[279.5] In Memoriam Zuster Theresia Hapers 
Nagedachtenis, met foto, aan de overleden zuster
- In Memoriam - Zuster Amandis - Hapers Theresia - Hapers Theresia Francisca

[279.6] Vormselcatechese: Kom aan boor! 
Verslag van de startdag van het nieuwe catechesejaar
- Parochiegemeenschap - Vormselcatechese

[279.7] Plus 13 
Kort verslag, met foto's van de start van het nieuwe Plus-13-jaar
- Plus 13

[279.8] Wereldwinkel Jongeren 
Verslag van een namiddagje didgeridoo
- Wereldwinkel Oxfam - Muziek, zang

[279.8] Jeugdhuis Zigzag 
Verslag Algemene Vergadering en van de kermisactiviteiten; kalender van de komende activiteiten

- ZigZag (Jeugdhuis)

[279.9] KLJ Merksplas 
Verslag van de jaarlijkse kapelfeesten
- KLJ - Muziek, zang - Volksgebruiken

[279.9] Jongenschiro 
Terugblik op de afgelopen maanden
- Chiro

[279.10] K.W.B. - K.A.V. 
Aankondiging en uitnodiging zaklampentocht, en info en uitnodiging bezoek aan OCMW
- Femma (vroeger KAV) - KWB - Graafsbos - OCMW

[279.11] KBG 
Info en uitnodiging Seniorendag en hobbytentoonstelling
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Tentoonstelling - museum

[279.11] K.V.G.: Erbij horen, daar zit muziek in! 
KVG maakt van haar prikdag op 18 november een creatief gebeuren: voorbeschouwingen, uitvoerige info, en motiverende uitnodiging
- KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten) - Markdal

[279.14] BGJG 
Info en uitnodiging tweedehandsspeelgoedbeurs, info en uitnodiging haloweenwandeling
- Gezondheidsraad - Tentoonstelling - museum - Volksgebruiken

[279.15] KAV 
Herinnering aan de op stapel staande activiteiten van de komende maanden
- Femma (vroeger KAV)

[279.15] Heemkring Marcblas 
De Heemkring zoekt medewerkers, en suggesties voor een geschikt eindejaarsgeschenk onder de vorm van een boek
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Publicaties HK Marcblas

[279.16] De Bibliotheek van de Spetsers 
Michielsen Karel
Algemene informatie, voorstelling nieuwe boeken, foto van het bibbliotheekteam
- Michielsen Karel -  1955/12/26 - Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[279.18] VVV-toerisme 
Tijdige informatie over de jaarlijkse fakkeltocht
- VVV Toerisme Merksplas - Volksgebruiken

[279.18] Leefschool Merlijn 
Reilen en zeilen in de leefschool de voorbije maanden
- Leefschool Merlijn - School - Onderwijs

[279.19] Vrije Basisschool 
Er was wee heel wat te beleven in de school de afgelopen maand: verslagen en foto's
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[279.22] Gemeentelijke Basisschool 
Wel en wee in de gemeenteschool de voorbije maand, met enkele foto's
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[279.24] Harmonie De Kunstvrienden 
Dringend in te vullen vacatures voor muzikanten
- Fanfare De Kunstvrienden - Muziek, zang

[279.25] Koninklijke Fanfare Sint-Willibrordus 
Uitnodiging Herfstfeesten
- Fanfare Sint Willibrordus - Volksgebruiken - Muziek, zang

[279.25] Teerfeest Wijk Opstal 
Dringende uitnodiging jaarlijks teerfeest
- Wijk Opstal - Opstal - Volksgebruiken

[279.25] KLJ - Zondereigen 
Terugblik op enkele zomeractiviteiten van de KLJ van Zondereigen
- Zondereigen (Artikels) - KLJ-Zondereigen

[279.26] Uitslag fotozoekwedstrijd 'Vrienden van de Kerststal Zondereigen' 
Kort verslag, volledige oplossing en lijst van de prijswinnaars
- Zondereigen (Artikels) - Volksgebruiken - Vrienden van de kerststal Zondereigen

[279.28] De laatste van Merksplas en Zondereigen 
Informatie over een nieuwe rubriek, en oproep naar "de laatste van..."
- De Nieuwe Spetser

[279.29] 75 jaar K.V.L.V. Zondereigen 
Verslag van de jubileumviering, met foto's
- Zondereigen (Artikels) - KVLV Zondereigen - Jubileum

[279.31] Lies Bluekens, onze nieuwe jeugdpastor 
Belmans Gaston
Kennismaking met van de nieuwe jeugdpastor (met foto)
- Belmans Gaston -  1951/07/04 - Personalia - Parochiegemeenschap - Bluekens Lies - Bluekens Liesbeth

[279.33] Priester Fons Van Beek, tussen Goud en Diamant 
Levensverhaal, met foto's, van de jubilaris die 55 jaar priester is
- Zondereigen (Artikels) - Zwart Goor - Zwart Goor - Zondereigen - Jubileum - Van Beek Alfons

[279.36] De 50-jarigen van 2000 
Verslag van de bijeenkomst, en groepsfoto
- Jubileum - 50-jarigen

[279.37] Gemeenteraadsverkiezingen 
Toelichting, duiding uitslagen, analyses
- Gemeentebestuur - Gemeentelijke geschiedenis

[279.45] LRV Sint-Maarten 
Terugblik op enkele gewestelijke tornooien, met vermelding van de prestaties, met enkele foto's
- LRV ruiters - Paarden - Sport

[279.46] Wisselbeker René Hapers 
Uitvoerig verslag en uitslagen, ook van de kermisschieting en de blinde vogelpik
- St-Sebastiaensgilde - Hapers René - Personalia - Sport - Hapers René Franciscus Carolus

[279.47] Op stap met Vakantiegenoegens 
Uitnodiging Moerenwandeling
- Andere verenigingen - Vakantiegenoegens (Pasar) - Hoogmoerheide

[279.48] Wielertoeristen 
Wuyts Karel
Alle nuttige info voor een aansluitingskaart, en toelichting bij de activiteiten
- Wuyts Karel - Wielertoeristen - Sport

[279.49] Wereldkampioenschap Blackpool Engeland 
Verslag van de deelname van de touwtrekkers aan het wereldkampioenschap (met foto's)
- De Berketrekkers - Sport

[279.50] Tafeltennisclub 
Tornooiverslagen en resultaten
- Sport - Tafeltennisclub

[279.51] F.C. Proost 
Uitslagen en standen seizoen 1999-2000
- Andere verenigingen - Proost FC - Sport