[290.5] In Memoriam E.H. Eugène Block 
Belmans Gaston
Nagedachtenis aan de overleden geestelijke, die een speciale band had met Zondereigen
- In Memoriam - Block Eugène E.H. - Zondereigen (Artikels) - Zondereigen - Verhoeven Guido - Belmans Gaston 

[290.7] Plus 13 
Korte terugblik op de voorbije maand
- Plus 13

[290.7] JH Zigzag 
Terugblik op de maanden september en oktober (met enkele foto's)
- ZigZag (Jeugdhuis) - Muziek, zang

[290.9] KLLJ Zondereigen 
Verslag van het zomerkamp en de sportfeesten (met foto)
- Zondereigen (Artikels) - KLJ-Zondereigen - Sport

[290.9] KLJ 
Verslag van de jaarlijkse Kapelfeesten
- KLJ - Volksgebruiken - Geheul

[290.10] TV-mis 
Belmans Gaston
Nog meer reacties op de TV-mis van eerder dit jaar
- Belmans Gaston -  1951/07/04 - Parochiegemeenschap - TV-mis

[290.11] K.V.G. 
Voorbeschouwingen en programma van de Prikdag 
- KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten)

[290.12] KBG - naar de 500?? 
Mooie vooruitzichten, en verslag reis naar Brussel, Koekelberg en Grimbergen
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden)

[290.12] KWB 
Info "De Sint aanhius", info en uitnodiging muziektheater over de Geschiedenis van het paard"
- KWB - Paarden - Volksgebruiken - Muziek, zang

[290.13] Grote beurs voor tweedehands speelgoed 
Voorbeschouwingen, info en uitnodiging
- Gezinsbond (BGJG) - Fanfare De Kunstvrienden

[290.13] ACV-infoavond Tijdskrediet 
Info en uitnodiging
- ACV

[290.13] KAV 
Info en uitnodiging voornaamste activiteiten in november
- Femma (vroeger KAV)

[290.14] 11.11.11-campagne Merksplas 
Voorbeschouwingen, sensibilisering, programma
- Andere verenigingen - 11.11.11.-comitee

[290.15] Een vaste gidsengroep 
Oproep, sensibilisering, doelstellingen, info
- Heemkundekring Marcblas - VVV Toerisme Merksplas - Gidsengroep

[290.16] Leefschool Merlijn 
Reilen en zeilen in de verschillende leefgroepen van de leefschool (met een aantal foto's)
- School - Onderwijs

[290.18] Vrije Basisschool 
Terugblik op de eerste maanden van het nieuwe schooljaar, met een aantal foto's
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[290.20] Gemeenteschool 
Leren moet niet altijd uit het boekje: terugblik op de eerste maanden van het nieuwe schooljaar, met een aantal foto's
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[290.23] Gildennieuws 
Verslag en uitslag van de Koningsschieting, van de kermisschieting, van de Blinde Vogelpik, en van wisselbeker René Hapers
- St-Sebastiaensgilde - Volksgebruiken - Sport - Verhoeven Nico - Hapers René - Personalia

[290.25] Teerfeest Wijk Opstal 
Motiverende uitnodiging
- Wijk Opstal - Opstal - Volksgebruiken

[290.26] Computerclub 2330 
Programma en uitnodiging tweedehandsbeurs in Nieuwegein
- Andere verenigingen - Computerclub 2330 - Wuyts Karel - Jansen Jef

[290.27] Viering 50-jarigen van Merksplas 
Kort verslag en groepsfoto's van de jubileumviering
- Jubileum - 50-jarigen

[290.278] KAV is 50 jaar jong 
Verslag van de jubileumviering, met gelukwensen van de pastoor
- Belmans Gaston  - Jubileum - Femma (vroeger KAV)

[290.30] Charity op tournee met K3 
Verhaal (met foto's)van een 9-jarige dorpsgenote die met K3 op tournee mocht gaan
- Muziek, zang - Charity - Molenzijde

[290.33] Hoe groen was mijn dorp? 
Druyts Frans
Nostalgisch verhaal over "mijn dorp"
- Personalia - Druyts Frans - Volksverhalen

[290.35] Spetserspluim 
De Spetserspluimen blijven maar vliegen; nu de vrijwillige begeleiders (met foto) van de grabbel- en swappassers
- De Nieuwe Spetser - Personalia - Begeleiders Grabbelpassers - Spetserspluim

[290.37] Zondereigen 750 jaar - 5-gehuchtentoneel 
Verslag van een uniek evenement met medewerking van alle gehuchten van Zondereigen
- 750 jaar Zondereigen - Jubileum - Zondereigen (Artikels) - Zondereigen - Film, toneel

[290.39] Schoolhoofden V.B.S. 
Lijst, en daarbij horende duiding, van de opeenvolgende schoolhoofden van de VBS sinds 1860
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs - Schoolhoofden

[290.41] Fons Coppens naar Santiago De Compostella 
Coppens Fons
Fons Coppens vertelt over zijn pelgrimstocht vanuit de Pyreneeën naar Santiago De Compostella 
- Personalia - Coppens Fons - Sport - Compostella

[290.42] Kaartprijskamp Rikken 
Somers Willy
Volledige kalender 2001-2002
- Volksgebruiken - Somers Willy

[290.43] Vakantiegenoegens 
Wuyts Karel
Info en uitnodiging Gezellig Samenzijn, info reis Turkije 
- Wuyts Karel - Andere verenigingen - Vakantiegenoegens (Pasar)

[290.43] Wielertoeristen 
Wuyts Karel
Algemene info aansluitinge
- Wuyts Karel - Wielertoeristen - Sport

[290.44] LRV Sint-Maarten 
Uitslagen van de verschillende zomertornooien
- LRV ruiters - Paarden - Sport - Ponyclub