taal, dialect

[41.25] Sterrewacht Rhea 
Dierckx Jef
De planeten in maart
- Dierckx Jozef 1911/07/26 - Rhea - Volksgebruiken

[41.25] De Brandweer: De brand van Sannen 
Koks Frans
Deel 7 over de geschiedenis van de brandweer
- Brandweer - Koks Frans -  1936/11/13

[41.27] Wielertoerisme 
Ontstaan en evolutie
- Wielertoeristen - Sport

[41.29] Karate-club Zanshin 
Laatste nieuwsjes
- Andere verenigingen - Sport - Atemi-tyu - Zanshin

[41.30] Wielerclub De Speters 
Aankondiging activiteiten
- Sport - Wielerclub De Spetser

[41.30] Film in eigen dorp 
Programmatie maart
- Cultuur - Volksgebruiken - Turnkring “Rust Roest” - Fanfare Sint Willibrordus - Voetbal MSK

[41.31] Ons Historisch Hoekje: Het Hofeinde omstreeks 1910 
Broeder Firmus en Govaerts Karel - Heemkundekring Marcblas - Genealogie - Heemkunde - Hofeinde - Caron