[92.6] In Memoriam: Edgard De Meyer 

Nagedachtenis aan de overledene (met foto)
- In Memoriam - De Meyer Hendrik "Edgard" - 1919/09/16 - De Meyer Hendrik Edgard

[92.7] Leopold III 

Over de sympathie van Merksplas voor de overleden vorst
- Geschiedenis: Algemeen - Remeysen Louis -   1903/09/03

[92.8] Ik geloof ... in het eeuwig leven 
De Cruyenaere Leo
Overweging over een leven na de dood
- Parochiegemeenschap

[92.9] Parochieraad 
Voorstelling K.B.G., evaluatie vorig werkjaar, nieuw jaarprogramma
- Parochieraad - OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Godin Salez Therese -  1934/04/02 - 2004

[92.11] Missie- & Ontwikkelingshulp 
Dankbrief van pater Rafaël Desmedt uit de Filipijnen
- Missie en ontwikkelingshulp - Desmedt Rafael -   1905/02/13 - Personalia

[92.11] Gewestelijk KLJ-sportfeest te Merksplas 
Verslag van het sportfeest (met actiefoto)
- KLJ - Sport

[92.12] A.C.W.-nieuws 
Uitnodiging voor een bedrijvenbezoek van de KWB
- ACW (nu beweging.net) - KWB

[92.12] K.A.V. en K.W.B - Ik ben geen kind meer 
Uitnodiging voor een gespreksavond voor ouders met grotere kinderen
- KWB - Femma (vroeger KAV)

[92.13] Jong-K.A.V.-programma 
Overzicht van het nieuwe werkjaar
- Femma (vroeger KAV)

[92.13] Oostenrijks heimatavond 
Dankwoordje van K.V.G na de geslaagde muziekavond
- KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten) - Fanfare Sint Willibrordus - Muziek, zang

[92.13] Bijeenkomst van oud-scouts op Merksplas-Kolonie 
Verhulst Jules, Pluym Roger, Viskens Jos
Verslag van een bijeenkomst van de oud-scoutsgroep 'De Poolberen' (met groepsfoto)
- Andere verenigingen - V.V.K.S. (scouts) - Verhulst Jules - Pluym Roger - Viskens Jos - De Poolberen

[92.15] Spetserskalender 
Voorstelling van de kalender 1984
- Spetserscommitee

[92.15] AA-groep "Herbouwen" 
Deel 5 van "Van de ziekte die alcoholisme heet"
- Anonieme Alkoholisten

[92.16] Het Rode Kruis: 
Over een cursus "Rode Kruis-helper" en over bloed geven (met foto's)
- Rode Kruis Merksplas

[92.16] Uit de Gemeenteschool 
Een en ander over het reilen en zeilen in de Gemeenteschool (met vakantieverhaaltjes door enkele leerlingen)
- School - Onderwijs - Gemeenteschool (QWORZO) - Taal, dialect

[92.18] In en om de R.B.S. - De Spetser 
Over het Unesco-ideaal, het project Wereldvrede en andere activiteiten
- School - Onderwijs - Rijksbasisschool

[92.20] Dansclub Merksplas 
Voorstelling nieuw dansseizoen
- Dansclub Merksplas

[92.20] Koningschieten der Sint-Sebastiaansgilde 
Hapers Josée
Verslag en resultaat van de schieting
- St-Sebastiaensgilde - Van den Ackerveken Emiel - Hapers René - Hapers Josée - Hapers René Franciscus Carolus

[92.21] Kon. Fanfare Sint-Willibrordus: 100 jaar 
Uitgebreid programma van de viering (met groepsfoto)
- Fanfare Sint Willibrordus - Muziek, zang - Jubileum - St-Sebastiaensgilde

[92.22] Visprijskamp Civiele Beschemring 
Verslag en uitslagen 
- Civiele bescherming (burgerwacht)

[92.22] Fotokring Merksplas VZW 
Programma van het 6de Foto- en Diasalon 
- Fotokring Merksplas - Tentoonstelling - museum

[92.23] Veeprijskamp 
Uitslagenbord van de veeprijskamp
- Boerengilde (nu Landelijke Gilde) - Volksgebruiken

[92.23] Wijk Turnhoutse Steenweg 
Peeraer Tereza
Kort verslag van het jaarlijkse teerfeest
- Wijk Stwg op Turnhout - Volksgebruiken - Peeraer Tereza

[92.24] Wijk Koekhoven 
Terugblik op het teerfeest
- Wijk Koekhoven - Volksgebruiken

[92.24] Merksplas geeft gas 
Govaerts Karel 
Wetenswaardigheden over de gasboringen in Merksplas
- Bodemgeschiedenis - Natuur - Milieu - Economische geschiedenis

[92.26] Kennismaking met Raf Huet, bewoner van het Pannenhuis 
Interview met de kunstenaar (met foto's)
- Huet Raf - Personalia - Pannenhuis - Huet - Quintijn

[92.28] De vijftigers, 50 jaar geschiedenis 
Uitvoerig verslag van een reünie van vijftigers (met foto's)
- Jubileum - 50-jarigen - Volksgebruiken

[92.31] Onze kalenderfiguren: Sooike Luyckx, gebrekkig maar niet gebroken 
Govaerts Karel
Levensverhaal van een markant dorpsfiguur (met foto)
- Heemkundekring Marcblas - Personalia - Heemkunde - Luyckx Frans "Sooike" -   1894/06/19 - Spetserskalender

[92.33] Met het damesvoetbal naar Amerika!! 
Lenaerts Monique
Uitvoerig verslag van een geweldige reis (met foto's) van de damesvoetbalploeg
- Sport - Toerisme - Volksverhalen - Lenaerts Monique

[92.36] Tafeltennisclub 
Wedstrijdverslagen
- Sport - Tafeltennisclub

[92.37] Jaaroverzicht Wielertoeristen 
Terugblik op het voorbije seizoen
- Sport - Wielertoeristen

[92.38] Film in eigen dorp 
Filmaanbod voor november
- Cultuur - Film, toneel - Volksgebruiken - Fanfare Sint Willibrordus - Turnkring “Rust Roest”

[92.39] Ons Historisch Hoekje: De Lievekenshoek omstreeks 1910 
Broeder Firmus en Govaerts Karel - Heemkundekring Marcblas - Genealogie - Lievekenshoek

[92.41] Marcblas, Heemkundekring 
Aankondiging van en spreekbeurt "Bieren en Pintelieren"
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Cultuur