[160.5] Lezers schrijven 
Van Hoof Stan
Nieuwjaarsbrief van Stan Van Hoof aan alle mensen van Merksplas
- Van Hoof Stan -  31/12/1926 - Taal, dialect

[160.6] Nieuwjaarsboodschap 1990 
Belmans Gaston - Belmans Gaston -  1951/07/04 - Parochiegemeenschap

[160.7] Chiro 
Terugblik op de decemberactiviteiten
- Chiro

[160.7] 't Klupke 
Over het voorbije kerstfeest, en wat info over hetgeen nog te gebeuren staat 
- Kinder atelier t' Clubke

[160.8] Uit Hawaï 
Riemis Jan en Luyckx Rosa
Verslag van een bezoek aan Pater Albert Miechielsen in Hawaï
- Missie en ontwikkelingshulp - Miechielsen Albert - 1919/05/05 - Riemis Jan - Luyckx Rosa

[160.9] KAV 
Uitnodiging Jong KAV op de Lichtmisviering, en info over de lessenreeksen Bloemen en andere sfeerideeën, Stekken en Snoeien, en Leefmilieu
- Femma (vroeger KAV) - Jong KAV - Natuur - Milieu

[160.10] KWB komt op tegen kanker 
Emsens Paul
Verslag van het Praatcafé 1989 (met foto's)
- KWB - Emsens Paul

[160.12] KWB wandelt weer 
Uitnodiging gezinswandeling
- KWB

[160.12] 11.11.11.-actie 
Mertens Lut
Verslag en resultaat van de jaarlijkse actie
- Andere verenigingen - 11.11.11.-actie - Mertens Lut

[160.13] Blijft Vlaanderen nog wel groen? 
Pelkmans Jeff
Bedenkingen bij bestemming van de beschikbare oppervlakten op het Gewestplan
- Pelkmans Jeff -  1953/01/09 - Natuur - Milieu

[160.14] Civiele Bescherming 
Verslag van het jaarlijkse teerfeest
- Civiele bescherming (burgerwacht) - Volksgebruiken

[160.15] Vijftigjarigen samen 
Verslag, met groepsfoto's, van de de bijeenkomst van de vijftigjarigen

- Jubileum - Vijftigjarigen

[160.16] Ook de 60-jarigen vierden feest 
Kort verslag van de bijeenkomst, met groepsfoto
- Jubileum - Zestigjarigen

[160.17] De Raaykes viert feest 
Cooremans V.
Verslag van een familiefeest n.a.v. de negentigste verjaardag van tante Nonneke (met familiefoto)
- Jubileum - Familie Raaymakers - Raaymakers Regina - Personalia - Raaymakers Regina

[160.18] De Boekenplas van Merksplas 
Michielsen Karel
Algemeen nieuws, en voorstelling nieuwe boeken
- Michielsen Karel -  1955/12/26 - Cultuur - Bibliotheek Merksplas

[160.20] Vrije basisschool 
Korte terugblik op de maand december, met foto van het sinterklaasfeest
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs - Volksgebruiken

[160.21] Vanuit de Gemeenteschool 
Terugblik op de decemberactiviteiten, met enkele foto's en opstelletjes van enkele leerlingen
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs - Taal, dialect

[160.23] Gemeenschapsschool De Spetser 
Terugblik op november en december, met enkele foto's
- School - Onderwijs - Rijksbasisschool

[160.24] Tante Jutta uit Clacutta te gast in Merksplas 
Verslag (met groepsfoto) van de recente toneelopvoering van Heidebloempje
- Fanfare De Kunstvrienden - Toneelkring "Het Heidebloempje" - Film, toneel - Muziek, zang

[160.26] Dansclub 
Terugblik op december, en vooruitblik op de toekomst
- Dansclub Merksplas

[160.26] 60-plussers vieren feest in de Leest 
Kort verslag van het feest van de gepensioneerden van de wijk
- Wijk Leest - Volksgebruiken

[160.27] Wijk Opstal 
Jaaroverzicht 1989
- Wijk Opstal

[160.28] Alex Embrechts, een bekende Merksplassenaar, een onbekende beeldhouwer 
Portret van en interview met een talentvolle dorpsgenoot, met enkele foto's 
- Personalia - Embrechts Alex - Kunst

[160.31] De leste Kerstmis van het Zattekulleke 
Winter E.
Kerstverhaal
- Winters E. - Taal, dialect - Volksverhalen

[160.33] 't Zwart Goor, jubelviering 1990 
Zuster Liesbeth Lemmens
Deel 5: Duffel in het centrum
- Zwart Goor - Jubileum

[160.37] Voetbalclub De Jonge Driesen 
Janssens Guy
Wedstrijdverslag Jonge Driesen-Christus Koning
- Sport - De Jonge Driesen - Andere verenigingen - Janssens Guy

[160.37] Atletiekclub 
Verslag van het Sinterklaasbezoek, van een indoormeeting en een paar veldloopwedstrijden
- Sport - Atletiekclub Merksplas

[160.38] Jiu-jitsu, een sport voor iedereen? 
Kennismaking met de "zachte" gevechtssport Jiu-Jitsu
- Andere verenigingen - Jiu-Jitsu - Verhulst Ludo - Sport

[160.39] Tafeltennisclub 
Programma Provinciale Jeugdkampioenschappen, verslag, uitslagen en foto's van het6de federaal tornooi, nieuws over de interclubcompetitie en de wekelijkse activiteiten
- Sport - Tafeltennisclub

[160.42] Kampioenenviering duivenmaatschappij "Verbroedering de Toekomst" 
Quirijnen Ludo
Verslag kampioenenhulde, en lijst van de diverse kampioenen
- Quirijnen Ludo - Sport - Duivenbond “De verbroedering de toekomst”