[216.8] Er zit muziek in... 
Toelichting bij de Sint-Willibrordusparochie in cijfers
- Parochiegemeenschap

[216.8] Spetserskalender 
Resultaten per wijk van de jaarlijkse kalenderverkoop
- De Nieuwe Spetser - Spetserskalender

[216.9] Meisjeschiro 
Verslag van het scholingsbivak van Annick en Peggy
- Chiro

[216.9] Chirojongens 
Terugblik op wat de voorbije maand is gebeurd
- Chiro - Melis Jürgen - Hofkens Jan

[216.10] Gemeentelijke Jeugdraad 
De jeugdraad kijkt terug op de eerste verwezenlijkingen
- Jeugdraad

[216.10] KWB 
Voorbeschouwingen bij de viering van 50 jaar KWB
- KWB - Jubileum

[216.10] A.C.V. 
Info en uitnodiging informatie- en discussieavonden, en kaartprijskamp rikken
- ACV

[216.11] K.A.V. 
Nabeschouwingen 'Koken met Microgolf', verslag algemene Vergadering (met foto), en info daguitstap
- Femma (vroeger KAV) - Voeding, drank

[216.12] K.V.L.V. 
Verslag van Kerstfeest met toneelopvoering
- KVLV (voorheen Boerinnengilde) - Film, toneel - Volksgebruiken

[216.13] Missie- en Ontwikkelingshulp 
Nieuwjaarsbrief van Broeder Jozef Nuyens vanuit Zaïre
- Nuyens Jos broeder -   1927/04/17 - Missie en ontwikkelingshulp

[216.14] Ziekenzorg 
Toelichting van "1995 - Jaar van Ziekenzorg Merksplas en Zondereigen"
- CM ziekenzorg

[216.15] K.B.G. ... Ieders Zorg 
KBG vraagt aandacht voor de veiligheid
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden)

[216.15] De Bibliotheek van de Spetsers 
Michielsen Karel
Algemene info, voorstelling nieuwe boeken
- Michielsen Karel -  1955/12/26 - Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[216.18] Vrije basisschool 
Terugblik van de activiteiten van de voorbije maand, met enkele foto's 
- School - Onderwijs - Vrije Basisschool

[216.21] Gemeentelijke Basisschool 
Terugblik naar december en januari (met foto's), vooruitblik naar de volgende maand(en)
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[216.23] Educatief Reservaat 'De Spetser' 
De Rijksbasisschool opent een educatief reservaat in eigen tuin (plus enkele foto's)
- Rijksbasisschool - School - Onderwijs - Natuur - Milieu

[216.25] Wijk Hoekeinde 
Jaaroverzicht 1994 (met foto's)
- Wijk Hoekeinde - Hoekeinde

[216.27] Sint-Sebastiaansgilde 
Verslag (met foto's) van het jaarlijkse teerfeest
- St-Sebastiaensgilde - Volksgebruiken

[216.28] Koninklijke Fanfare De Kunstvrienden 
Verslag huldiging verdienstelijke leden (met foto)
- Fanfare De Kunstvrienden - Muziek, zang - Jubileum - Volksgebruiken

[216.29] Koninklijke fanfare Sint-Willibrordus 
Verslag Teerfeest met huldiging verdienstelijke leden (met foto)
- Fanfare Sint Willibrordus - Muziek, zang - Jubileum - Volksgebruiken

[216.30] S.W. toneel 
Verslag (met foto's) van de jaarlijkse toneelopvoeringen
- Fanfare Sint Willibrordus - Toneelkring "Het Heidebloempje" - Volksgebruiken - Vorsselmans Louis - Jubileum

[216.30] Heemkundekring Marcblas 
Verslag van de voordracht 'De aardbei in de kunst', iets over de aanwinsten, en het MERA-project AGM 203 - vonnis van 28 mei 19973 in het klokproces
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - MERA-project - aardbeien

[216.32] Fotokring 
Over de FO_WA_DAG, en info over en programma van het 12de foto- en diasalon 
- Fotokring Merksplas - Tentoonstelling - museum

[216.32] Zwart Goor 
Terugblik op enkele activiteiten in december en januari
- Zwart Goor

[216.33] Volksmuziekgroep Bagatel 
Voorstelling van en info over een nieuw muziekgroepje in Merksplas (met foto)
- Andere verenigingen - Bagatel - Muziek, zang

[216.34] Vanuit het Zwarte Woud 
Brief van een uitgeweken dorpsgenote vanuit Duitsland
- Personalia - Schultheiss-Horsten

[216.35] Cursus bijenteelt 
Info bij en uitnodiging voor een cursus bijenteelt door de plaatselijke imkersbond
- Biebond St-Ambrosius

[216.36] Restauratie Sint-Willibrorduskerk 
Verslag van de werkzaamheden
Deel 1: De voorbereidingen
- St. Willibrordus Kerk - Parochiegemeenschap

[216.39] Merksplas zendt zijn zonen uit:Louis Vermeiren, pater in Puurs 
Portret van een ijverige en geëngageerde dorpsgenoot in de sociale sector
- Vermeiren Louis - Personalia - Vermeiren Louis Hendrik Maria

[216.43] 25 jaar F.C. S.W. 
Voetbalclub Fanfare Sint-Willibrordus bestaat 25 jaar: geschiedenis, voorbeschouwing bij de viering, en enkele teamfoto's
- Fanfare Sint Willibrordus - Andere verenigingen - Sport - Voetbalclub Fanfare Sint-Willibrordus (F.C.S.W.) - Jubileum

[216.45] Gouden jubileum Albrecht Brosens en Annie Van Alsneoy 
Levensverhaal van de jubilarissen, met foto's
- Brosens Albert - Van Alsenoy Annie - Jubileum

[216.48] MSK - Pre-miniemennieuws 
De man met de pet 
Verslag van de prestaties van pre-miniemen, en van het kerstfeest (met foto's)
- Voetbal MSK - De man met de pet - Volksgebruiken

[216.50] Vakantiegenoegens 
Wuyts Karel
Info en programma Ardennenwandeling
- Wuyts Karel - Andere verenigingen - Vakantiegenoegens (Pasar)

[216.51] Tafeltennisclub 
Algemene info interclubcompetitie en activiteiten
- Tafeltennisclub - Sport

[216.52] Volleybalclub 
Terugblik op een aantal activiteiten van de voorbije maanden (met foto's)
- Sport - Volleybalclub Merksplas