[260.6] In Memoriam: Jul Van Aert 
Nagedachtenis (met foto) aan de overledene
- In Memoriam - Van Aert Jul - Voetbal MSK - Van Aert Julius Ludovicus

[260.6] Kalenders Parochiehuis 
Verkoopresultaten en bijkomende info
- Spetserscommitee - Spetserskalender - Parochiehuis

[260.7] Vormselcatechese: kerstfeest 
Verslag vormselkerstfeest, met enkele foto's
- Parochiegemeenschap - Vormselcatechese

[260.9] KLJ 
Verslag Kerstfeestje -13, en voorbeschouwing bij carnavalnamiddag en wafelslag
- KLJ - Volksgebruiken

[260.9] Jeugdhuis Zigzag 
Vooruitblikken op de komende activiteiten met toelichting en kalender
- ZigZag (Jeugdhuis)

[260.10] Plus 13 
Terugblik op voorbije activiteiten
- Plus 13

[260.11] K.W.B.-nieuws 
Uitvoerig en gedetailleerd programma van Kramp '99, de sportdag van KWB
- KWB - Sport

[260.12] BGJG & Jong KAV 
Info en toelichting voor de achtste beurs tweedehandse kinderartikelen
- Gezinsbond (BGJG) - Femma (vroeger KAV) - Jong KAV

[260.12] KAV 
Allerlei info 
- Femma (vroeger KAV)

[260.12] KBG 
Verslag, met tal van foto's, van het jaarlijkse kerstfeestje
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - KVLV (voorheen Boerinnengilde)

[260.14] Lourdesgilde 
Duiding bij de werking van de Lourdesgilde en info bij de aanstaande lotenverkoop en trekking Lourdesreizen
- Andere verenigingen - Lourdesgilde Merksplas

[260.15] V.V.V. Fakkeltocht 
Lyrische terugblik op een nieuw en geslaagd evenement 
- VVV Toerisme Merksplas - Volksgebruiken

[260.16] Heemkring Marcblas 
Info tentoonstelling 'Van zwervende jager tot honkvaste boer', info nieuw boek 'De Oude Spetsers', en sensibiliserende aandacht voor de heemkring 
- Heemkunde - Heemkundekring Marcblas - Tentoonstelling - museum - Publicaties HK Marcblas

[260.17] Fotoclub 
Info, programma en uitnodiging foto- en diatentoonstelling
- Fotokring Merksplas - Tentoonstelling - museum

[260.18] Fanfare SW 
Info en uitnodiging quiz '851 jaar Merksplas', en terugblik (met foto's) op de toneelopvoering 'De nonnen van Navarone'
- Fanfare Sint Willibrordus - Volksgebruiken - Toneelkring "Het Heidebloempje" - Film, toneel

[260.19] Koninklijke Sint Sebastiaansgilde 
Verslag teerfeest
- St-Sebastiaensgilde - Volksgebruiken

[260.19] Als de rook om je hoofd is verdwenen 
Sensibilisering Gezondheidsraad tegen het roken
- Gezondheidsraad

[260.20] Wereldwinkelnieuws 
Neem nou koffie: uitvoerige info en duiding over de koffieteelt in de ontwikkelingslanden
- Wereldwinkel Oxfam

[260.21] Rijkswacht- en politieberichten 
Sensibilisering voor aangepaste snelheid in het verkeer, gestaafd met statistieken
- Openbare weg - Verkeer - Ongevallen - Rijkswacht - Politie

[260.25] Wijk Hoekeinde 
Uitnodiging derde leeftijd ontspanningsnamiddag
- Wijk Hoekeinde - Hoekeinde

[260.25] 30-jarigen 
Verslag van de bijeenkomst van de 30-jarigen

- Jubileum - 30-jarigen

[260.26] De Bibliotheek van de Spetsers 
Michielsen Karel
Algemene informatie, voorstelling nieuwe boeken, foto's
- Michielsen Karel -  1955/12/26 - Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[260.28] Vrije Basisschool 
Terugblik, met heel wat foto's, op een aantal activiteiten van de voorbije maanden, met speciale aandacht voor het afscheid van Dirfectrice Kathelijne Weyler
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs - Personalia - Weylen Kathelijne

[260.30] Gemeentelijke Basisschool 
Bij de start van het nieuwe trimester, met terugblik op de voorbije maand (met foto's) en publicatie activiteitenkalender
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[260.32] Leefschool Merlijn 
Reilen en zeilen in de leefschool
- Leefschool Merlijn - School - Onderwijs

[260.33] Cantabile 
Verslag zangweekend in Heverlee, en info en uitnodiging Valentijnsconcert 
- Kinderkoor Cantabile - Muziek, zang

[260.34] Gouden jubileum Jef Verhoeven en Louisa Proost 
Korte levensschets van de jubilarissen, met foto's
- Jubileum - Heidestraat - Verhoeven Jef - Proost Louisa - Verhoeven - Proost

[260.35] Afscheid van directrice Kathelijne Weyler in Vrije Basisschool 
Van Tricht Steven
Portret van de afscheidnemende directrice, met foto
- Weyler Kathelijne - Personalia - Van Tricht Steven - Vrije Basisschool

[260.36] 's Werelds snelste duif hokt in Merksplas 
Interview met Frans Van Breda, eigenaar van de snelste duif, aangevuld met een paar foto's
- Duivenbond “De verbroedering de toekomst” - Sport - Van Breda Frans - Personalia - Leest

[260.38] Gehuldigden gemeentediensten 
Voorstelling gelauwerden
- Gemeentebestuur - Jacobs Jan - Don Porto Carero Edgard - Verhulst Ludo - Jubileum

[260.38] Glek dagget zegt 
Vervolg Merksplas' dialectwoordenboek:
kebas = schooltas, keel = kiel, kéés = kaas en kaars, keizersakker = begraafplaats van Merksplas, kemeedie = toneel, kemèrs = handel, kerkgang = kerkgang, kèrkot = overdekte ruimte om een kar in te brengen, keruier = wielrenner, kestannie = kastanje, keuterboer = kleine boer
- Heemkundekring Marcblas - Taal, dialect

[260.39] Ons Historisch Hoekje: Merksplas Kolonie 
Deel 14: De Landloperskolonie
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - De Kolonie: Domein (onderwerp)

[260.41] Tafeltennisclub 
Wedstrijdverslagen, interclubkalender, foto G10 afdeling KVKT
- Tafeltennisclub - Sport

[260.42] Jeugdjudotornooi in Tienen 
Kort verslag van het tornooi, met foto's
- Sport - Judoclub Joan Milis - Shira - Yuri