[284.6] In Memoriam Karel Van Gool 
Nagedachtenis, met foto, aan de overleden gildenbroeder
- In Memoriam - Van Gool Karel - St-Sebastiaensgilde - Van Gool Karel Jan

[284.6] In Memoriam Josepha Peeraer 
Nagedachtenis, met foto, aan de overleden gildenzuster
- St-Sebastiaensgilde - In Memoriam - Peeraer Josepha

[284.7] In Memoriam Joris Hermans 
Nagedachtenis aan de overledene
- In Memoriam - Hermans Joris - Molenzijde - Hermans Joris (Georges) Jozef

[284.8] Plus 13 
Verslag plus-13-weekend Hoge Rielen
- Plus 13

[284.8] Meisjeschiro 
Terugblik op een aantal activiteiten van de voorbije maanden (met foto)
- Chiro

[284.9] Wereldwinkeljongeren 
Verslag wereldwinkelactiviteiten in Ancienne Belgique Brussel, n.a.v. 30-jarig bestaan van Wereldwinkel
- Wereldwinkel Oxfam - Jubileum

[284.10] Vormselcatechese 
Verslag bijeenkomst rond thema "vasten en broederlijk delen", met foto's
- Parochiegemeenschap - Vormselcatechese

[284. Carnaval KLJ 
Verslag carnavalviering
- KLJ - Volksgebruiken

[284.12] Mariale Gebedsgroep 
Bezinning
- Andere verenigingen - Mariale Gebedsgroep

[284.12] KBG 
Verslag van de ledenvergadering, van de bezinningsnamiddag, en van het bezoek aan de Musical "De seizoenarbeider"
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden)

[284.13] KAV 
Herinnering aan een aantal activiteiten
- Femma (vroeger KAV)

[284.13] Lourdesgilde 
Voorbeschouwingen bij en uitnodiging tot de trekking van april 
- Andere verenigingen - Lourdesgilde Merkpslas

[284.14] Politiehervorming 
Is de politiehervorming een goede zaak voor de gemeente Merksplas? Vragen en bedenkingen
- Rijkswacht - Politie

[284.14] Belastingservice 
Praktische afspraken, nuttige info
- ACW (nu beweging.net) - Belastingteam

[284.15] De Bibliotheek van de Spetsers 
Michielsen Karel
Algemene informatie, voorstelling nieuwe boeken, foto's 
- Michielsen Karel -  1955/12/26 - Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[284.17] Vrije Basisschool 
Terugblik op de voorbije schoolmaand, met heel wat foto's
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[284.19] Gemeentelijke Basisschool 
Terugblik op de voorbije schoolmaand, met tal van foto's
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[284.22] Leefschool Merlijn 
Wel en wee in de leefschool de voorbije schoolmaanden
- Leefschool Merlijn - School - Onderwijs

[284.23] Gevangenismuseum 
Verslag van de Algemene Vergadering, voorbeschouwingen bij een studiedag in samenwerking met het Dr. Guislainmuseum van Gent, info over de ondersteuning door het Koning Boudewijnfonds, en oproep naar nieuwe leden
- Gevangenismuseum - Govaerts Karel - 20/03/1944 

[284.24] Heemkring Marcblas - Voordracht Graafsbos 
Govaerts Karel
Info over het Graafsbos, en uitnodiging voordracht, voorbeschouwingen bij en programma van de viering 20-jarig bestaan, en oproep naar nieuwe leden
- Govaerts Karel - 20/03/1944  - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Graafsbos - Natuur - Milieu - Jubileum

[284.26] VVV-Toerisme 
Info en uitnodiging dagwandeling naar Den Bokkenrijer, info en uitnodiging Dauwtripwandeling, oproep naar nieuwe medewerkers
- VVV Toerisme Merksplas - Natuur - Milieu - Sport

[284.27] Vakantiegenoegens 
Info en uitnodiging Blommerschotwandeling
- Andere verenigingen - Vakantiegenoegens (Pasar)

[284.27] Computerclub 2330 
Uitgebreide info en uitnodiging "Lanparty"
- Andere verenigingen - Computerclub 2330

[284.28] Funkwis 
Info en uitnodiging derde Funkwis 853 jaar Merksplas
- Fanfare Sint Willibrordus

[284.28] Spetserspluim 
Eerste voorstellen voor de uitreiking van de "Spetserspluim"
- De Nieuwe Spetser - Spetserspluim - KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten) - Natuur - Milieu

[284.30] 't Klinkt, 't Zingt Duireca 
Deel 2 van de voorstelling van een groots opgezette muzikale happening n.a.v. 20 jaar Cantabile
- Kinderkoor Cantabile - Jubileum - Muziek, zang - Fanfare Sint Willibrordus - Fanfare De Kunstvrienden - Duireca

[284.23] Inhuldiging van de nieuwe hoofdman 
Portret van de nieuwe gildehoofdman, Karel Jansen (met foto)
- Jansen Karel - Personalia - St-Sebastiaensgilde

[284.34] Jorn Van den Bogaert 
Deel 2: Natuur, droog en nat, van zolder tot kelder: nog meer natuur met Jorn die van zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt
- Natuur - Milieu - Personalia - Heidestraat - Van den Bogaert Jorn - Ambachten, beroepen

[284.37] Zondereigen 750 jaar 
Viering stevig op de rails gezet, en ze loopt als een trein
- Jubileum - Zondereigen (Artikels) - 750 jaar Zondereigen - Zondereigen - Van Gils Frans

[284.38] Eén jaar fietspooling 
Terugblik op één jaar fietspooling met de schoolkinderen
- Openbare weg - Verkeer - Ongevallen - Rijkswacht - Politie - Vrije Basisschool - Gemeenteschool (QWORZO)

[284.39] Glek dagget zegt 
Vervolg Merksplas' dialectwoordenboek:
sjekos = handtas, sjepap = ventiel, sjukkelat = chocolade, slabakke = verslappen, slagmeule = slagmolen, slaoge = slagen, slap = zwak of verdund, slepstjeen = slijpsteen, slijme = aanpappen, sloddere = morsen
- Heemkundekring Marcblas - Taal, dialect

[284.40] Week van de fiets 
Voorbeschouwingen en concrete informatie
- Sportraad - Wielertoeristen - Sport - Week van de fiets

[284.40] Dansclub 
Terugblik op een dansseizoen dat op zijn einde loopt
- Dansclub Merksplas

[284.42] K.A.W.S. Wielertoeristen 
Info over de Ronde Van Vlaanderen voor wielertoeristen
- Wielertoeristen - Sport

[284.42] LRV Sint-Maarten 
Terugblik op enkele ponytornooien, met vermelding van de resultaten
- Paarden - Sport - LRV ruiters - Ponyclub