[161.5] + 13 
Verslag kerstfeest en andere info
- Plus 13

[161.5 Chiro 
Overzicht van januari en vooruitblik naar februari
- Chiro

[161.6] KLJ 
Verslag van wat de voorbije maanden is gebeurd, voorbeschouwingen bij wat nog te gebeuren staat, en dankwoord aan de stoppende leiders en leidsters
- KLJ

[161.7] 't Klupke 
Januari in het teken van het eten, en voorbeschouwingen bij het Barveauxweekend
- Kinder atelier t' Clubke

[161.7] K.A.V. 
Wuyts Madelijn
Toelichting bij de praktische les eenvoudig tuinieren
- Femma (vroeger KAV) - Wuyts Madelijn

[161.7] K.V.L.V. kerstfeest 
Peeraer Tereza
Uitvoerig verslag van een stemmig kerstfeest
- KVLV (voorheen Boerinnengilde) - Peeraer Tereza - 1920/04/01 - Volksgebruiken

[161.9] Migrom 
Pelkmans Jeff
Plastiek, wat doen we ermee?
- Migrom - Natuur - Milieu - Pelkmans Jeff -  1953/01/09

[161.11] Vereniging voor Alleenstaanden - VZW RAVAL 
Toelichting bij het bestaan van deze vereniging en nuttige informatie
- RAVAL VZW

[161.11] Lourdesbedevaart KWB-KAV 
Toelichting en nuttige nformatie
- Femma (vroeger KAV) - KWB - Volksgebruiken

[161.12] Veiliger rijden:nieuwe wettelijke bepalingen 
Nieuwe verkeersregels 
- Rijkswacht - Politie - Wetten, besluiten en reglementen - Openbare weg - Verkeer - Ongevallen

[161.13] Inzamelactie Roemenië 
Verslag van een geslaagde inzamelingsactie
- Rode Kruis Merksplas

[161.14] De Boekenplas van Merksplas 
Michielsen Karel
Nuttige informatie (met foto van de 60.000ste uitlening, en voorstelling nieuwe boeken
- Michielsen Karel -  1955/12/26 - Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[161.17] Uit de Gemeenteschool 
Nieuws bij de start van het tweede trimester, met enkele foto's
- School - Onderwijs - Gemeenteschool (QWORZO)

[161.19] Sint-Willibrordus teerde 
Verslag van het teerfeest, en van de huldiging van verdienstelijke leden (met foto)
- Fanfare Sint Willibrordus - Muziek, zang - Volksgebruiken - Jubileum

[161.21] Wijk Hoekeinde 
Vannuffelen Willy
Jaarverslag 1989
- Vannuffelen Willy - Wijk Hoekeinde

[161.22] Steenweg op Turnhout 
Kaartavond rikken, anders dan anders, en Rad van Fortuin
- Wijk Stwg op Turnhout - Volksgebruiken

[161.22] Zondereigen Vrije Basisschool 
Reilen en zeilen in de lagere school 
- Zondereigen (Artikels) - School - Onderwijs

[161.23] B.G.J.B. Zondereigen 
Uitdeling warme wafel bij het nieuwjaarzingen (met foto)
- Zondereigen (Artikels) - Volksgebruiken

[161.24] Gouden Bruiloft bij Frans en Lisa Schrauwen-Maas 
Levensverhaal (met foto's) van de jubilarissen

- Jubileum - Wijk Opstal - Schrauwen Frans - Maas Lisa

[161.26] 'Fietspaden Nu' 
Overzicht van de strijd voor fietspaden, verslag van een onderhoud met de bevoegde minister, en nieuwjaarsbrief aan diezelfde minister voor spoedige actie 
- Openbare weg - Verkeer - Ongevallen - Taal, dialect

[161.30] 't Zwart Goor, jubelviering 1990 
Zuster Liesbeth Lemmens
Deel 6: Zwart Goor anno 1946
- Jubileum - Zwart Goor - Lemmens Liesbeth zr.

[161.32] Uit de Oude Doos 
Foto uit 1952 n.a.v. de viering 25 jaar burgemeester J. Mertens in de wijk Opstal
- Wijk Opstal - Mertens Jaak 1926 - 1958 - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Gemeentebestuur

[161.34] Tafeltennisclub 
Verslag en winnaars van de provinciale jeugdkampioenschappen (met foto's), voorbeschouwingen bij nog andere competities en activiteiten
- Sport - Tafeltennisclub

[161.36] Wandelactiviteiten Vakantiegenoegens 
Wuyts Karel
Uitnodiging wandeling in Wortel-Kolonie en Kalterherberg
- Andere verenigingen - Vakantiegenoegens (Pasar) - Sport - Wuyts Karel

[161.36] Wielertoeristen wandelen 
Uitnodiging
- Wielertoeristen - Sport

[161.37] Civiele Bescherming wandelt 
Uitnodiging tot en info over natuurwandeling in het noorden van Merksplas
- Sport - Civiele bescherming (burgerwacht)

[161.37] Jeugdvoetbal M.S.K. 
De man met de pet
Voorbeschouwingen bij de herstart na de winterstop
- Voetbal MSK - De man met de pet

[161.38] Jeugdvolleybal 
Marynissen Diane
Overzicht van de prestaties van de verschillende jeugdploegen (met foto kerstfeestje)
- Sport - Volleybalclub Merksplas

[161.39] Atletiekclub 
Prestaties van lokale atleten in het veldlopen en de regionale indoorkampioenschappen
- Sport - Atletiekclub Merksplas

[161.39] LRV - Sint -Maarten 
Terugblik op enkele indoorwedstrijden in december en januari
- LRV ruiters - Sport