[56.7] V.K.S.J.-nieuws 
Balans van het voorbije werkjaar (met foto)
- VKSJ

[56.9] Dolle Dorpsdagen K.L.J. 
Verslag van een succesverhaal(met foto)
- KLJ

[56.9] KLJ-kamp 
Voorbereiding kamp Kleine Broghel
- KLJ

[56.10] Missie- en Ontwikkelingshulp 
Dankbrief van Zuster Germana (H. Schoenmakers) en dankbetruiging van Tereza Peeraer aan alle medewerkers Missiefeest 
- Missie en ontwikkelingshulp

[56.10] K.A.V. 
Nieuws over de Koffiefeesten, de kinderreis, de werking van september tot december.
- Femma (vroeger KAV)

[56.11] KWB-taalcursussen 
Aankondiging van nieuwe lessenreeksen Frans en Duits
- KWB

[53.12] "Kijkavond" Beroepsschool 
Dankbetuiging na een succesvolle "kijkavond"
- Vrije Basisschool - Beroepsschool - School - Onderwijs

[56.13] Uit de Gemeenteschool 
Terugblik op de laatste schoolmaand
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[56.14] Wijk Koekhoven kaart en reist 
Vooruitblik op komende activiteiten
- Wijk Koekhoven

[56.14] Dansclub Merksplas 
Aankondiging veertiende danslessenreeks
- Dansclub Merksplas

[56.15] Autozoektocht De Kunstvrienden 
Uitnodiging voor de derde autozoektocht
- Fanfare De Kunstvrienden

[56.15] Fotokring Merksplas 
Aankondiging fotosalon november, en terugblik op het voorbije werkjaar
- Fotokring Merksplas

[56.16] Een nieuwe onderpastoor 
Kennismaking met Gaston Belmans, de nieuwe onderpastoor (met foto)
- Kerkelijke geschiedenis - Personalia - Parochiegemeenschap - Belmans Gaston 

[56.16] Jef Goris, ingehaald in Wechel 
Verslag van de blijde intrede van Jef Goris in zijn nieuwe parochie (met foto)
- Parochiegemeenschap - Goris Jef - Personalia

[56.17] 25-jarig bestaan Civiele Bescherming 
Verslag van de jubileumviering
- Civiele bescherming (burgerwacht) - Jubileum

[56.18] Gouden Bruiloft Herbert Van Hauwaert-Martha Van Ranst 
Levensverhaal van de jubilarissen (met foto's)
- Jubileum - Van Hauwaert Herbert 1904/06/01 - Van Ranst Martha - Van Hauwaert - Van Ranst

[56.20] Gouden Bruiloft Jefke en Lien 
Levensverhaal van Jef en Lien Bluekens-Bauweraerts n.a.v. hun gouden huwelijksjubileum (met foto) 
- Jubileum - Bluekens Jozef - Bauweraerts Carolina

[56.21] Jubilerende Zusters 
Even stilstaan bij zestig jaar kloosterleven van Zuster Eveline en Zuster Herlina en vijftig jaar van Zuster Angelica
- Jubileum - Vrije Basisschool - Zr. Eveline - Zr. Herlinda - Mortelmans Celine (Zr. Angelica) -1905/03/30

[56.22] Mevr. Berghmans, Theologe 
Intervieuw met de nieuwe parochie-assistente (met foto) 
- Personalia - Parochiegemeenschap - Godin Salez Therese -  1934/04/02 - 2004

[56.24] Woonerf Goordijk 
Verslag van de officiële opening van het Woonerf aan de Goordijk (met foto's)
- Gemeentebestuur - Goordijkstraat

[56.25] Mijmeringen over mijn geboortedorp 
Broeder Francis Cornelissen
Deel 5: Een dorp midden een mooie landelijke omgeving

- Volksverhalen - Taal, dialect - Broeder Francis Cornelissen

[56.27] Vuile Vis 
Van Glabbeek Hugo
Vakantieverhaal over een mongooltje
- Volksverhalen - Taal, dialect - Van Glabbeek Huug

[56.29] Het waterzuiveringsstation van Merksplas 
Govaerts Karel
Deel 4: De Klaarmeester
- Natuur - Milieu - Waterzuivering - Ooms Stan

[56.30] Een soldaat uit 1940 vertelt ... 40 jaar later 
De Meyer Edgard
Deel 3 van de belevenissen van een Merksplasse soldaat in WO II
- Personalia - Wereldoorlog II - De Meyer Hendrik "Edgard" - 1919/09/16

[56.32] Uit de Oude Doos 
Foto van de klas van 1911 uit de jongensschool
- Heemkundekring Marcblas - Gemeentelijk Qworzo: Jongens 1911 - Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[56.33] 50 jaar geleden: op bedevaart met het Lourdesgezelschap 
Desloovere Rik
Verslag van een Lourdesbedevaart in 1930: Deel 5: Het Feest van Maria
- Personalia - Volksverhalen - Taal, dialect - Desloovere Rik

[56.34] MSK 80/81 
Reeksindeling volgend voetbalseizoen
- Voetbal MSK - Sport

[56.35] Wielerwedstrijd Nieuwelingen 
Aankondiging wielerwedstrijd op Half Oogst
- Wielerclub De Spetser - Sport

[56.36] Wielerdriedaagse doorheen onze mooie Kempen 
Aankondiging van driedaagse rondwandeling door Vakantiegenoegens
- ACW (nu beweging.net) - Vakantiegenoegens - Sport

[56.38] Ons Historisch Hoekje: De Heikant omstreeks 1910 
Broeder Firmus en Govaerts Karel - Heemkundekring Marcblas - Genealogie - Heikant

[56.41] 50 jaar geleden ... Eeuwfeestviering 1830-1930 
Nostalgische terugblik op de aankondiging van de viering van 100 België
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde

[56.42] De oudste molens van Merksplas 
Lauwereys Jozef
Bijdrage voer de oudste molen van Merksplas
- Lauwereys Jozef - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Gebouwen - molens

[56.43] De Gemeenteschool in de vorige eeuw 
Horsten Antoon
Wetenswaardigheden over de geschiedenis van de gemeenteschool
- Gemeenteschool (QWORZO) - Horsten Antoon - Onderwijs geschiedenis