[280.5] In Memoriam Jozef Mertens 
Nagedachtenis aan de overledene, met foto en eigen gedichten
- In Memoriam - Mertens Jozef - Taal, dialect - Mertens Jozef Leo

[280.5] In Memoriam Francis Cornelissen 
Nagedachtenis, met foto, aan de overleden Broeder van Liefde
- In Memoriam - Cornelissen Francis - Cornelissen Frans Joris Clement Jozef

[280.6] In Memoriam Ivo Hendrickx 
Nagedachtenis aan de overledene
- Hendrickx Ivo - In Memoriam - Kinderkoor Cantabile - Hendrickx Ivo Peter

[280.7] In Memoriam Jan Antonissen 
Nagedachtenis, met foto, aan de overleden gildebroeder
- In Memoriam - St-Sebastiaensgilde - Antonissen Jan

[280.8] Allerheiligen-Allerzielen 2000 
Belmans Gaston
Lijst van de tussen Allerheiligen 1999 en 2000 gestorven parochianen, met bezinning
- Parochiegemeenschap - Belmans Gaston -  1951/07/04

[280.9] Plus 13 
Terugblik op de activiteiten van de voorbije maanden
- Plus 13

[280.10] Wereldwinkeljongeren 
Terugblik op de activiteiten van de voorbije maand
- Wereldwinkel Oxfam

[280.10] Vormselcatechese 
Verslag van de bijeenkomst van november, met enkele foto's
- Parochiegemeenschap - Vormselcatechese

[280.12] Missie- en ontwikkelingshulp 
Dank- en nieuwsbrief van priester Jef Van den Ouweland vanuit Peru, van Zuster Alice Van Looveren vanuit Haïti, en van Pater Leo Verheyen vanuit Brazilië
- Missie en ontwikkelingshulp - Van Den Ouweland Jozef ( E.H.) -  1948/01/14 - Van Looveren Alice -  1935/07/14 - Verheyen Marcel -  15/07/1942

[280.16] Mosselfeesten 2000 
Verslag van een weer geslaagd mosselfeest
- Voeding, drank - Spelewei - Stuurgroep Spelewei - Andere verenigingen

[280.16] Cantabile 
Verslag, met actiefoto, van het vierdaagse zangweekend in Ovifat
- Kinderkoor Cantabile - Muziek, zang

[280.17] KAV 
Overzicht en nadere toelichting bij de op stapel staande activiteiten, en verslagen van voorbije activiteiten
- Femma (vroeger KAV)

[280.18] K.W.B. 
Algemene info, voorwaarden en uitnodiging Weekend aan zee, info lessen rijbewijs en kookcursus, en verslag zaklampentocht met KAV
- KWB - Femma (vroeger KAV) - Voeding, drank - Openbare weg - Verkeer - Ongevallen

[280.20] KBG 
Verslag, met foto's, hobbytentoonstelling, en verslag seniorendag 2000
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Tentoonstelling - museum

[280.21] De Bibliotheek van de Spetsers 
Michielsen Karel
Algemene informatie, voorstelling nieuwe boeken, foto
- Michielsen Karel -  1955/12/26 - Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[280.24] Heemkring Marcblas 
Suggestie voor een ideaal eindejaarsgeschenk onder vorm van een van de boeken van de heemkring
- Heemkundekring Marcblas - Publicaties HK Marcblas

[280.25] VBS 
Terugblik op de voornaamste activiteiten van de voorbije maand (met foto's)
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[280.27] Gemeentelijke Basisschool 
Verslag van de drukke tijden na de herfstvakantie, met enkele foto's
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[280.29] Halloweentocht BGJG 
Uitvoerig verslag van een geslaagde avond
- Gezinsbond (BGJG) - Volksgebruiken

[280.30] VVV-Toerisme 
Fakkeltocht 2000 volledig vernieuwd: uitvoerige informatie en toelichting, plus uitnodiging
- VVV Toerisme Merksplas - Volksgebruiken

[280.20] Wijk Opstal 
Wel en wee in de wijk, met voorbeschouwingen op de eindejaarsactiviteiten

- Wijk Opstal - Opstal - Volksgebruiken

[280.31] Fotokring 
Terugblik op de FO-WA-DAG van de voorbije maand
- Fotokring Merksplas

[280.31] Koninklijke Fanfare Sint-Willibrordus 
"Vraag het maar aan de postbode": voorbeschouwingen en informatie bij de toneelopvoering door Het Heidebloempje
- Fanfare Sint Willibrordus - Toneelkring "Het Heidebloempje" - Film, toneel - Cultuur - Zaal Van Dijck

[280.33] Kon. Harmonie De Kunstvrienden 
Info en uitnodiging 2de Muziek-stuif-es-in
- Fanfare De Kunstvrienden - Muziek, zang - Feestzaal De Kunstvrienden

[280.33] 11.11.11. Jij vecht tegen onrecht, Zondereigen ook! 
verslag van de 11.11.11.-actie van de KLJ van Zondereigen
- Zondereigen (Artikels) - 11.11.11. - KLJ-Zondereigen - Zondereigen

[280.34] Kerst in Zondereigen 
Voorbeschouwingen en volledig kerstprogramma
- Zondereigen (Artikels) - Vrienden van de Kerststal Zondereigen - Kinderkoor Cantabile - Zwart Goor - Zondereigen

[280.36] Rudy Willebrords, duikinstructeur 
Portret van een merkwaardige hobby (met foto's)
- Willebrords Rudy - Personalia - Ambachten, beroepen

[280.39] Karel Vanhoof geeft het rijkswachtcommando door 
Levensverhaal van de op rust gaande commandant, met foto's van toen en nu
- Personalia - Rijkswacht - Politie - Vanhoof Karel

[280.43] Vrouw in de uitvaart, een zoektocht naar meerwaarde 
Portret van Chris Leijssen, werkzaam in de uitvaartverzorging
- Personalia - Leijssen Chris - Ambachten, beroepen - Leijssen Christine Paula

[280.45] Invulling van de mandaten in Merksplas is een feit 
Toelichting bij de verdeling van de mandaten na de gemeenteraadsverkiezingen
- Gemeentebestuur - Gemeentelijke geschiedenis

[280.46] Glek dagget zegt 
Vervolg Merksplas' dialectwoordenboek:
deusse = dorsen, angel = de stekelige haar van graan, deusmasjien = dorsmachine, aaltij = altijd, jonk = jong, jonkman = jonge man, ook ongehuwde man, kloon = clown, ook klomp, noen = middag, nonde-dzjuuke = vlinderdasje, nootebwoom = notenboom
- Heemkundekring Marcblas - Taal, dialect

[280.47] Tafeltennisclub Merksplas 
Verslagen interclub- en andere competities en tornooien
- Sport - Tafeltennisclub

[280.48] Dansclub Merksplas 
Terugblik op de voorbije dansmaanden
- Dansclub Merksplas

[280.49] Visseizoen 2000 
Jaarverslag van de diverse prijskampen van de vissersclub van de kolonie (met een paar foto's van laureaten)
- Sport - Andere verenigingen - Vissersclub Strafinrichting Merksplas