DNS 1985 - 1986

IN MEMORIAM. 
Jaak Meeusen,113.7.
Maria Lommelen,115.6.
Jos Van Accom,115.7.
Jan Christiaensen,116.6.
Corneel Coppens,117.6.
Albert Schepers,117.6.
Louisa Carolina Kuylen,117.6.
Jef Mercelis,117.8.
Emiel Hofkens,118.6.
Hortensia Coppens-Broeckx,120.6.
Josephina Michiels,120.6.
JUBILEUMS
J. Lenaerts-Verschueren,113.34.
Louis Coppens-Van Gorp,114.22.
Zr. Anna Verheven, gouden kloosterjubileum,120.23.
K.V.L.V. 60 jaar,120.29.
Charel Poels-Leys,124.35.
INTERVIEWS
C. Dufraing, brandweercommandant op rust,112.46.
Mw. Verbeeck, bijna 94 jaar,113.30.
Zr. Rozalia nam afscheid van het onderwijs,114.27.
Fr. Van Baekel, onze nieuwe burgemeester,115.30.
Alie Van Dijck kan de mensen niet missen,115.36
Jaak Peeraer, veelzijdig dienstverlener,116.21.
Louis Peeters, een spuiter van formaat,117.25.
Twee generaties voorzitter van de sportraad,118.20.
De Boensberg, 100 jaar,119.19.
Piet Casteleyn, kiezen voor de zwaksten,119.24.
Jan Geudens, oudste inwoner en laatste oudstrijder,120.27.
Gust Lauwerysen, priester gewijd,121.27.
E.H. Wuyts, aalmoezenier aan de kolonie,122.30.
VERHALEN
De vlinders willen ... (An Govaerts),114.25.
Het kerstfeest van Swiep de zwerfhond,116.26.
GEDICHTEN
Hofkapel 'De Kunstvrienden' (B. Verhoeven),112.56.
De Prins van Koekhoven (B. Verhoeven),113.34.
Samen op weg (J. Peeraer),114.27.
Wim en Yvonne (B. Verhoeven)115.34.
Een eikeboom ontveld (L. Janssens),115.40.
De moeder van mijn vrouw (J. Peeraer)116.29.
Moederliefde (J. Peeraer)117.31.
Als het winter wordt (J. Peeraer),118.23.
Paasvreugde (J. Peeraer),119.24.
De ouder wordende mens ... (Fr. Sneyers),120.25.
Karel en Lisa (B. Verhoeven),122.35.
Gevoelens (J. Peeraer),122.32.
UIT DE OUDE DOOS
De meisjes van 1937,112.55.
De jongensschool van de kolonie,115.43.
De meisjesschool in 1943,115.44.
Herman Wijns en Merksplas,116.28.
De meisjes van 1943,117.32.
Een vroegere stoet,122.35.
DIVERSEN
Gezondheid,112.49.
Widar, 112.50.
Brief uit Peru (Jef Van Ouweland),112.52.
Desiderata,113.34.
Stilstaan bij verlichting thuis,113.36.
Waterzuiveringsstation Zondereigen,114.23.
Maurice Van Bavel, getalenteerd filmmaker,114.26.
Nieuw atelier Markpants,115.41.
In een Amerikaans kinderkamp,116.24.
Polenkonvooi uit Wijchmaal,117.29.
Markdal bestaat een half jaar,118.22.
Siddartha,121.31.
Een nieuwe gemeenteschool,121.32.
Opnieuw een bodemonderzoek,121.40.
Op vredestocht naar Genève,122.28.
Hoger-Lager met Walter Capiau,122.32.
Sport
5 jaar W.T.C.M. 114.30.
Turnkring Rust-Roest vierde 40 j. bestaan,122.36.
ONS HISTORISCH HOEKJE
Meyenbos omstreeks 1910, 112.69; 113.48; 114.37; 115.48
De Opstal omstreeks 1910, 115.48; 116.41; 117.43; 118.31;
119.36; 120.39; 121.47; 122.46