DNS 1997 - 1998

IN MEMORIAM.
Anna Severyns,244.5
Pol Van Poppel,252.6
Bert Peeraer,252.7
Zuster Regina Raaymakers, Zuster Salvina,253.6
JUBILEUMS
Gouden jubileum Sus Van Hooghten en Gusta Vermonden,244.43
Peer Goetschalckx en Wis Quirijnen, 50 jaar getrouwd,145.29
Gouden bruiloft Felix Van Dijck en Irma Goetschalckx,246.26
Gouden bruiloft Jef Eysermans en Rosa Druyts,246.28
Sus Vermeiren en Jeanne Jacobs vieren goud,247.36
Hij heeft mij leren dansen (Frans en Magdalena Debond),247.40
50 j. huwelijk Jan en Anna Dielis-Goetschalckx,248.26
Diamant voor Jol Adams en Theresia Roos,248.29
250x ,250.6
Bertje Van de Water en Leonie Meeuwsen: diamantenhuwelijksjubileum,253.37
Gouden jubileum Jos Geudens en Marie Vermeiren,254.36
St. -Niklaasvrienden feesten,254.40
INTERVIEWS
Wat klinkt er valser dan een doedelzak? Twee doedelzakken! 252.8;251.33
Roger Horemans, politiecommisaris in Arendonk,251.31
Jos Verschueren, bevelvoerder brandweer Zondereigen, na 32 j. op rust,252.32
Jan De Vos: toen er nog echt een grens was,252.33
Sus Druyts vertelt:
1.Remy Huysmans van de Lochtenberg,250.29
UIT DE OUDE DOOS
Schooljaar 1974-1975, kindjes geboren in 1970 en 1971,245.36
Klasfoto meisjesschool 1945,249.34
Gouden bruiloft van Adriaan Goos en Liske Donckers,253.42
Zondereigen uit mijn kinderjaren (Marie Huybrechts),244.47
Pastoor Belmans geïnstalleerd in Zondereigen,246.31
Jos Dufraing vertelt: Een ballon uit de lucht getrokken,246.34
DIVERSEN
Inhuldiging van het Spetsersbeeldje,244.46
Kerkfabriek,244.48
Krijgskunsten in Merksplas,245.33
Merksplas varkensbedrijf in de prijzen, Clara Dielis,246.33
Pelgrimerende O.L.Vr. op bezoek in onze parochie,247.32
Ploegen in Nivnice (Tsjechi├ź),247.34
Spetsershulp Polen,247.42
Ruilverkaveling nuttig verklaard,249.30
Laatste nieuws van het Kolonie-front ,254.40
Tjernobilkinderen in Merksplas,254.41
Kunstschatten van Merksplas,253.38;254.35

GLEK DATGET ZEGT: 244.51; 245.35; 246 .35; 247.43; 248.32;
249 .33; 250.31; 251.35; 252.35;253 41; 254 42

ONS HISTORISCH HOEKJE:
Merksplas Kolonie:
1.De strijd tegen de armoede,248.33
2.Johannes van de Bosch,248.33
3.De vrije kolonie van Wortel,249.35
4.De onvrije kolonie van Merksplas,250.31
5.Het bedelaarshuis gesloten,251.36
6.Merksplas-Kolonie, een bouwwerf vanaf 1870 tot 1900,252.36
7.Nationaal opvangcentrum voor landlopers en bedelaars,253.43
8.Overbevolking veroorzaakt onrust ,254.43
SPORT:
Touwtrekken (3de plaats EK Jersey '97),247.44
25 jarig bestaan FC De Driezen,248.23
Guy Geerts, Belgisch kampioen BMX-fietscross,248.30
600ste voetbalmatch voor Michel Wilmsen,249.32