[129.6] In Memoriam Yvo van Breda 
Nagedachtenis aan de overledene (met foto)
- In Memoriam - Van Breda Yvo - Van Breda Ivo Louis

[129.6] Yvo 
Sus
Nagedachtenis in dichtvorm aan Yvo Van Breda
- In Memoriam - Van Breda Yvo - Taal, dialect - Van Breda Ivo Louis

[129.7] Aanvraag tot doopsel 
Belmans Gaston
Nieuwe richtlijnen
- Parochiegemeenschap - Belmans Gaston -  1951/07/04

[129.7] Milacnieuws 
Over de "Week van de Soldaat", en nog enkele nieuwe soldatenadressen
- Milac

[129.8] KSJ-nieuws 
Over het thema 'Leef je tijd, geef je tijd'
- KSJ

[129.8] Chiro: zeg nu zelf 
Verslag van het jaarlijkse teerfeest van de leiding en oud-leiders

- Chiro

[129.9] KLJ-nieuws 
Enkele activiteiten voor maart
- KLJ

[129.9] Kinderatelier 't Klupke 
Over het verlengd weekend in Barvaux en de paasspeeldagen inOud-Turnhout
- Kinder atelier t' Clubke

[129.10] Missie- en Ontwikkelingshulp 
Brief van Broeder Jozef Nuyens vanuit Kinshasha
- Missie en ontwikkelingshulp - Nuyens Jos broeder -   1927/04/17 - Personalia

[129.10] Spetserskalender 
Resultaten van de kalenderverkoop per wijk
- Spetserscommitee - Spetserskalender

[129.10] B.G.J.G.-nieuws 
Verkiezing nieuw bestuur en voorstelling activiteiten in de loop van het jaar
- Gezinsbond (BGJG)

[129.11] Rood Kruis 
Wat is het C.P.R.-Actieplan?
- Rode Kruis Merksplas

[129.11] Nuchter leven 
Volgende tip: Veel rusten
- Anonieme Alkoholisten

[129.13] K.V.G. Markdal 
Uitslag kaartwedstrijd
- Markdal - Volksgebruiken

[129.13] Bibliotheeknieuws 
Michielsen Karel
Voorstelling nieuwe boeken, en ander nuttige info
- Michielsen Karel -  1955/12/26 - Cultuur - Bibliotheek Merksplas

[129.13] K.B.G.-hobbyclub 
Uitnodiging 'Opendeurdagen'
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden)

[129.15] Vrije Basisschool 
Werking van het Oudercomité, en Seksuele voorlichting in de VBS
- School - Onderwijs - Vrije Basisschool

[129.16] Uit de Gemeenteschool 
Reilen en zeilen in de school, en opstelletje van de leerlingen van 4A
- School - Onderwijs - Gemeenteschool (QWORZO) - Taal, dialect

[129.17] Wij adopteerden een kind uit Senegal 
Relaas van een adoptieproject in de RBS
- School - Onderwijs - Rijksbasisschool

[129.18] Dansliga 20 jaar 
Verslag van de '24 uren van de Dansliga' (met foto's)en voorbereiding van het jubileumfeest
- Jubileum - Dansclub Merksplas

[129.19] 'De Consul van Cocorico' op verplaatsing 
Toneelkring het Heidebloempje speelt in Wechelderzande (met foto's)
- Toneelkring "Het Heidebloempje" - Cultuur - Film, toneel

[129.20] Verjaardag vieren 
Viering 60ste verjaardag van Stan Van Hoof (met familiefoto) en gelegenheidslied
- Van Hoof Stan -  31/12/1926 - Jubileum

[129.21] Wijk Steenweg op Turnhout 
Peeraer Tereza
Verslag teerfeest van de gepensioneerden, en uitslag kaartwedstrijd
- Wijk Stwg op Turnhout - Volksgebruiken - Peeraer Tereza

[129.22] Fotokring Merksplas 
Voorbereidingen voor het volgende Foto- en diasalon
- Fotokring Merksplas

[129.22] Zondereigen 
Uitnodiging kaartwedstrijd ingericht door de volleybalclub van Zondereigen
- Zondereigen (Artikels)

[129.23] De Sint Niklaasvrienden 50 jaar 
Ontstaan, groei en jubileum van de St-Niklaasvrienden (met foto's)
- St-Niklaas vrienden - Volksgebruiken

[129.25] Hobby van de gepensioneerde vrouwen 
Verhoeven Bert
Dichterlijke ode aan de bezige bijen van de gepensioneerde vrouwen
- Taal, dialect

[129.25] Civiele Bescherming vierde Marcel Dufraing 
Hulde aan Marcel Dufraing bij zijn oppensioenstelling bij de CB (met foto)
- Civiele bescherming (burgerwacht) - Dufraing Jozef "Marcel" - 1921/11/26 - Jubileum - Dufraing Jozef Paul Marcel Gerard

[129.26] Uit de Oude Doos 
Oude foto van melkventer Charel Backx, met toelichting over de familie
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Genealogie - Backx Charel - Personalia

[129.27] Charel Daems, het verhaal van een politiek gevangene 
Deel 1 van de memoires van Charel Daems: inleiding
- Daems Jan "Karel" 1924/10/04 - Personalia - Wereldoorlog II

[129.29] Jeugdvoetbal MSK 
Ongeduldig afwachten tot de winter voorbij is
- Voetbal MSK

[129.29] MSK Veteranen 
Verslag en uitslag van de veteranenkwis
- Voetbal MSK - MSK-veteranen

[129.30] Turnhoutkring Rust-roest 
Aankondiging turnhoutshow, verslagen van Greet van Gils en Griet Borms optreden in de Warande (met actiefoto's)
- Van Gils Greet - Borms Griet - Turnkring “Rust Roest” - Sport - Taal, dialect

[129.32] Tafeltennisclub 
Verslagen en diverse activiteiten
- Sport - Tafeltennisclub

[129.32] Atletiek 
Verslagen en uitslagen van de lokale jeugd
- Sport - Atletiekclub Merksplas

[129.33] Sint Maarten Merksplas 
Verslagen en resultaten van de LRV en de ponyclub (met enkele foto's)
- Sport - LRV ruiters - Ponyclub

[129.34] Duivenmaatschappij 'De Toekomst' huldigde haar kampioenen 
Verslag kampioenenhulde (met foto van de laureaten)
- Sport - Duivenbond “De verbroedering de toekomst”

[129.38] Ons Historisch Hoekje: De Opstal omstreeks 1910 
Broeder Firmus en Govaerts Karel - Opstal - Genealogie - Heemkundekring Marcblas

[129.40] Heemkundige kring Marcblas 
Broeder Firmus en Govaerts Karel
Overzicht lustrumjaar 1986 en Heksenwandeling
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Jubileum - Volksgebruiken