[247.5] Onze parochie: Vormsel 
Verslag van de tweede bijeenkomst van de groepscatechese, met foto's)
- Parochiegemeenschap - Vormselcatechese

[247.6] Meisjeschiro 
Opnieuw wat nieuws van het meisjeschirofront
- Chiro

[247.6] KLJ 
Verslag leidingsweekend, nieuws over de meisjes +16, verslag kapelfeesten
- KLJ

[247.8] Jeugdhuis Zigzag 
Terugblik op de activiteiten van de voorbije maand
- ZigZag (Jeugdhuis)

[247.9] Bond zonder Naam: ooit al eens van gehoord? 
Hernieuwde kennismaking
- Andere verenigingen - Bond Zonder Naam BZN

[247.10] Missie- en ontwikkelingshulp 
Dankbrief van Pater Pieter Peeraer vanuit Zuid-Afrika
- Missie en ontwikkelingshulp - Peeraer Pieter "Peer" broeder - 1938/12/21

[247.11] Sint-Niklaas komt naar Merksplas 
De Sint-Niklaasvrienden hebben de heilige man uitgenodigd in de Gemeentelijke Basischool
- St-Niklaas vrienden - Vrije Basisschool

[247.11] KAV 
Verslag Algemen Vergadering (met foto's), praktische info voor de praktische school bloemschikken, wokken en cursus kinderkleding, info reis kerstmarkt
- Femma (vroeger KAV) - Voeding, drank

[247.13] Een swingende start bij JKAV 
Verslag start nieuw werkingsjaar
- Femma (vroeger KAV) - Jong KAV - Feestzaal De Kunstvrienden

[247.13] K.W.B. 
Info wandelcriterium, en info en programma weekend De Haan
- KWB

[247.15] Vakantiegenogens Merksplas 
Wuyts Karel
Info en uitnodiging jaarlijkse kerstviering met kerstwandeling
- Wuyts Karel - Andere verenigingen - Vakantiegenoegens (Pasar)

[247.15] FO-WA-DAG 1997 
Verslag van de jaarlijkse Fo-Wa-Dag van de Fotoclub, en vooruitblik naar de volgende editie, georganiseerd door de plaatselijke fotoclub
- Fotokring Merksplas

[247.16] Moord ... tot de dood er op volgt 
Voorbeschouwingen, uitvoerige informatie, en uitnodiging voor de jaarlijkse toneelopvoeringen van Het Heidebloempje
- Toneelkring "Het Heidebloempje" - Fanfare Sint Willibrordus - Film, toneel - Zaal Van Dijck

[247.17] Feest 60-jarigen 
Jacobs Jef
Verslag van de bijeenkomst, en groepsfoto van de 60-jarigen 1997
- Jacobs Jef - 60-jarigen - Jubileum

[247.18] Dorpsfeest 850 jaar Merksplas 
Overpeinzingen bij het afvoeren van de geplande feestelijke activiteiten...
- Cultuurraad - Gemeentebestuur - Heemkundekring Marcblas - Jubileum - De geschiedenis van Merksplas - 850 jaar Merksplas

[247.19] Heemkundige Kring Merksplas 
Heemkunde, een boeiende hobby, info schenkingen, het MERA-project, 850 jaar Merkpslas, Merksplas-Kolonie
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - MERA-project - 850 jaar Merksplas - De Kolonie: Domein (onderwerp) - Jubileum

[247.21] De Bibliotheek van de Spetsers 
Michielsen Karel
Algemene informatie, voorstelling nieuwe boeken
- Michielsen Karel -  1955/12/26 - Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[247.22] Merlijn bij de kabouters 
De kleuters van Leefschool Merlijn op uitstap naar de kabouterberg in Kasterlee (met foto's)
- School - Onderwijs - Leefschool Merlijn

[247.23] Vrije Basisschool 
Terugblik op de activiteiten van de voorbije maand, met foto's
- School - Onderwijs - Vrije Basisschool

[247.25] Gemeentelijke Basisschool 
Terugblik op de activiteiten van de voorbije maand (met foto's) , met o.m. een vogelvanger-ringer, kabouters en andere interessante dingen
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[247.28] Zwart Goor tussendoor 
Herfstnieuws vanuit het Zwart Goor
- Zwart Goor - Zwart Goor

[247.28] Rijkswacht 
Vanhoof Karel
Autodiefstallen: toestand en preventiemaatregelen
- Rijkswacht - Politie - Vanhoof Karel

[247.30] Wijk Hoekeinde 
Kerst- en nieuwjaarswensen
- Wijk Hoekeinde - Hoekeinde

[247.30] Wijk Opstal 
Toelichting bij een aantal winteractiviteiten
- Wijk Opstal - Opstal

[247.30] 11.11.11-actie Zondereigen: heel apart ... groot van hart! 
Kusters Regina en Verhoeven May
Verslag van een hoopgevende en geslaagde soldariteitsactie
- Zondereigen (Artikels) - Verhoeven May - Kusters Regina - Andere verenigingen - 11.11.11-comitee

[247.32] De pelgrimerende O.L.Vrouw op bezoek in onze parochie 
Duiding bij het initiatief van de pelgirmerende O.L.Vrouw, en verslag van het bezoek aan Merksplas
- Parochiegemeenschap - OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Zwart Goor - Vrije Basisschool

[Tsjechië] (247.34] Ploegen in Nivnice 
Adriaensen Dirk
Verslag van de Europese Ploegwedstrijd in Tsjechië
- Adriaensen Dirk - Boerengilde (nu Landelijke Gilde) - Landbouw

[247.36] Sus Vermeiren en Jeanne Jacobs vieren goud 
Levensverhaal van de jubilarissen, en enkele (familie)foto's
- Vermeiren Sus - Jacobs Jeanne - Jubileum - Steenweg op Hoogstraten - Vermeiren - Jacobs

[247.39] Sinterklaasfeest 
Schoenmakers Fien
Sinterklaasgedicht van Fien uit Beverst
- Schoenmakers Fien - Taal, dialect

[247.40] Hij heeft mij leren dansen 
Levensverhaal van het gouden paar Frans en Magdalena Debond, met foto's
- Jubileum - Debond Frans en Magdalena

[247.42] Spetsershulp Polen 
Verslag van een voedselkonvooi naar Polen (met foto's)
- Jumelagecomite

[247.43] Glek dagget zegt 
Vervolg Merksplas' dialectwoordenboek:
duivezakske = duivenzakje, dun = doen, durgebont = deurgebint, durtrappe = doortrappen, dusmasjien = dorsmachine, echt en techt = wis en waarachtig, éérd = aarde, éérdkaar = aardkar, eetazjéére = pronkkast, egge = eggen, ellentrik : elektriciteit 
- Heemkundekring Marcblas - Taal, dialect

[247.44] Touwtrekken 
Verslag van het EK in Jersey (met groepsfoto) en het touwtrekweekend '97
- Andere verenigingen - Touwtrekteam KLJ Merksplas - KLJ - Sport

[247.45] Judo 
Terugblik op enkele tornooien en het wereldkampioenschap in Portugal
- Sport - Judoclub Joan Milis - Shira-Juri

[247.46] Tafeltennisclub Merksplas 
Tornooiverslagen en prestaties, activiteitenkalender
- Sport - Tafeltennisclub