[117.6] In Memoriam: Corneel Coppens 
Levensbeschrijving van de overledene (met foto)
- Coppens Corneel 1903/03/03 - In Memoriam - Coppens Corneel

[117.6] In Memoriam: Albert Schepers 
Levensverhaal van de overledene (met foto's)
- Schepers Albert - In Memoriam - Schepers Albert Cornelis

[117.7] In Memoriam: Carolina Kuylen 
Kort levensverhaal van de overledene (met foto)
- Kuylen Cornelia - In Memoriam - Kuylen Louisa Carolina

[117.8] In Memoriam: Jef Mercelis 
Nagedachtenis aan een te vroeg overleden dorpsgenoot (met foto) 
- Mercelis Jef 1965/12/11 - In Memoriam - Mercelis Jozef

[117.10] Don Boscokapel ingewijd te Antwerpen 
Verslag (met foto) van de inwijding van een kapel die mede gefinancierd werd door giften n.a.v. de benoeming van pastoor Belmans
- Belmans Gaston -  1951/07/04 - Parochiegemeenschap

[117.10] Kerstfeestje van de catechese 
Verslagj (met foto's)
- Parochiegemeenschap

[117.11] K.S.J.-feestje geslaagd 
Kort verslag
- KSJ

[117.11] Jaaroverzicht bibliotheek 
Michielsen Karel
Terugblik op 1985, voorstelling nieuwe boeken en andere nieuws
- Michielsen Karel -  1955/12/26 - Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[117.13] Plus-13 kerstfeest 1985 
Uitvoerig verslag (met foto's)
- Plus 13

[117.14] K.A.V. 
Programma praktische school en activiteiten Jong KAV
- Femma (vroeger KAV)

[117.15] Lourdesbedevaarten KWB-KAV 1986 
Voorstelling nieuwe bedevaarten
- Volksgebruiken - KWB - Femma (vroeger KAV)

[117.15] Missie- en ontwikkelingshulp 
Vannuffelen Jos
Nieuwjaarsbrief uit Bumba, Zaïre
- Missie en ontwikkelingshulp - Vannuffelen Jos (pater) -  1935/06/10

[117.16] Kempische Zangavond 
Voorstelling deelnemende koren aan de zangavond, georganiseerd n.a.v. vijfjarig bestaan van de Heemkundekring
- Muziek, zang - Cultuur - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Jubileum - Kinderkoor Cantabile

[117.16] Vrije Basisschool 
Wel en wee in de school
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[117.17] Uit de Gemeenteschool 
Verslag van enkele activiteiten (met foto's), toekomstige activiteiten, en verslagje van het5de leerjaar over "Wie stopt de tijd"
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs - Taal, dialect

[117.20] In en om de RBS 
Over kinderateliers en nestkastjesactie
- School - Onderwijs - Rijksbasisschool

[117.21] Fotokring Merksplas VZW 
Oproep tot actie, en iets over de verregende winterwandeling
- Fotokring Merksplas

[117.21] Wijk Heiseneinde, Steenweg op Beerse, Sint Jozefshoeve 
Verbeek Peter
Verslag Kerstfeestje
- Wijk Heiseneinde - Volksgebruiken - Verbeek Peter

[117.21] Wijk Hoekeinde 
Uitnodiging kaartwedstrijd en feest van de gepnsioneerden, en foto van het viergeslacht Adams
- Wijk Hoekeinde - Volksgebruiken - Adams

[117.22] Wijk Molezijde: geburenbal 11 januari 1986 
Kort verslag
- Andere verenigingen - Wijk Molenzijde - Volksgebruiken

[117.23] Wijk Opstal 
Verslag (met foto's) van het kinderkerstfeest
- Wijk Opstal - Volksgebruiken

[117.24] Nieuwjaarspersoneelsfeest op de Kolonie 
Kort verslag, met foto van de gehuldigde gepensioneerden
- Sport & vriendenkring Kolonie (SVKM)

[117.25] Aktiviteiten Zondereigen 
Activiteitenkalender februari en maart
- Zondereigen (Artikels)

[117.25] Louis Peeters: een spuiter van formaat geeft de lans verder 
Straffe verhalen van een gedreven brandweerman op rust (met foto's)
- Peeters Louis -   1926/01/20 - Brandweer

[117.29] Polenkonvooi uit Wijchmaal 
Peeraer Jan
Een Merksplasse Vriend van Polen helpt ook in een andere gemeente als begeleider van een konvooi naar Polen
- Peeraer Jan - Jumelagecomite

[117.31] Moederliefde 
Peeraer Jaak
Gedicht voor een moeder
- Peeraer Jaak - Taal, dialect

[117.32] Uit de Oude Doos 
Klasfoto van de meisjes van 1944
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Vrije Basisschool

[117.33] M.S.K. -veteranen 
Meeusen F.
Viering tienjarig bestaan van de veteranen (met groepsfoto)
- Meeusen F. - Voetbal MSK - Jubileum

[117.34] Kerstfeest pupillen en miniemen 
Verslag kerstfeestjes
- Voetbal MSK - Volksgebruiken

[117.35] Damesvoetbalploeg vraagt sportieve meisjes 
Oproep naar vrijwilligster om het voetbalteam FC Eigenzon te te vormen 
- Lenaerts Monique - FC Eigenzon - Sport - Andere verenigingen

[117.35] Sportwielerclub De Spetser 
voorstelling Eddy Knaepkens, en uitnodiging teerfeest
- Wielerclub De Spetser - Sport - Knaepkens Eddy - Volksgebruiken

[117.35] Hondenvereniging 'De Spetser' 
Verslag van de sectievergadering, en 'De Hond en zijn dierenarts'
- Hondenschool 'De Spetser' - Andere verenigingen

[117.38] Atletiek 
Resultaten van de jeugdadleten in de voorbije veldlopen
- Atletiekclub Merksplas - Sport

[117.39] Judonieuws 
Van Ermen Paul 
Aankondiging 'Wisselbeker Judo voor Merksplas' (met actiefoto)
- Judoclub Joan Milis

[117.40] Ponyclub 
Over trainingen, indoors en teerfeesten
- LRV ruiters - Ponyclub - Sport

[117.40] Tafeltennisclub 
Verslagen, uitslagen, activiteiten en interclubkalender
- Sport - Tafeltennisclub

[117.43] Ons Historisch Hoekje: De Opstal omstreeks 1910 
Broeder Firmus en Govaerts Karel - Opstal - Genealogie - Heemkundekring Marcblas

[117.45] Heemkundige Kring Marcblas 
Van den Bosch Mil
Jaaroverzicht
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde