DNS 1979 - 1980

IN MEMORIAM. 
Marcel Daems °Meerhout 6/7/1932,53.8
BRUILOFT JUBILEUMS
L. Remeysen - De Vrij,46.35.
Louis Van Loon - Fien Schuermans,48.14.
F. Lanslots - M. Jansen,49.16.
L. Van Noppen – Wambeke,49.19.
C. Swinnen – Vos,49..19.
F. Van Ael- A. Jacobs,51.15
A. Luyckx - A. Loots,52.15.
S. Sommen - M. Lenaerts,52.17.
E. Van den Ackerveken - M. Govaerts,55.18.
H. Van Hauwaert - M. Van Ranst,56.18.
Jef Bluekens - Lien Bauweraerts,56.20.
INTERVIEWS
F. en M. Verheven, duivenmelkers,46.18.
Vlechter van stoelmatten,47.15.
Citizen Band uit de onwettelijkheid,54.16.
Laatste gesprek met Jef Goris als onderpastoor,55.13.
Mevr. Berghmans, theologe,56.22.
BRANDWEER
12.Lijst van branden 1973-1978,46.22.
13.Enkele nuttige tips,47.19.
14.Nabeschouwingen,48,19.
15.Wij zijn de pompiers,48.20.
KLEUR BEKENNEN
1.Kleurstoffen: een overtollige toevoeging ...50.17.
2.Onze wetgeving,51.22.
3.Plastiekverpakking, niet de beste oplossing,52.20.
4.Plastiek is niet bepaald milieuvriendelijk,53.25.
MIJMEREN OVER MIJN GEBOORTEDORP
1.Een dorp met groen en bomen,25.19.
2.Voorrang voor de mens in zijn leefmilieu,53.23.
3.Een dorp met aandacht voor de voetganger en fietser,54.21.
4.Een mooi openbaar domein, een park,55.21.
5.Een dorp midden een mooie landelijke omgeving,56.25.
6.Tenslotte, een vroom dorp,56.26.
OP BEDEVAART MET HET LOURDESGEZELSCHAP 1930
1.De heenreis,52.22.
2.Op verkenning,53.27.
3.De basiliek van Lourdes,54.27.
4.Vlaamse strijdliederen op de Pic Du Jer,55.30.
5.Het feest van Maria,56.33.
HET WATERZUIVERINGSSTATION VAN MERKSPLAS
1.Inleiding,53.22.
2.De werking van het station,54.22 en 55.23.
3.De klaarmeester,56.23.
EEN SOLDAAT UIT 1940 VERTELT ... 40 JAAR GELEDEN
1.Kontich kazerne,54.24.
2.Van St. Michiel naar Frankrijk,55.27.
3.Verblijf in Endoufielle ,56.30.
VERHALEN
In geuren en kleuren,47.13.
Onze vrouwkes roken,48.16.
De eik en de verkavelaar
Kerstlied in Polen,49.20.
Kerstmis van een klein meisje,50.1.
De mollenkoning,50.24.
De kantoorrat in de val,51.24.
Mijn broodje is gebakken,52.17.
Gevecht met bakstenen,54.18.
Frits de lieve krullebol,55.20.
Vuile vis,56.27.
DIVERSEN
Woonerf Den Drank,46.16 en 56.24.
ACV-werking,46.19.
Keizer Willy Verhoeven,46.20.
Eerste missiezuster van Merksplas in 1924,47.15.
Beroepsopleiding bij het gewestelijk bureau Turnhout,47.17.
Het dure leven,47.18.
Doodgaan,47.18.
De spetsers van 1914 kwamen bijeen,47.20
Een school verdwijnt,48.17.
De prijs van het bloed,49.19.
en het Jaar van het Kind,49.19.
Het Jaar van het Kind Flamenco, de spaanse Vlaming,50.21.
De windhoos,50.27.
Heb jij ooit al eens gehoord van Jong KVG?51.21.
De Mark, een mooi brokje natuur,51.26.
Het nieuwe kadastraal inkomen,51.27.
Alternatieve energie in proefwoningen ,51.31.
Bericht uit Spanje,52.24.
Nationale KA V 60 jaar jong,53.17.
Hoe KAV groeide in Merksplas,53.19.
Wat molens ons kunnen vertellen,54.19.
Jef Goris verlaat Merksplas, 55.16.
Spetsersweekend 1980, 55.23.
Een nieuwe onderpastoor Gaston Belmans,56.16.
Jef Goris ingehaald in Wechelderzande,56.16.
25j bestaan Civiele Bescherming,56.17.
Jubilerende zusters,56.21.
UIT DE OUDE DOOS
Klasfoto bewaarschool 1918,46.21.
Klasfoto 1st en 2de studiejaar in 1929.48.16.
Klasfoto geboren in de jaren 1914 tot en met 1917,49.21.
Jonge meisjes van den Opstal in 1919,50.18.
Klasfoto in 1923 van 5de en 6de studiejaar,52.22.
De eerste foto van KAV-Merksplas in 1952,53.22.
Klasfoto bewaarschool in 1924,54.18.
Klasfoto van 1911 in de jongensschool,56.32.
ONS HISTORISCHE HOEKJE
Pannenhuis door de eeuwen heen,46.27.
Pannenhuis en zijn bewoners,47.26
De Franse overheid verkoopt het Pannenhuis, 48.26.
Stro op het dak,48.26.
Pannenhuis en zijn bewoners,50.33.
De Mark,51.38.
Hoekeinde omstreeks 1910,52.29 en 53.32 en 54.35.
De Pampa omstreeks 1910,55.34.
Heikant omstreeks 1910,56.38.
O.L. Vrouw van Vosselaar op bezoek te Merksplas,46.27.
De paracommando's in Merksplas,47.28.
Indrukwekkende vaderlandse plechtigheid te Merksplas,48.27.
Preud'homme-viering te Merksplas,49.28.
Merksplasse bevolking in 1954,50.35.
DIVERSEN
De onafhankelijkheidsviering in 1930,51.39.
Eeuwfeestviering 1830 – 1930,56.41.
Gedenksteen P. Hogerheyde opgegraven op de Molenzijde,46.29.
Pieter Hogerheyde,49.26.
300j St. Rochusviering te Merksplas,52.31.
Uithangbord "In Merxplas" ,55.36.
De oudste molens van Merksplas,56.42.
De gemeenteschool in vorige eeuw,56.43.