[63.8] MILAC: Wij hebben mensen nodig ... 
Oproep naar de medemens om de soldaten in Duitsland een brief te schrijven
- Milac

[63.9] Noster en de Jeugdraad rond de tafel over de toekomst 
Verslag van een conferentie
- Jeugdraad - Noster

[63.11] Roodkapjes en VKSJ houden weerom een paaseierenslag 
Oproep om steun
- VKSJ - Roodkapjes

[63.11] K.V.G. 
Uitnodiging voor een voorstelling van Woontheater
- KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten)

[63.12] Missie- en Ontwikkelingshulp 
Peeraer Tereza
Opbrengst Bal van de Burgemeester is voor Missie- en Ontwikkelingshulp
- Missie en ontwikkelingshulp - Bal van de Burgemeester - Volksgebruiken

[63.12] Vrijwillige bloedgevers Turnhout-Merksplas 
Peeraer J.
Kort verslag statutaire vergadering
- Vrijwillige bloedgevers - Andere verenigingen

[63.13] Bal van de Burgemeester 
Aankondiging van het tiende Bal
- Volksgebruiken - Bal van de Burgemeester - Missie en ontwikkelingshulp

[63.13] Bond Grote en Jonge Gezinnen 
Verslag teerfeest met huldiging moeders kroostrijk gezin (met foto)
- Gezinsbond (BGJG)

[63.14] Uit de Meisjesschool 
Terugblik op februari
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[63.15] Uit de Gemeenteschool 
Terugblik op februari en vooruitblik op maart
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[63.16] Geburenbal Molenzijde 
Verslag van een goed geslaagd geburenfeest
- Volksgebruiken - Wijk Molenzijde - Andere verenigingen

[63.16] Lentefeesten Fanfare S.W. 
Voorstelling van het programma
- Muziek, zang - Fanfare Sint Willibrordus - Zaal Van Dijck

[63.17] Dansclub Merksplas 
Overzicht en verslag van voorbije en blik op toekomstige activiteiten
- Dansclub Merksplas

[63.18] Zondereigen: sportman of -vrouw 
Voorwaarden om in aanmerking te komen
- Zondereigen (Artikels) - Sport

[63.19] Internationaal jaar van de gehandicapte personen 
1981 uitgeroepen tot 'Internationaal Jaar der Gehandicapte Personen'
- KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten)

[63.19] Café Sint-Sebastiaan ... Gusta en Klaas stoppen ermee 
Overpeinzingen bij de definitieve sluiting van dit populaire café
- Personalia - Van Accom Klaas 1926/06/01 - Café Sint-Sebastiaan - Gebouwen - Mertens Gusta - Van Accom - Mertens

[63.21] De verplichte oprichting en organisatie van erkende openbare bibliotheken 
Toelichting bij het nieuw Koninklijk Besluit betreffende Openbare Erkende Bibliotheken
- Bibliotheek Merksplas

[63.22] Gustaaf Bols, Nationaal Kampioen 
Intervieuw met een siervogelkampioen (met foto)
- Vogelbond “De Nachtegaal” - Bols Gustaaf - Personalia

[63.24] Uit de oude doos 
Schoolfoto van Zondereigen van 4 juni 1922
- Zondereigen (Artikels) - Heemkunde

[63.25] Een soldaat uit 1940 vertelt ... 40 jaar later 
De Meyer Edgard
Deel 10: Pech kenmerkte mijn verdere avontuur
- Personalia - Wereldoorlog II - De Meyer Hendrik "Edgard" - 1919/09/16

[63.29] Tafeltennisclub Merksplas 
Verslagen, activiteiten, speelkalender maart
- Tafeltennisclub - Sport

[63.30] Film in eigen dorp 
Filmaanbod maart 
- Cultuur - Film, toneel

[63.30] Project-vervreemding 
Voorstelling programma van Noster van een 'kunstgebeuren'
- Noster - Kunst

[63.32] Ons Historisch Hoekje: Het Schaddenkot op het Lipseinde omstreeks 1910 
Broeder Firmus en Govaerts Karel - Schaddekot - Genealogie - Heemkunde - Lipseinde - Sommen - Verhoeven - Sommen Hendrik