[236.5] Open Zangavond 1996 
Uitnodiging
- Muziek, zang - Zangkoor St-Cecilia - Kinderkoor Cantabile

[236.5] Meisjeschiro 
Verslag van 5 onvergetelijke activiteiten (met een groepsfoto van de leiding)
- Chiro

[236.6] KLJ 
+16 meisjes vertellen hun activiteiten van de laatste tijd, en kort verslag van het teerfeest
- KLJ

[236.8] +13 
Even omkijken naar wat geweest is
- Plus 13

[236.8] KVLV 
Verslag van een weekend aan de Moezel
- KVLV (voorheen Boerinnengilde)

[236.8] Bond Zonder Naam 
BZN komt naar u toe
- Andere verenigingen - Bond Zonder Naam BZN

[236.9] KAV 
Verslag Algemene Startvergadering, info Praktische School 'Snel en lekker koken', en 'Bloemschikken stap voor stap'
- Femma (vroeger KAV)

[236.10] JKAV 
Verslag startavond rond het thema "In touw voor elkaar"
- Femma (vroeger KAV) - Jong KAV

[236.10] Zwart Goor tussendoor, tussendoor Zwart Goor 
Toelen Ria
Terugblikken op de activiteiten van de novembermaand, en info en duiding bij de bouw van de eerste echte kerststal op het Zwart Goor
- Zwart Goor - Zwart Goor - Toelen Ria

[236.11] K.B.G. 
Verslag hobbytentoonstelling, me enkele foto's
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Tentoonstelling - museum

[236.12] De Bibliotheek van de Spetsers 
Michielsen Karel
Algemene informatie, voorstelling nieuwe boeken, en enkele foto's
- Michielsen Karel -  1955/12/26 - Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[236.15] Vrije Basisschool 
Terugblik op de drukke maand november, met enkele foto's
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[236.17] Gemeentelijke Basisschool 
Terugblik op de voorbije schoolmaand, met enkele foto's
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[236.18] Praatcafé 22 november 1996: Het imago van de landbouw 
Terugblik op één jaar GALT, en verslag van de praatavond over het imago van de landbouw (met enkele foto's
- Gemeentelijke Adviesraad Land- en Tuinbouw GALT - Andere verenigingen - Gemeentebestuur - Boerengilde (nu Landelijke Gilde) - KVLV (voorheen Boerinnengilde) - KLJ - Landbouw

[236.20] Fanfare S.W. 
Het lijk is zoek: voorbeschouwingen en programma van de jaarlijkse toneelavonden
- Fanfare Sint Willibrordus - Muziek, zang - Toneelkring "Het Heidebloempje" - Film, toneel - Zaal Van Dijck

[236.22] Heemkring Merksplas 
Info Spetsersbeeldje, Werkgroep Eerste Wereldoorlog, en MERA-project OGAM 127: tekst van november 1675 over de aanstelling van een voogd voor een blind kind
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Wereldoorlog I - Publicaties HK Marcblas - Bronzen Spetsersbeeld - MERA-project

[236.23] 11.11.11.-actie te Zondereigen 
Verslag van de geslaagde actie, met enkele foto's
- Zondereigen (Artikels) - KLJ-Zondereigen

[236.24] Voor iedereen 
Info en toelichting van de organisatie van de volgende foto- en diatentoonstelling
- Fotokring Merksplas - Tentoonstelling - museum

[236.25] Wijk Opstal 
Info over allerlei najaars- en winteractiviteiten
- Wijk Opstal - Opstal

[236.26] Rijkswacht 
Vanhoof Karel
Toelichting bij de WODCA-controles
- Vanhoof Karel - Rijkswacht - Politie - Openbare weg - Verkeer - Ongevallen

[236.27] Gouden jubileum René en Treza Moeskops-Staes 
Levensverhaal en foto's van de jubilarissen
- Jubileum - Moeskops René - Staes Treza - Molekensstraat - Staes - Janssens

[236.31] Tweede boek van Stan Van Hoof 
Een fiere Stan Van Hoof stelt zijn nieuw boek voor 'Het leven is zo mooi'
- Van Hoof Stan -  31/12/1926 - Taal, dialect - Peeraer Tereza - 1920/04/01 - Volksverhalen

[236.31] Gouden jubileum Gust en Louisa Fransen-Jacobs 
Levensverhaal en enkele foto's van de jubilarissen
- Fransen Gust - Jacbos Louisa - Jubileum - Kerkstraat

[236.33] Jos Dufraing vertelt over Zondereigen 
Frans Van Gils
Verklaring van de namen der gehuchten in en om Zondereigen
- Van Gils Karel - Dufraing Jozef 1917/10/14 - Personalia - Toponiemen - Zondereigen (Artikels)

[236.34] Gouden jubileum Alfons Pelckmans en Maria Verheyen 
Levensverhaal van de jubilarissen, en enkele foto's
- Pelckmans Alfons - Verheyen Maria - Jubileum - Steenweg op Turnhout - Pelckmans - Verheyen

[236.37] Glek dagget zegt 
Vervolg dialectwoordenboek van Merksplas
aai = ei, afblaoje = bossen kaalkappen, afketse = afslaan afwijzen, baoje = baden, badderen = ruzie maken vechten, bakkes = gezicht, Baomis = 1 oktober, batse = opscheppen, bedjeeme = seffens weldra, bèèr = beer in alle betekenissen
- Heemkundekring Marcblas - Taal, dialect

[236.38] Wielertoeristen 
Wuyts Karel
Info en toelichting bij de aansluitingsvoorwaarden, en andere nuttige sportieve info
- Wuyts Karel - Wielertoeristen - Sport

[236.39] Hoera! Hoera! Sint-Maarten Kampioen 
Dielis Gert
Verslagen en prestaties tijdens het voorbije seizoen
- LRV ruiters - Paarden - Sport - Dielis Gert

[236.40] 1 jaar Takaharu Dojo in Merksplas 
Voorstelling (met groepsfoto) van een nieuwe gevechtssportvereniging
- Andere verenigingen - Takaharu Dojo Merksplas - Sport

[236.41] Tafeltennisclub Merksplas 
Algemene nuttige informatie, en enkele teamfoto's
- Tafeltennisclub - Sport