[86.6] In Memoriam: Alfons Lanslots 
Nagedachtenis met foto
- In Memoriam - Lanslots Alfons - Lanslots Frans Alfons

[86.7] Goede Week 
Belmans Gaston
Bezinning bij het Goede Week en Pasen
- Parochiegemeenschap

[86.8] Wie zegt gij dat ik ben! 
Belmans Gaston
Antwoord op de reacties van de bezinning van de maand maart
- Parochiegemeenschap

[86.8] K.S.A. 
Iets over de wafelverkoop en de verjaardagsmis
- KSA

[86.9] Een vrije radio in Merksplas 
Oprichting van de vrije radio CARLO
- Muziek, zang - Radio Carlo

[86.9] Wat meer nieuws over het Gemeentelijk Jeugdcentrum 
Informatie over de oprichting van Jeugdcentrum Spelewei
- Gemeentebestuur - Jeugdraad - Spelewei

[86.10] Jong -K.A.V. 
Gespreksavond over "Ik ben geen kind meer" van jong KAV
- Femma (vroeger KAV)

[86.10] Rood Kruis 
Uitreiking brevet aan de nieuwe RK-helpers (met foto)en nuttige algemene informatie
- Rode Kruis Merksplas

[86.12] K.V.G. - Ziekenzorg 
Korte terugblik op de lentedag
- KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten) - CM ziekenzorg

[86.12] Uit de meisjesschool 
Even terugblikken op maart
- School - Onderwijs - Vrije Basisschool

[86.13] Uit de Gemeenteschool 
Terugblik op maart (met foto leesmoeders), vooruitblik op april
- School - Onderwijs - Gemeenteschool (QWORZO)

[86.13] In en om de R.B.S. De Spetser 
Terugblik op de voorbije activiteiten, vooruitblik op hetgeen nog komen gaat.
- School - Onderwijs - Rijksbasisschool

[86.14] Alcohol en jongeren 
Of hoe de jeugd beter kan omgaan met alcohol,en meer bijzonderheden over AL-ANON en AL-ATEEN
- Anonieme Alkoholisten

[86.15] Dansliga 
Even stilstaan bij de sluiting van het danslesjaar, en vooruitblik van enkele op stapel staande activiteiten.
- Dansclub Merksplas - Zaal Van Dijck

[86.17] Fotokring 
Aankondiging van een 'Gastsalon'
- Fotokring Merksplas - Tentoonstelling - museum

[86.17] Imkersnieuws 
Neeckx Clement
Een en ander over een cursus bijenteelt (met foto)
- Biebond St-Ambrosius - Neeckx Clement

[86.18] Wijk Turnhoutse Steenweg: Feest voor de gepensioneerden 
Peeraer Tereza
Verslag van een gezellige dag
- Wijk Stwg op Turnhout - Peeraer Tereza - Van Accom Klaas 1926/06/01

[86.19] Op bezoek bij de nieuwe voorzitter van de Jeugdraad 
Voorstelling van en interview met Fons Hapers
- Jeugdraad - Hapers Fons - Personalia

[86.21] Fiets je "fwiet-fwiet-fwiet" 
Orfo
Over de haat-liefdeverhouding van de schrijver met zijn fiets
- Volksverhalen - Taal, dialect - Orfo

[86.23] Uit de Oude Doos 
foto uit 1912 n.a.v. de decoratie van Alexander van Breda en secretaris J.F. Cornelsen
- Cornelsen Jan Frans -   1851 - 1929 - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Van Breda Alexander

[86.24] Onze Kalenderfiguren: J.F. Cornelsen 
Horsten Cyriel
Deel 2 van het verhaal over de voormalige secretaris (met tal van foto's)
- Cornelsen Jan Frans -   1851 - 1929 - Cornelissen Joannes Franciscus - Personalia - Horsten Cyriel Adriaan 1901/01/07 - Spetserskalender

[DNS 86.29] Onze kalenderfiguren: Alfons Cornelissen 
Broeder Francis Cornelissen
Levensverhaal van een opmerkelijke Spetser
- Cornelissen Alfons -  1892 - 1962 - Heemkunde - Heemkundekring Marcblas - Broeder Francis Cornelissen - Personalia - Spetserskalender

[86.35] Wielerclub De Spetser 
Verslag van het teerfeest en de huldiging van Patrick Roefs (met foto)
- Roefs Patrick - Wielerclub De Spetser - Sport - Volksgebruiken

[86.38] Ons Historisch Hoekje: Koekhoven omstreeks 1910 
Broeder Firmus en Govaerts Karel - Koekhoven - Heemkundekring Marcblas

[86.39] Heemkundige Kring Marcblas 
Van Den Bosch Mil
Meer bijzonderheden over een uitstap naar Gent en oproep naar medewerkers
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - KWB - Davidsfonds