[282.5] In Memoriam Frans Crab 
Foto van en korte nagedachtenis aan de overleden gildenbroeder
- Crab Frans - 1900 - 2001 - St-Sebastiaensgilde - In Memoriam - Crab Frans

[282.5] In Memoriam Broeder Francis Cornelissen 
Levensschets en foto van de overleden Broeder
- Cornelissen Francis, Broeder van Liefde - In Memoriam

[282.7 Parochieleven 2000 in Zondereigen en Merksplas 
Belmans Gaston
Terugblik en vooruitblik: het jaar 2000 in cijfers, en wat willen we in de toekomst? 
Korte dankbare herinnering aan 20 jaar priesterschap van de pastoor
- Belmans Gaston -  1951/07/04 - Jubileum - Zondereigen (Artikels) - Parochiegemeenschap

[282.10] Plus 13 viert nieuwjaar 
Kort verslag, met foto, van de nieuwjaarsviering
- Plus 13

[282.10] Meisjeschiro 
Nieuwjaarswensen en terugblik op een goed begin van het nieuwe jaar
- Chiro

[282.11] Jongenschiro 
Nieuwjaarswensen en even terugkijken naar het voorbije jaar 
- Chiro

[282.11] Jeugdhuis Zigzag 
Nieuwjaarswensen, nuttige info en terugblik, met enkele foto's, naar de voorbije maand, en vooruitblik naar wat nog in de pijplijn zit
- ZigZag (Jeugdhuis)

[282.12] Grote beurs voor tweedehands kinderartikelen 
Algemene en nuttige informatie 
- Gezinsbond (BGJG)

[282.13] Van PMS naar CLB... is er ook iets veranderd? 
Uitnodiging informatieavond n.a.v. het verdwijnen van het PMS en de oprichting van het CLB 
- Gezinsbond (BGJG) - School - Onderwijs

[282.13] Wereldwinkel 
Een terugblik naar de activiteiten van de wereldwinkeljongeren de voorbije maand 
- Wereldwinkel Oxfam

[282.13] Parochiehuis Merksplas 
Algemene nuttige informatie, nieuws en uitslag van de kalenderverkoop, oproep voor informatie en foto's voor de volgende Spetserkalender
- Spetserskalender - Parochiehuis - Andere verenigingen - Beheerraad Parochiehuis - Govaerts Karel - 20/03/1944 

[282.14] KAV 
Herinnering aan de op stapel staande activiteiten, en info, programma en uitnodiging dagreis naar Nederland
- Femma (vroeger KAV)

[282.15] Missie- en ontwikkelingshulp 
Nieuwjaarsbrief van Priester Jef Van den Ouweland vanuit Peru (met enkele foto's)
- Missie en ontwikkelingshulp - Van Den Ouweland Jozef ( E.H.) -  1948/01/14

[282.17] K.V.G. tekenwedstrijd 
Verslag en uitslag van de tekenwedstrijd voor kinderen
- KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten) - Gemeenteschool (QWORZO) - Vrije Basisschool - Tentoonstelling - museum

[282.18] V.V.V.-toerisme 
Verslag van de Fakkeltocht 2000
- VVV Toerisme Merksplas - Fakkeltocht - Volksgebruiken

[282.20] Bijeenkomst 40-jarigen 1960-2000 
Verslag en groepsfoto van deze bijeenkomst
- Jubileum - 40-jarigen

[282.20] Vakantiegenoegens 
Wuyts Karel
Uitnodiging en programma opendeurdag Noorderkempen, en uitgebreide en nuttige info over de aansluitingsmogelijkheden en -voorwaarden
- Andere verenigingen - Vakantiegenoegens (Pasar) - Wuyts Karel

[282.21] KBG-kerstviering op 20 december 2000 
Verslag van de jaarlijkse kerstviering, met foto)
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Volksgebruiken

[282.23] KVLVL Merksplas 
Verslag jaarlijks kerstfeest, met toneelopvoering en met met enkele foto's
- KVLV (voorheen Boerinnengilde) - Film, toneel - Volksgebruiken

[282.25] Dansclub 
Terugblik op de oefenavonden, en de activiteiten rond de jaarwisseling
- Dansclub Merksplas

[282.26] Teerfeest St-Sebastiaansgilde 
Verslag van het jaarlijkse teerfeest
- St-Sebastiaensgilde - Volksgebruiken

[282.26] Fotokring 
Voorbeschouwingen bij het op stapel staande 16de Foto- en Diasalon
- Fotokring Merksplas - Tentoonstelling - museum

[282.27] De Bibliotheek van de Spetsers 
Michielsen Karel
Algemene informatie, voorstelling nieuwe boeken, foto's, 
- Michielsen Karel -  1955/12/26 - Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[282.29] 2de Muziekstuifesin bij de Kunstvrienden 
Verslag van de tweede meer dan geslaagde muziek-stuif-es-in, met enkele foto's, en uitnodiging jaarconcert
- Fanfare De Kunstvrienden - Muziek, zang - Feestzaal De Kunstvrienden

[282.31] Jong K.V.L.V. Zondereigen 
Verslag bezoek aan het Begijnhof van Turnhout en andere activiteiten
- Zondereigen (Artikels) - KVLV Zondereigen

[282.32] Leefschool Merlijn 
Terugblik, met enkele foto's, naar de activiteiten van de voorbije maanden
- Leefschool Merlijn - School - Onderwijs

[282.34] Vrije Basisschool 
Verslag en foto's van de activiteiten van de voorbije drukke maand
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[282.37] Gemeentelijke Basisschool 
Bij de start van het tweede trimester: terugblik met foto's
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[282.39] S.W. Toneel 
Voldane terugblik op een prachtig toneelseizoen, met een aantal foto's
- Fanfare Sint Willibrordus - Toneelkring "Het Heidebloempje" - Film, toneel - Zaal Van Dijck

[282.41] Wijk Hoekeinde 
Aankondiging en uitnodiging wijkactiviteiten
- Wijk Hoekeinde - Hoekeinde

[282.41] Wijk Opstal - overzicht 2000 
Jaarverslag, met enkele foto's
- Wijk Opstal - Opstal

[282.43] Hoe problematisch zijn cyanideverontreinigingen? 
Van Loon Luc
Uitgebreide duiding bij een gevaarlijke milieuverontreiniging n.a.v. de problemen op de Kolonie 
- Van Loon Luc Robert - Personalia - Natuur - Milieu - De Kolonie: Domein (onderwerp) - Cyanide

[282.47] 750 jaar Zondereigen 
Van Gils Frans
Toelichting bij deze historische datum, en voorstelling feestprogramma
- Zondereigen (Artikels) - Jubileum - 750 jaar Zondereigen - Van Gils Frans - Dufraing Jozef 1917/10/14

[282.48] Howard Vanrooy: 'Schoenmaker' van Japanse Olympische paarden 
Interview met een man met een bijzonder beroep, plus enkele foto's
- Ambachten, beroepen - Paarden - Personalia - Vanrooy Howard - Hoekeinde

[282.53] Glek dagget zegt 
Vervolg Mersplas' dialectwoordenboek:
schelle = schelden, schelle = schillen, schille = verschillen, schjeef = scheef, schoofzak = tas met eten voor de schafttijd, schof = schafttijd of rustpauze, schrommel = etensoverschot, schwoon = schoon, schwoone = mooie, sèffes = seffens, segewurrig = tegenwoordig
- Heemkundekring Marcblas - Taal, dialect

[282.54] LRV Sint Maarten 
Verslag twee pony-indoor
- LRV ruiters - Paarden - Ponyclub