[93.6] Aanstelling tot Pastorale Werkster 
Aankondiging van de plechtigheid tot aanstelling van Thérèse Berghmans als Pastorale Werkster
- Parochiegemeenschap - Godin Salez Therese -  1934/04/02 - 2004 - Personalia

[93.8] Allerheiligen - Allerzielen 
Even stilstaan bij de afgestorvenen van de voorbije twaalf maanden
- Parochiegemeenschap

[93.8] God leeft ... 
Bezinning door Mgr. Godfried Danneels
- Parochiegemeenschap

[93.9] Plus 13-bijeenkomst 
Melis M. en Geerts B.
Kort verslag van de eerste bijeenkomst
- Plus 13

[93.10] Mosselfeest Spelewei 
Verslag van het eerste mosselfeest (met foto's)
- Jeugdraad - Volksgebruiken

[93.11] Jeugdhuis Noster van oktober 82 tot oktober 83 
Jaaroverzicht (met actiefoto)
- Noster

[93.12] KLJ 
Van Den Heruvel Paula
Eerbetoon aan twee ontslagnemende leiders
- KLJ - Hillen Mil - Verheyen Dirk - Van Den Heuvel Paula

[93.13] Uitlaatklepke 
Ivo
Over het wel en wee in de chiro
- Chiro

[93.14] Missie- en Ontwikkelingshulp 
Dankbrief van Pater Jozef Druyts uit Zaïre
- Missie en ontwikkelingshulp - Druyts Jozef -   1924/06/18

[93.16] K.A.V. 
Voorstelling komende activiteiten
- Femma (vroeger KAV)

[93.17] K.W.B.: Suikerfabriek Zevenbergen 
Verslag van een leerrijk bedrijfsbezoek
- KWB

[93.17] 11.11.11. - 1983 ook in Merksplas 
Even stilstaan bij deze solidariteitsactie

- Sociaal en maatschappelijke geschiedenis - Actie 11.11.11

[93.19] AA stelt zicht voor 
Hernieuwde voorstelling van de AA-club en Al-Anon
- Anonieme Alkoholisten

[93.19] Oudervereniging Vrije Basisschool 
Berghmans André
Toelichting van het bestaan en de werking van de oudervereniging
- Vrije Basisschool - Sport - Berghmans A.

[93.21] Uit de Vrije Basisschool 
Terugblik op oktober en november
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[93.21] Uit de Gemeenteschool 
Vooruitblik op de volgende maanden
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[93.22] S.W. Toneel ... 100 jaar! 
Aankondiging nieuwe toneelvoorstellingen
- Film, toneel - Toneelkring "Het Heidebloempje" - Fanfare Sint Willibrordus - Zaal Van Dijck - Jubileum

[92.23] Fanfare Sint-Willibrordus 
Uitnodiging Kinderkerstfeest en jaarlijks teerfeest
- Fanfare Sint Willibrordus - Volksgebruiken

[93.23] Een grandioos Eeuwfeest 
Nabeschouwingen bi de jubileumviering en aankondiging van nog enkele activiteiten
- Jubileum - Fanfare Sint Willibrordus - Muziek, zang

[93.24] St-Willibrordusfanfare vierde Eeuwfeest 
Verslag van het tweede luik van de eeuwfeestviering
- Fanfare Sint Willibrordus - Jubileum - Muziek, zang

[93.25] Dansclub Merksplas 
Oefenen, oefenen en nog eens oefenen
- Zaal Van Dijck - Dansclub Merksplas

[93.25] Fotokring Merkpslas V.Z.W. 
Verslag van het 6de foto- en diasalon (met foto's)
- Fotokring Merksplas - Tentoonstelling - museum

[93.26] Eerste Kampioenschap van de Provincie Antwerpen Boogschieten voor Brandweermannen op de liggende wip 
Verslag plus resultaten 
- Brandweer - Volksgebruiken - Café Brouwershuis

[93.27] Vogeltentoonstelling 
Verslag en uitslagen (met foto's)
- Vogelbond “De Nachtegaal”

[93.28] Wijk Schuivenoord 
Bij de geboorte van een "tiende wijk" in Merksplas
- Wijk Schuivenoord

[93.28] Wijk De Leest en St-Jozefshoeve 
Verslag van de Koffie voor de gepensioneerden 
- Wijk Leest - Sint Jozefshoeve - Volksgebruiken

[93.29] Zondereigen - Weekend KLJ-meisjes 
Verslag van een weekendje in Ravels
- Zondereigen (Artikels) - KLJ-meisjes Zondereigen

[93.30] A.C.V.-Merksplas stelt zich voor 
Voorstelling en structuur van het ACV
- ACV

[93.32] Gouden Bruiloft Karel Roefs en Lien Hermans 
Govaerts Karel
Levensverhaal en foto van de jubilarissen
- Roefs Karel - 1909/03/12 - Jubileum - Wijk Koekhoven - Hermans Lien 19/11/1912

[93.35] Onze Kalenderfiguren: Zuster Zoë, Joanna Hendrika Wouters 
Govaerts Karel
Levensbeschrijving (met foto's)
- Wouters Joanna  (Zr. Zoe) 1898 - 1962 - Spetserskalender - Personalia - Heemkundekring Marcblas

[93.37] De stempelaar 
Orfo
Over het wel en wee van een stempelaar
- Orfo - Volksverhalen - Taal, dialect

[93.39] De gemeentelijke openbare bibliotheek plechtig geopend 
Plechtige opening, plus foto's
- Bibliotheek Merksplas - Gemeentebestuur - Davidsfonds - KWB - Druyts Constant 1967 - 1985

[93.42] Tafeltennisclub Merksplas 
Activiteitenverslag (met foto damesploeg)
- Tafeltennisclub - Sport

[93.44] Ons Historisch Hoekje: De Lievekenshoek omstreeks 1910 
Broeder Firmus en Govaerts Karel - Heemkundekring Marcblas - Genealogie - Lievekenshoek

[93.45] Heemkundige Kring Marcblas: Spreekbeurten zijn meestal niet saai 
Verslag van de spreekbeurt 'Bieren en Pintelieren'
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Cultuur