[193.8] In Memoriam C. Peeraer-Schoofs 
Gedicht ter nagedachtenis aan moeder Peeraer-Schoofs door de kinderen Peeraer uit Wijchmaal
- In Memoriam - C. Peeraer-Schoofs - Taal, dialect - Schoofs Emma Catharina

[193.9] Overledenen Allerzielen '91-92 
Belmans Gaston
Lijst der overledenen, en bezinning door de pastoor
- Belmans Gaston -  1951/07/04 - Parochiegemeenschap - In Memoriam

[193.9] Mosselfeesten 
Verslag - met foto's - van de jaarlijkse mosselfeesten
- Stuurgroep Spelewei - Spelewei - Andere verenigingen - Volksgebruiken

[193.10] Jaar van de zondag 
Verslag van de actiedag 'Jaar van de zondag' voor de herwaardering van de zondag als rust- en gezinsdag
- Parochiegemeenschap - Parochieraad - Zangkoor St-Cecilia - Kinderkoor Cantabile - OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - KVLV (voorheen Boerinnengilde) - Femma (vroeger KAV) - Govaerts Karel - Vannuffelen Tom - Fanfare Sint Willibrordus

[193.11] K.A.V. 
Verslag van de reis naar Parijs

- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden)

[193.12] K.W.B. 
Van Gils Karel
Uitvoerig verslag - met foto's - van de praatcafé van 27 november
- KWB - Peeters Raf - Personalia - Van Baekel Frans 1985 - 1994 - Van Gils Karel - Vermeiren Jan

[193.14] K.B.G. 
Info ledenaantal - uitslag kegeltornooi
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden)

[193.14] Sint-Sebastiaansgilde 
Verslag teerfeest
- St-Sebastiaensgilde - Volksgebruiken

[193.15] Kapel Bosduif 
Mertens Jaak
Hernieuwde oproep naar potentiële helpers voor opknapbeurt van de kapel aan de Bosduif
- Mertens Jaak - Kapel Bosduif

[193.15] Migrom - Op hoop van zegen...
Voorbeschouwingen bij de oprichting van de Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur G.A.M.N.
- Migrom - Natuur - Milieu - Gemeentebestuur - Andere verenigingen - Gemeentelijke Adviesraak Milieu en Natuur G.A.M.N.

[193.16] Het Zwart Goor op de theaterplanken 
Verslag (met foto's) van het totaalspektakel door bewoners van het Zwart Goor n.a.v. het 10-jarig bestaand het het tehuis 'De Heide'
- Zwart Goor - Film, toneel - Cultuur - Jubileum

[193.17] Het boekenhuis van Merksplas 
Michielsen Karel
Algemene info, voorstelling nieuwe boeken, en foto van zes Merksplasse schilders die tentoonstelden in de bib.
- Michielsen Karel -  1955/12/26 - Bibliotheek Merksplas - Cultuur - Tentoonstelling - museum - Kunst

[193.20] Vrije Basisschool 
Overzicht van de activiteiten (met foto's) van de voorbije maand
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[193.23] Gemeentelijke Basisschool 
Overzicht (met foto's) van de activiteiten van de afgelopen maand
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[193.27] Gemeenschapsschool De Spetser 
Terugblik op de activiteiten (met foto's) van het eerste trimester
- Rijksbasisschool - School - Onderwijs

[193.29] Sint-Niklaasvrienden 
Publicatie jaarverslag
- St-Niklaas vrienden

[193.30] Fanfare De Kunstvrienden 
Verslag van het twintigste najaarsconcert van de Kunstvrienden
- Fanfare De Kunstvrienden - Muziek, zang

[193.30] Fanfare S.W. teert ... 
Programma en voorbeschouwingen 
- Muziek, zang - Volksgebruiken - Fanfare Sint Willibrordus

[193.31] Wijk Opstal 
Jaaroverzicht (met enkele ludieke foto's)
- Wijk Opstal

[193.33] Fotokring 
Voorbeschouwingen bij de start van een nieuw jaar
- Fotokring Merksplas

[193.34] De Oude Postbode 
E.H. Michel Coune, Brugge
Kerstverhaal
- Volksverhalen - Taal, dialect - Coune Michel

[193.37] Notaris Mercelis op pensioen 
Interview met de notaris op rust
- Janssens Lodewijk - Personalia

[193.40] Kersttijd 
Adriaensen André
Kerstgedicht
- Adriaensen André - Taal, dialect

[193.41] Regina Pacis 
Kennismaking met een asielcentrum dichtbij en toch ver weg
- Regin Pacis

[193.43] Uit de Oude Doos 
Foto n.a.v. voetbalwedstrijd MSK-Joden ca 1939
- Voetbal MSK - Heemkunde - Heemkundekring Marcblas

[193.44] Wielertoeristen 
Info en kalender veldtoertochten 1993
- Sport - Wielertoeristen

[193.44] Wandelclub Vakantiegenoegens 
Wuyts Karel
Info en volledige kalender
- Wuyts Karel - Andere verenigingen - Vakantiegenoegens (Pasar)

[193.45] Tafeltennisclub 
Voorbeschouwingen en info bij de Provinciale kampioenschappen, verslag 2de veteranentornooi (met foto's van de winnaars), info Interclubcompetitie en overzicht wekelijkse activiteiten
- Sport - Tafeltennisclub