[222.4] In Memoriam Jozef Beyens 
Nagedachtenis, met foto, aan de overleden muzikant
- Beyens Jozef - In Memoriam - Fanfare De Kunstvrienden - Beyens Jozef Leopold Bernarda

[222.5] Roefelhuwelijk 
Wij waren al langer verliefd: twee 9-jarigen vertellen over hun "roefelhuwelijk"
- Verhulst Dave - Meeusen Veerle - Roefel - Dag van het kind

[222.5] Meisjeschiro 
Verslag zomerkamp in Oostham, met groepsfoto
- Chiro

[222.6] KLJ-kampnieuws 
Kampverslag -12-jarigen (met groepsfoto), +16 jongens, en -16 meisjes 
- KLJ

[222.8] Sint-Cecilia 
Info over het koor, en motiverende oproep om aan te sluiten en mee te zingen
- Zangkoor St-Cecilia - Muziek, zang

[222.9] K.A.V. 
Algemeen nieuws, programma nieuw werkingsjaar, info Jong-KAV, sportieve activiteiten en reizen
- Femma (vroeger KAV) - Jong KAV

[222.10] Lourdesbedevaart KWB-KAV 1995 
Verslag van de bedevaart
- Femma (vroeger KAV) - KWB - Volksgebruiken

[222.11] K.W.B. 
Nog meer info over de rijlessen
- KWB - Openbare weg - Verkeer - Ongevallen

[222.12] 20 jaar catechist 
Sprangers Peter
Hulde aan Josée Bluekens voor 20 jaar inzet
- Sprangers Peter - Bluekens Josée - Parochiegemeenschap - Personalia

[222.12] K.V.G. 
Info Tentoonstelling 'Blikken zonder Blozen'
- KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten) - Tentoonstelling - museum

[222.13] K.B.G. 
K.B.G. stelt zich opnieuw uitgebreid voor, en nodigt uit om lid te worden
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden)

[222.13] Tien jaar Markdal 
Voorbeschouwingen bij de viering van het tienjarig bestaan van Markdal
- Markdal - Jubileum

[222.14] Missie- en ontwikkelingshulp 
Nabeschouwingen bij en resultaten van het missiefeest, en dankbrief van Jozef Van den Ouweland uit Peru
- Missie en ontwikkelingshulp - Van Den Ouweland Jozef ( E.H.) -  1948/01/14

[222.15] Ziekenzorg 
1195: Jaar van Ziekenzorg Merksplas en Zondereigen
- CM ziekenzorg - Zondereigen (Artikels)

[222.15] Wereldwinkel 
Algemene info over de nieuwe wereldwinkel in de Kerkstraat
- Wereldwinkel Oxfam - Kerkstraat

[222.16] De Bibliotheek van de Spetsers 
Michielsen Karel
Algemene info, voorstelling nieuwe boeken
- Michielsen Karel -  1955/12/26 - Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[222.18] Vrije Basisschool 
Hernieuwde kennismaking met de school, en algemene nuttige info bij het begin van het schooljaar
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[222.19] Gemeentelijkse basisschool 
voorbeschouwingen bij de start van het nieuwe schooljaar
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[222.20] Heemkring Marcblas 
Voorbeschouwingen bij de start van het nieuwe werkingsjaar, info over op stapel staan de activiteiten, het MERA-project: OGAM 206: brief van 7 november 1722 over de verzorging van twee gekwetste personen
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - MERA-project

[222.22] Brandweer 
Vermolen Jos
Info en programma van de opendeurdagen
- Vermolen Jos 1947/12/27 - Brandweer

[222.22] Handen-Af van de Kolonie 
Horsten F.
Alarmerende oproep voor het behoud van de koloniedomeinen van Merksplas en Wortel
- De Kolonie: Domein (onderwerp) - Horsten F. - Landschap geschiedenis

[222.23] Fanfare Sint-Willibrordus 
Terugblik op, en uitslag van de jaarlijkse vakantiezoektocht
- Fanfare Sint Willibrordus - Volksgebruiken

[222.24] Zwart Goor 
Toelen Ria
Reilen en zeilen in het Zwart goor
- Zwart Goor - Toelen Ria - Zwart Goor

[222.25] Fotokring 
Bij de start van het nieuwe werkingsjaar
- Fotokring Merksplas

[222.26] Koekhoven kermis, terug van weggeweest 
Nabeschouwingen van een geslaagde weer opgeviste kermis
- Volksgebruiken - Wijk Koekhoven - Koekhoven

[222.27] De brandweer moderniseert 
Uitvoerige kennismaking met het gemoderniseerde brandweerkorps, met een paar groepsfoto's
- Brandweer

[222.29] Ruilverkavelingen 
Algemene toelichting en info bij de op stapel staande ruilverkavelingsprojecten
- Natuur - Milieu - Landbouw - Landschap geschiedenis

[222.30] Briljant voor Jef en Lien Bluekens 
Kort levensverhaal van de jubilarissen, met foto, en verslag van de viering
- Wijk Opstal - Jubileum - Bluekens Jef - Bauweraerts Lien

[222.32] Nieuwe fietspadenacties 
Algemene toelichting, sensibilisering en info over komende acties
- Openbare weg - Verkeer - Ongevallen

[222.34] Atletiekclub 
Overzicht van de prestaties van de atleten in het zomerseizoen
- Atletiekclub Merksplas - Sport

[222.34] BSV Breugelhof 
Kennismaking met de Biljart- en Snookervereniging Breugelhof
- Sport - Andere verenigingen - Biljart- en Snookervereniging Breugelhof

[222.34] MSK Jeugdvoetbal 
Nog een paar spelertjes in de kijker, verslag van de Euro-sportkampen
- Vrije Basisschool - Daems Jo - Meeusen Sven

[222.37] Wielerclub 'De Spetser' 12de Ronde van Merksplas 
Voorbeschouwingen bij een wielerevenement
- Sport - Wielerclub De Spetser

[222.38] Volleybal 
Overzicht van de zomeractiviteiten
- Sport - Volleybalclub Merksplas

[222.38] Tafeltennisclub 
Kort verslag 7de C-tornooi, algemene info, wekelijkse activiteiten
- Sport - Tafeltennisclub

[222.39] Dansclub informeert 
Voorbeschouwingen bij het nieuwe dansseizoen en uitnodiging 
- Dansclub Merksplas

[222.40] Vakantiegenoegens 
Wuyts Karel
Info en uitnodiging wandeldag in Duitsland
- Wuyts Karel - Andere verenigingen - Vakantiegenoegens (Pasar)

[222.40] Zaalvoetbal 
Info over de start met een damesteam
- Sport - Andere verenigingen - Zaalvoetbalclub (ZVK) Merksplas