[49.7] K.A.V. Praktische school 
Uitnodiging voor enkele nuttige lessen
- Femma (vroeger KAV)

[49.8] K.A.V. Koffiefeest 
Terugblik op enkele activiteiten en uitnodiging koffiefeest
- Femma (vroeger KAV)

[49.8] Aktiekrant Wereldsolidariteit 
Toelichting bij verkoop van een aktiekrantje in het kader van het Jaar van het Kind 
- Femma (vroeger KAV) - Jaar van het Kind

[49.9] Toneelliefhebbers 
Voorstel KAV voor theaterbezoek
- Femma (vroeger KAV) - Film, toneel

[49.9] St-Niklaasrondgang K.W.B. - Hobbyrama '80 
Aankondiging filmvoorstelling om uit de onkosten te komen plus herinnering aan hobbyramma 
- KWB - Cultuur - Volksgebruiken

[49.9] Kaartavond ACV 
Kort verslag
- ACV - Volksgebruiken

[49.10] Met Ziekenzorg naar Brunnen - Zwitserland 
Verslag van een ziekenzorgvakantie
- CM ziekenzorg

[49.11] Wijk Turnhoutse Steenweg: Kaartavond 
Verslag en uitslag
- Wijk Stwg op Turnhout - Volksgebruiken

[49.11] Teerfeest Wijk Opstal 
Kort verslag
- Wijk Opstal - Volksgebruiken

[49.11] De Leest 
Verslag koffietafel derde leeftijd
- Wijk Leest

[49.12] Wijk Koekhoven 
Aankondiging verdeling kerstattentie voor de gepensioneerden
- Wijk Koekhoven

[49.12] Duivenmaatschappij "Verbroedering De Toekomst" 
Aankondiging kaartprijskamp
- Duivenbond “De verbroedering de toekomst” - Volksgebruiken

[49.12] Journaal Meisjesschool 
Het journaal door de ogen van het vierde leerjaar
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[49.12] Bosklassen Meisjesschool 
Verslag van de bosklassen van en door vijfde en zesde leerjaar
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[49.14] Uit de Gemeenteschool 
Terugblik op activiteiten november
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[49.14] Op Studietocht naar Turnhout 
Gebundeld opstel 6de leerjaar over een bezoek aan Turnhout
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[49.15] Ponyclub 
Voorstelling van de ponyclub
- LRV ruiters - Ponyclub - Sport

[49.16] Dansliga 
Terugblik op de activiteiten van de eerste drie maanden en vooruitblik op december
- Dansclub Merksplas

[49.16] Alfons Lanslots en Maria Jansen vierden Diamanten Bruiloft 
Levensbeschrijving jubilarissen plus verslag feestelijkheden
- Lanslots Alfons - Jansen Maria - Wereldoorlog II - Jubileum - Lanslots Frans Alfons

[49.19] Twee gouden Bruiloften 
Eenvoudige vermelding
- Van Noppen Leon-Wambeke - Swinnen Kamiel 1903/07/06 - Jubileum - Van Noppen - Wambeke - Swinnen - Vos

[49.19] Sterrewacht Rhea 
Dierckx Jef
Een en ander over de Melkweg
- Dierckx Jozef 1911/07/26 - Rhea - Volksgebruiken

[49.19] D.N.S. en het Jaar van het Kind 
Slotbeschouwingen bij het einde van het Jaar van het Kind
- De Nieuwe Spetser - Jaar van het Kind

[49.20] De Eik en de Verkavelaar 
Van Weert W. 
Gedicht
- Taal, dialect - Cultuur

[49.21] Uit de Oude Doos 
Groepsfoto van kinderen geboren tussen 1914 en 1917
- Heemkundekring Marcblas - Vrije Basisschool

[49.21] Reglement voor het gebruik van de Gemeentelijke Sportschuur- Gemeentebestuur - Sporthal - Sportschuur - Wetten, besluiten en reglementen

[49.24] Volhouden Arion 
Een gekwetste voetballer herstelt van zijn verwondingen
- Voetbal MSK - M.S.K. - Van Ham Arion - Sport

[49.25] Tafeltennistornooi: een succes 
Verslag van een geslaagd tornooi
- Tafeltennisclub - Sport

[49.25] Films in eigen dorp 
Filmprogrammatie december
- Cultuur - Volksgebruiken

[49.25] Toneel 
Aankondiging toneelvoorstelling Heidebloempje
- Toneelkring "Het Heidebloempje" - Zaal Van Dijck

[49.27] Ons Historisch Hoekje: Pieter Hogerheyde 
Van Gool Karel - Personalia - Hogerheyde Pieter Eugeen Polydoor - Wereldoorlog I - Heemkundekring Marcblas

[49.28] 25 jaar geleden ... Armand Preud'homme-viering te Merksplas 
Van Gool Karel
Herinnering aan een "Kempische Avond" in 1954
- Muziek, zang - Davidsfonds - Oud studentengild "Eigen Taal - Eigen Zeden"

[49.30] Oud-Strijders 1914-1918 
Voorstelling 5 oud-strijders WO I (met foto)
- Wereldoorlog I