[212.8] In Memoriam Katrien Sommen 
Nagedachtenis aan een te jong gestorven chiromeisje (met groepsfoto)
- In Memoriam - Sommen Katrien - Chiro - Sommen Katrien

[212.8] Kinderspelen 
Voorstelling programma
- St-Niklaas vrienden - Volksgebruiken

[212.8] Meisjeschiro 
Korte terugblik op de voorbije maand
- Chiro

[212.9] Chirojongens 
Verslag zomerkamp in Ronse (met foto's)
- Chiro

[212.10] Beurs voor tweedehandsspeelgoed 
Info en uitnodiging
- Gezinsbond (BGJG) - Femma (vroeger KAV) - Jong KAV

[212.10] Gemeentelijke Jeugdraad 
Bezorgdheid over de verkeerssituatie, en blik in de toekomst 
- Jeugdraad - Openbare weg - Verkeer - Ongevallen - Gemeentebestuur

[212.11] K.V.L.V. 
Voorstelling volledig jaarprogramma
- KVLV (voorheen Boerinnengilde)

[212.12] KWB-KAV Lourdesbedevaarten 
Motivatie en nuttige info
- Femma (vroeger KAV) - KWB - Volksgebruiken

[212.12] KWB 
Voorstelling jaarprogramma, verslag en uitslagen in de visprijskamp
- KWB - Volksgebruiken

[212.13] Missie- en Ontwikkelingshulp 
Dankbrieven van Zuster Victoire Michielsen en Zuster Alice Van Looveren
- Missie en ontwikkelingshulp - Michielsen Victoire ( Zr. Victoire) -   1923/10/19 - Van Looveren Alice Josephina Maria

[212.14] Uitstap Ziekenzorg Merksplas-Zondereigen 
Verslag van een mooie uitstap naar Tremelo (met foto's)
- CM ziekenzorg - Zondereigen (Artikels)

[212.15] Rode Kruis 
Viering met ontvangst op het gemeentehuis van de trouwe bloedgevers en nieuwe helpers (met groepsfoto)
- Rode Kruis Merksplas - Gemeentebestuur

[212.16] Kerstmarkt in dagcentrum Markdal 
Korte vooruitblik 
- Markdal - Volksgebruiken

[212.17] Oxfam Wereldwinkel Merksplas 
Terugblik op de eerste activiteiten
- Wereldwinkel Oxfam

[212.17] 12de Mosselfeest 
Programma en uitnodiging
- Andere verenigingen - Spelewei - Stuurgroep Spelewei

[212.18] Wijk Koekhoven 
Verslag Kinderreis naar Hengelhoef, kaartavond (met uitslag), voorbeschouwingen bij het teerfeest, en het teerfeest voor de gepensioneerden
- Wijk Koekhoven - Koekhoven - Volksgebruiken

[212.18] De Bibliotheek van Merksplas 
Michielsen Karel
Aandachtspunten 1996-2001, voorstelling nieuwe boeken
- Michielsen Karel -  1955/12/26 - Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[212.21] Vrije Basisschool 
Terugblik op de start van het nieuwe schooljaar (met foto's)
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[212.22] Gemeentelijke Basisschool 
Terugblik op de eerste maand van het nieuwe schooljaar, met enkele foto's
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[212.25] Fanfare St-Willibrordus 
Oproep om versterking, programma van de Bierfeesten
- Fanfare Sint Willibrordus - Muziek, zang - Volksgebruiken - Zaal Van Dijck

[212.26] Heemkundekring Marcblas 
Huisvestingsproblemen leiden tot een verhuis naar de oude melkerij, oproep naar medewerkers, en OGA-Merksplas 181/89 in het kader van het MERA-project: een vrijgeleide uit 1705 voor een boterhandelaar 
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Gebouwen - Mera-project

[212.28] Restauratie Sint-Willibrorduskerk 
Verslag van de restauratiewerken aan de kerk (met vergelijkende foto's)
- St. Willibrordus Kerk - Parochiegemeenschap

[212.30] Hulpcomité S.I.M. 'Hoop voor Casa de Copii' 
W. Denys-Provoost
Een werknemer van de Strafinrichting en zijn vrouw doen een oproep voor hulp voor een weeshuis in Roemenië
Deel 1: Anita, een Roemeens meisje (met foto's) 
- Denys-Provoost W. - Personalia

[212.32] Bevrijding van Merksplas, 29-30 september 1944 
Fien Schoenmaeckers
Een voormalige inwoonster van Merksplas haalt herinneringen op aan de bevrijding
- Schoenmaekers Fien - Wereldoorlog II - Personalia

[212.32] Voetbalkampen 
Verslag van de sportkampen in Balen, Piesendorf, Benicasim en Knokke (met foto's
- Voetbal MSK

[212.35] Volleybalclub FRAM 
Verslag van de activiteiten tijdens de zomermaanden
- Sport - Volleybalclub Merksplas

[212.37] Dansclub Merksplas 
Terugblik op een geslaagd begin van het nieuwe dansseizoen, en nuttige info voor het verder verloop
- Dansclub Merksplas

[212.37] Touwtrekteam KLJ 
Verslag van het WK in Upsala (Zweden), met enkele foto's, en voorbeschouwingen bij het touwtrekweekend '94
- Andere verenigingen - Sport - Touwtrekteam KLS Merksplas