[163.5] In Memoriam Hendrik-Hendrickx 
Nagedachtenis aan de overledene (met foto)
- In Memoriam - Hendrickx Hendrik - Hendrickx Hendrik Karel

[163.6] In Memoriam Fons Van Glabbeek 
Nagedachtenis aan de overledene (met foto)
- In Memoriam - Van Glabbeek Alfons Emiel -   1920/03/09 - Van Glabbeek Alfons Emiel

[163.7] Milac 
Nieuwe soldatenadressen
- Milac

[163.7] Het +13-weekend in citaten 
Eigenzinnig verslag van een weekendje Hoge Rielen
- Plus 13

[163.9] KLJ 
Weetjes over de groepsdag, de oudijzerslag, en de dolle dorpsdagen
- KLJ

[163.9] Kinderatelier 't Klupke 
Kort overzicht van de voorbije maanden
- Kinder atelier t' Clubke

[163.10] JKAV 
Info over de kindernamiddag, en vormingsavond 'Jonggehuwden'
- Femma (vroeger KAV) - Jong KAV

[163.10] K.A.V. 
K.A.V. en Sri Lanka
- Femma (vroeger KAV)

[163.11] KBG Hobbytentoonstelling 
Uitnodiging
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Tentoonstelling - museum

[163.11] Jaarverslag Brandweer 1989 
Vermolen Jos
Overzicht tussenkomsten 1989
- Brandweer - Vermolen Jos 1947/12/27

[163.12] Wandelwegen in Merksplas 
Beschrijving en historische toelichting
- Migrom - Heemkundekring Marcblas - Natuur - Milieu

[163.15] Merksplas heeft een ereschuld tegenover Polen 
Toelichting bij de rol van Polen tijdens WOII (met foto)
- Wereldoorlog II - Jumelagecomite - Jeziorny Stanislaw

[163.17] Heemkundekring Marcbals 
Govaerts Karel
Nabeschouwingen bij de 'actie Hoevenamen, diverse info over werkzaamheden in het nieuwe werkjaar, en oproep voor nieuwe leden
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Govaerts Karel - 20/03/1944 

[163.18] De Boekenplas van Merksplas 
Michielsen Karel
Allerlei nieuws, en voorstelling nieuwe boeken
- Cultuur - Bibliotheek Merksplas - Michielsen Karel -  1955/12/26

[163.21] Uit de Gemeenteschool 
Terugblik op de activiteiten van de voorbije maanden (met foto's) 
- School - Onderwijs - Gemeenteschool (QWORZO)

[163.23] Vrije Lagere School Zondereigen 
Momentopnamen in de kleuterklas, en verslagen van enkele uitstapjes
- Zondereigen (Artikels) - School - Onderwijs

[163.24] S.W. Muziekavond 
Verslag van een succesvolle muziekavond
- Zaal Van Dijck - Fanfare Sint Willibrordus - Muziek, zang

[163.24] S.W. Kapellekenstocht 
Programma van een traditionele tocht
- Fanfare Sint Willibrordus - Volksgebruiken

[163.25] Wedstrijd voor jongeren tot 21 jaar 
Programma en reglement van een fotowedstrijd
- Fotokring Merksplas

[163.25] Wijk Steenweg op Turnhout 
Verslag teerfeest gepensioneerden (met foto), kaartavond en programma "paaseieren rapen"
- Wijk Stwg op Turnhout - Volksgebruiken

[163.26] Teerfeest in de Leest 
Kort verslag 
- Wijk Leest - Volksgebruiken

[163.26] Teerfeest Lipseinde 
Verslag met enkele "harem"-foto's
- Volksgebruiken - Lipseinde

[163.28] Verlangend naar een, gedroomd van twee, schat-rijk met drie 
Interview met Michel Huybrechts en Ria Verschueren n.a.v. de geboorte van hun drieling (met foto's)
- Personalia - Huybrechts Michel - Verschueren Ria - Wijk Opstal

[163.31] Frans Schrijvers, hoofdgriffier 
Portret van de hoofdgriffier van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout

- Personalia - Schrijvers Frans - Wijk Stwg op Turnhout

[163.32] Moederliefde- en leed 
Peeraer Jaak
Ode aan een moeder
- Taal, dialect - Peeraer Jaak

[163.33] Uit de Oude Doos 
De klas van Juffrouw Snels, rond 1925
- Vrije Basisschool: Klasfoto uit 1925 - Heemkunde - School - Onderwijs - Vrije Basisschool

[163.34] Voetbal M.S.K. 
Van Herpe Dion
Viering van de kampioenen Miniemen A (met foto's)
- Voetbal MSK - Van Herpe Dion

[163.35] Paastornooi MSK 
De man met de pet 
Volledig programma met toelichting
- Voetbal MSK

[163.36] Atletiekclub 
Verslag van en resultaten in de veldloop van Tongerlo, het regionaal kampioenschap veldlopen, het nationaal kampioenschap veldlopen en de nationale kampioenschappen indoor jeugd
- Sport - Atletiekclub Merksplas

[163.37] Tafeltennisclub 
Voorbeschouwingen bij de 12de open kampioenschappen van Merksplas en andere nuttige info, en enkele foto's
- Sport - Tafeltennisclub

[163.39] Even voorstellen: ZaalVoetbalKlub Merkplas 
Dufraing Dominic en Willems Dominique
Voorstelling van een nieuwe sportvereniging, de zaalvoetbalclub
- Andere verenigingen - Sport - Zaalvoetbalclub (ZVK) Merksplas - Dufraing Dominic - Willems Dominique

[163.40] LRV Sint Maarten 
Uitslagen dressuurdag
- Sport - LRV ruiters