[235.5] In Memoriam Aalmoezenier Gust Wuyts 
Ardui Louis
Hulde aan de overleden aalmoezenier door de ere-aalmoezenier van Antwerpen en Leuven-Centraal
- Ardui Louis - Wuyts August (E.H.) -  11/11/1920 - In Memoriam - Penitentaire geschiedenis - De Kolonie: Domein (onderwerp) - Wuyts August Jozef

[235.5] In Memoriam Jos Smolderen 
Nagedachtenis aan de overledene, met foto
- Smolderen Jos - In Memoriam - Zondereigen (Artikels) - Smolderen Peter Jozef

[235.6] Merksplas kermis 
Verslagen en uitslagen van de vogelpik per fiets en van de veeprijskamp met o.m. blinde vogelpik
- Volksgebruiken - Landbouw

[235.6] Meisjeschiro 
Terugblik op de activiteiten in de maand oktober
- Chiro

[235.7] Jeugdraad 
Terugblik op de start van het nieuwe werkjaar, en voorbeschouwingen bij de 11.11.11.-actie
- Jeugdraad

[235.8] + 13 
Verslag van de voorbije activiteiten
- Plus 13

[235.8] K.A.V. 
Korte info over een bedrijvenbezoek
- Femma (vroeger KAV)

[235.8] K.W.B. 
Info bowling, toelichting bij infoavond over de verkeersregels (in samenwerking met KAV), in info wandelen
- KWB - Sport - Openbare weg - Verkeer - Ongevallen - Femma (vroeger KAV)

[235.9] K.B.G. 
Info over ontspanning en gebruik van vrije tijd
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden)

[235.10] ACW - Dienstbetoon Belastingen 
Oproep naar nieuwe vrijwilligers om belastingbrieven te helpen invullen
- ACW (nu beweging.net) - Belastingteam

[235.10] De Bibliotheek van de Spetsers 
Michielsen Karel
Algemene info, voorstelling nieuwe boeken, en enkele foto's
- Michielsen Karel -  1955/12/26 - Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[235.13] Vrije Basisschool 
Reilen en zeilen in de basisschool de afgelopen maand, met enkele foto's
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[235.15] Gemeentelijke Basisschool 
Terugblik op de voorbije schoolmaand, met enkele foto's
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[235.16] Kerstmarkt Markdal 
Voorbeschouwingen, algemene info en uitnodiging
- Markdal - Volksgebruiken

[235.17] Rijkswacht- Politiebericht 
Vanhoof Karel
Sensibilisering om in de duistere winterperiode het fietslicht te gebruiken
- Rijkswacht - Politie - Openbare weg - Verkeer - Ongevallen - Vanhoof Karel

[235.18] Zwart Goor tussendoor 
Terugblik op de activiteiten van september en oktober, en vooruitblik en uitnodiging voor het totaalspektakel 'Boekensprongen', uitgevoerd door de bewoners van het Zwart Goor, in het kader van 50 jaar Dienstverlening op het Zwart Goor 
- Zwart Goor - Zwart Goor - Cultuur - Jubileum

[235.20] Trekker-trek 
Kort verslag van trekwedstrijd aan café De Bosduif ten voordele van het Zwart Goor
- Landbouw - Andere verenigingen - Trekkertrek VZW - Zwart Goor

[235.20] Sint-Sebastiaansgilde 
Verslagen en uitslagen van de kermisschieting en van de blinde vogelpik
- St-Sebastiaensgilde - Volksgebruiken

[235.21] Heemkring Marcblas 
Info familiestamboom, Spetsersbeeldje, het Merksplas' dialect, en het MERA-project: OGAM 131 - proces-verbaal van 28 januari 1750 n.a.v. een gevecht op straat
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Genealogie - Taal, dialect - Bronzen Spetsersbeeld - MERA-project

[235.21] Het Spetsersbeeldje 
Info en toelichting bij de idee om een Spetsersbeeld op te richten, uitschrijven van deelnemerswedstrijd
- Bronzen Spetsersbeeld - Gemeentebestuur - Heemkundekring Marcblas - Cultuurraad

[235.22] Landelijke Gilde Zondereigen 
Verslag fietstocht met verrassingen 
- Zondereigen (Artikels) - Boerengilde (nu Landelijke Gilde) - KVLV Zondereigen

[235.23] KLJ-Zondreigen - spagetti-avond 
Kort verslag en dankwoord
- Zondereigen (Artikels) - Voeding, drank - KLJ

[235.24] Merksplas zendt zijn kinderen uit ... 
Ad en May Sommen-Vorsselmans
Kennismaking met de familie Luc Van Loon-Anita Govaerts, geëmigreerd naar Zwitserland (met een aantal foto's)
- Personalia - Van Loon Luc - Govaerts Anita - Sommen Ad - Vorsselmans May - Van Loon - Govaerts

[235.28] Viering 50 jaar K.V.G. 
Uitvoerig verslag van de viering, met een aantal foto's
- KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten) - Jubileum - Femma (vroeger KAV) - KVLV (voorheen Boerinnengilde) - Zangkoor St-Cecilia - Gemeentebestuur - Kinderkoor Cantabile - Fanfare De Kunstvrienden - Parochiegemeenschap - Belmans Gaston -  1951/07/04 - Zaal Van Dijck

[235.32] Viering 50-jarigen 1946-1996 
Verslag van de viering, met groepsfoto's dames en heren
- Jubileum - 50-jarigen

[235.33] Klasbijeenkomst 65-jarigen 
Kort verslag, met groepsfoto's
- Jubileum - 65-jarigen

[235.35] Rikske Sprangers fietst Lourdes - Merksplas 
Portret van een opmerkelijke sportieveling en 
verslag, met foto's, van een zevendaagse fietstocht vanuit Lourdes 
- Personalia - Sprangers Rik - Sport

[235.36] Jos Leysen en Barbara Janssens 50 jaar getrouwd 
Korte hulde aan het jubilerende paar
- Jubileum - Leysen Jos - Janssens Barbara - Leysen - Janssens

[235.36] Glek dagget zegt 
Eerste aflevering van het dialectwoordenboek van Merksplas
aaw = oud, afrossen = afranselen, akkerdeere = overeenkomen, ambetaant = vervelend niet lekker, ambras = moeilijkheden, aorig = raar onwennig onpasselijk, astraant = brutaal, avèl = toch, aveseere = voortmaken
- Heemkundekring Marcblas - Taal, dialect

[235.37] Wielertocht door de Pyreneeën 
Verslag van een zevendaagse wielertocht in de bergen door enkele moedige dorpsgenotgen
- Sport - Personalia - Verschueren Rie - Rombouts Roger - Donckers Hugo - Nietvelt Willy

[235.38] Tenniskampioen KVT 
Prestaties van de Merksplasse nenissers in de KVT-competitie
- Sport - Andere verenigingen - Tennisclub

[235.39] Volleybalclub 
Verslag (met foto) van het eerste jeugdvolleybalkamp in de Vossemeren, en voorbeschouwing bij de komende activiteiten
- Sport - Volleybalclub Merksplas

[235.39] T.T.C.S.I.M. 
Info en uitnodiging kaartprijskamp
- Andere verenigingen - Tafeltennisclub Strafinrichting TTCSIM