[249.5] Spetserskalender 
Resultaten van de verkoopaantallen per wijk
- De Nieuwe Spetser - Spetserskalender

[249.5] Vormsel Kerstfeest 
Verslag van het vormelingenkerstfeest door een grootvader die er bij was (met foto's)
- Parochiegemeenschap - Vormselcatechese

[249.7] Meisjeschiro 
Terugblik op de activiteiten van december, en ook nog vooruitblikken naar de toekomst
- Chiro

[249.7] Hier zijn we weer, de jongenschiro 
Nabeschouwingen bij activiteiten van de laatste maanden van het vorige jaar
- Chiro

[249.8] Plus 13 
Verslag van wat er zoal gebeurd is de afgelopen maanden, met enkele foto's
- Plus 13

[249.10] Lourdesgilde Merksplas 
Algemene informatie over de werking van de Lourdesgilde en haar medewerkers
- Andere verenigingen - Lourdesgilde Merksplas

[249.11] KAV 
Over boemschikken, de nieuwe media, info over twee dagreizen naar Nederland 
- Femma (vroeger KAV)

[249.12] K.V.L.V. Kerstfeest 
Peeraer Tereza
Uitvoerig van het jaarlijkse Kerstfeest
- Peeraer Tereza - 1920/04/01 - KVLV (voorheen Boerinnengilde) - Volksgebruiken

[249.14] K.W.B. Merksplas 
KWB nodigt uit: de nieuwe media en het gezin
- KWB

[249.14] B.G.J.G. deelde chocolademelk uit op oudejaarsdag 
Nabeschouwingen bij dit initiatief voor de nieuwjaarszangertjes (met foto)
- Gezinsbond (BGJG) - Volksgebruiken

[249.15] KBG 
Peeraer Tereza
Toelichting bij het jaarthema (Tijd voor kwaliteit) de activiteitenkalender, en verslag van het kerstfeest (met enkele foto's), met aandacht voor de kerstevocatie
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Volksgebruiken - Film, toneel - Peeraer Tereza - 1920/04/01

[249.17] Heemkundige Kring Marcblas 
Info bescherming Kolonie, wat betekent mijn familinaam, en oproep naar ontbrekende exemplaren van de Milac-Spetser
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - De Kolonie: Domein (onderwerp) - Milac - Genealogie

[249.18] De Bibliotheek van de Spetsers 
Michielsen Karel
Algemene informatie, voorstelling nieuwe boeken, foto's
- Michielsen Karel -  1955/12/26 - Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[249.20] Leefschool Merlijn 
Merlijn en de axen: toelichting en informatie
- School - Onderwijs - Leefschool Merlijn

[249.21] Vrije Basisschool 
Nieuws, nieuws, nieuws, en foto's

- School - Onderwijs - Vrije Basisschool

[249.23] Gemeenteschool Merksplas 
Terugblik, foto's en diverse informatie
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[249.25] Zwart Goor tussendoor 
Vervliet Luc
Verslag van de activiteiten van de voorbije maand, en foto van de huldiging van enkele verdienstelijke personeelsleden
- Zwart Goor - Zwart Goor - Vervliet Luc

[249.26] Fotokring 
Voorbeschouwingen bij de eerstvolgende FO-WA-DAG
- Fotokring Merksplas

[249.26] Sint-Sebastiaansgilde 
Verslag van het jaarlijkse teerfeest 
- St-Sebastiaensgilde - Volksgebruiken

[249.27] Fanfare Sint-Willibrordus Merksplas 
Nabeschouwingen bij de jaarlijkse toneelopvoeringen (met foto van het toneelteam), verslag jaarlijks teerfeest met huldiging verdienstelijke leden, en info en uitnodiging fototentoonstelling 'Merksplas vroeger en nu' in samenwerking met de Fotokring
- Fanfare Sint Willibrordus - Volksgebruiken - Toneelkring "Het Heidebloempje" - Film, toneel - Fotokring Merksplas - Tentoonstelling - museum

Het Platform 'Red Merksplas-Kolonie' informeert 249.28]
Doelstellingen, inspanningen tot nu toe, eerste resultaten 
- Andere verenigingen - Platform Red Merksplas-Kolonie - De Kolonie: Domein (onderwerp)

[249.29] Wijk Hoekeinde 
Late nieuwjaarswensen en korte info
- Wijk Hoekeinde - Hoekeinde

[249.29] Kapel van de Opstal 
Foto na de restauratie, en dankwoordje voor de bereidwillige buurtbewoners
- Gebouwen - Wijk Opstal - Opstal

[249.30] Ruilverkaveling nuttig verklaard 
Verslag, toelichting en kaartvoorstelling
- Landbouw - Natuur - Milieu - Landschap geschiedenis

[249.32] 600ste voetbalmatch voor Michel Wilmsen 
Portret van een gedreven sportman met lichte handicap met Merksplasse roots
- Sport - Wilmsen Michel - Personalia

[249.33] Glek dagget zegt 
Vervolg Merksplas' dialectwoordenboek:
moos = spoelplaats, mozzegoot = opening in buitenmuur voor afvoerwater, musterd = mutsaard of bussel takken, musterdmijt of musterdvijm = mutsaardhoop, vijm of mijt = zorgvuldig opgestapelde hoop hooi of stro of hout, stawwe = stuwen, tuijjer = leikoord, muntel = muilband
- Heemkundekring Marcblas - Taal, dialect

[249.34] Uit de Oude Doos 
Klasfoto van de meisjesschool in 1945
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Vrije Basisschool

[249.35] Ons Historisch Hoekje: Merksplas-Kolonie 
Deel 3: De vrije Kolonie van Wortel
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - De Kolonie: Domein (onderwerp)

[249.37] Vakantiegenoegens 
Wuyts Karel
Uitgebreide info en uitnodiging Ardennenwandeling
- Wuyts Karel - Andere verenigingen - Vakantiegenoegens (Pasar)

[249.38] Dartsclub 
Stuart Dienn
Voorstelling van de club met foto
- Sport - Andere verenigingen - Dartsclub Sir Lancelot - Dienn Stuart

[249.38] Wielertoeristenclub W.T.C. Molenzijde 
Jaarkalender
- Sport - Andere verenigingen - Wielertoeristen Camping Molenzijde

[249.39] Tafeltennisclub Merksplas 
Tornooiverslagen, activiteitenkalender
- Tafeltennisclub - Sport