[209.6] Communicanten 1994 
Belmans Gaston
Volledige lijst van de Vormelingen en Eerste Communicanten (met een paar foto's), en gelukwensen van de pastoor
- Belmans Gaston -  1951/07/04 - Parochiegemeenschap

[209.8] Terug een jeugdraad 
Toelichting en duiding bij de heroprichting van de jeugdraad
- Jeugdraad

[209.9] Meifeesten Spelewei 1994 
Verslag en foto's
- Andere verenigingen - Spelewei - Stuurgroep Spelewei

[209.10] Chirojongens 
Voorbereiding van de zomerkampen, plus enkele foto's
- Chiro

[209.11] Jubileumviering +13 
Kort verslag van de viering van het 10-jarig bestaan van de +13-werking
- Plus 13 - Jubileum

[209.11] Miossie- en Ontwikkelingshulp 
Dankbrief van Jef Van den Ouweland uit Peru
- Missie en ontwikkelingshulp - Van Den Ouweland Jozef ( E.H.) -  1948/01/14

[209.12] KAV 
Een en ander over het koffiefeest, bloemenzaad voor Urugay en de toneelgroep van KAV (met foto)
- Femma (vroeger KAV)

[209.13] Rode Kruis 
Nabeschouwingen bij de 14-daagse van het Rode Kruis
- Rode Kruis Merksplas

[209.13] Heemkundekring Marcblas 
Een nieuw boek, over de geschiedenis van het lager onderwijs in Merksplas, in de maak, en OG-Merksplas 182, nog een oude akte (uit 1765) in het kader van het MERA-project 
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Publicaties HK Marcblas - Gemeenteschool (QWORZO) - Vrije Basisschool

[209.15] ACW -Dienstbetoon belastingen 
Nuttige info en toelichting bij het dienstbetoon door de vrijwilligers van het belastingteam
- ACW (nu beweging.net)

[209.15] De Bibliotheek van de Spetsers 
Michielsen Karel
Nuttige info, voorstelling nieuwe boeken, en een paar foto's
- Michielsen Karel -  1955/12/26 - Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[209.19] Vrije Basisschool 
Uitgebreide terugblik op de activiteiten van de voorbije maand, met enkele foto's en getuigenissen van een paar leerlingen
- School - Onderwijs - Vrije Basisschool - Taal, dialect

[209.21] Gemeentelijke Basisschool 
Uitgebreid terugblikken op de activiteiten van de voorbije maand, met enkele foto's
- School - Onderwijs - Gemeenteschool (QWORZO)

[209.23] Wijk Hoekeinde 
Eerste info over de jaarlijkse kermis
- Wijk Hoekeinde - Hoekeinde - Volksgebruiken

[209.24] Bert Peeraer, acht maanden krijgsgevangenschap 
Getuigenis van een krijgsgevangenene WOII
- Personalia - Wereldoorlog II - Peeraer Bert - Peeraer Albert Jozef

[209.26] Gemeentepark ingehuldigd 
Govaerts Karel
Ontstaan en Geschiedenis van het Carons Hofke
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Gemeentelijke geschiedenis - Carons Hofke - Govaerts Karel - Geschiedenis Caron's hofke

[209.28] Wonen in Merksplas 
Deel 3: kosten en vergunningen
- ACW (nu beweging.net) - Sociaal en maatschappelijke geschiedenis

[209.31] Uit de Oude Doos: Jongensschool Zondereigen 1929 
Foto van de jongensschool in Zondereigen in 1929
- Zondereigen (Artikels) - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - School - Onderwijs

[209.32] MSK Jeugdvoetbal 
Uitgebreid overzicht van de prestaties van de jeugdploegen tijdens het voorbije seizoen (met teamfoto's)
- Voetbal MSK

[209.36] Volleybalclub FRAM 
Uitgebreide terugblik op de prestaties en resultaten van de verschillende teams tijdens het voorbije seizoen, met enkele teamfoto's
- Sport - Volleybalclub Merksplas - FRAM

[209.39] Tafeltennisclub 
Terugblik op het voorbije seizoen met vermelding van de opmerkelijkste resultaten, plus een aantal foto's
- Sport - Tafeltennisclub

[209.41] Om de zenuwen te stillen, is fietsen beter dan pillen 
Wuyts Karel 
Voorbeschouwing bij de rondrit van de wielertoeristen van Merksplas
- Wuyts Karel - Wielertoeristen - Sport

[209.41] Motorclub M.C. DEL 
Oprichting van een motorclub in Merksplas
- Sport - Andere verenigingen - Motorclub M.S. DEL

[209.42] Judo Merksplas naar Europese competitie 
Uitslagen en groepsfoto
- Sport - Judoclub Joan Milis