[298.7] In Memoriam E.H. Alfons Van Beek 
Belmans Gaston
Nagedachtenis aan de overleden Zondereigense priester
- In Memoriam - Van Beek Alfons E.H. - Belmans Gaston -  1951/07/04 - Van Beek Alfons

[298.9] Eerste communie en Vormsel 2003 in Merksplas 
Belmans Gaston
Eerste nuttige informatie
- Parochiegemeenschap - Belmans Gaston -  1951/07/04 - Vormselcatechese

[298.10] Vormselviering Zondereigen 
Belmans Gaston
Nabeschouwingen, lijst der vormelingen met groepsfoto 
- Belmans Gaston -  1951/07/04 - Zondereigen (Artikels) - Vormselcatechese - Parochiegemeenschap

[298.11] JH Zigzag 
Terugblik op voorbije activiteiten, en enkele foto's
- ZigZag (Jeugdhuis) - Muziek, zang

[298.12] 11.11.11. informeert 
Aankondiging programma van de komende solidariteitsactie
- Andere verenigingen - 11.11.11.-comitee

[298.12] Muzikale Giraffen 
Een nieuwe jeugdmuziekgroep is geboren uit de schoot van de Kunstvrienden
- Muziek, zang - Fanfare De Kunstvrienden - Muzikale Giraffen - Andere verenigingen

[298.13] Nieuw werkjaar KAV 
De eerste plannen voor het nieuwe werkjaar
- Femma (vroeger KAV)

[298.14] VVV-Toerisme 
"Schakelen" is gezellig fietsen, oproep naar medewerkers, foldernieuws, en aanmoediging deelname wandelzoektocht
- VVV Toerisme Merksplas - Volksgebruiken - Sport

[298.15] Vakantiegenoegens 
Wuyts Karel
Info en uitgebreide toelichting gratis fotowedstrijd, info en uitnodiging uitstap met de wandelbus
- Andere verenigingen - Vakantiegenoegens (Pasar) - Wuyts Karel

[298.16] Heemkring Marcblas 
Eerste info tentoonstelling "Waardevolle gebouwen", grensoverschrijdende verbroedering met Baarle-Hertog-Nassau
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Tentoonstelling - museum - Waardevolle gebouwen in Merksplas - Carons Hofke

[298.17] Tentoonstelling in kapel Kolonie 
Voorbeschouwingen, duiding en uitnodiging bij en voor de tentoonstelling "Bienvenu dans l'Hotel de Merdeplas'
- Gevangenismuseum - Kapel Kolonie - Fotokring Merksplas - Heemkunde - Tentoonstelling - museum

[298.18] Bibliotheekberichten 
Algemene informatie, voorstelling nieuwe boeken
- Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[298.19] Leefschool Merlijn 
Terugblik, met foto's, op de projecten van de verschillende leefgroepen
- Leefschool Merlijn - School - Onderwijs

[298.20] Vrije Basisschool 
Algemene en voldane terugblik op het voorbije schooljaar door de directie, en terugblik op de activiteiten van de laatste schoolmaand
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs - Beuls May - Thoné Koen

[298.23] Gemeentelijke Basisschool 
Terugblik, met foto's, op de activiteiten van de laatste schoolmaand
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[298.27] Vakantiezoektocht SW 2002 
Algemene informatie, reglement, en uitnodiging
- Fanfare Sint Willibrordus - Volksgebruiken

[298.27] Kerstmarkt 2002 
Tweede aankondiging, algemene informatie, doelstelling, en uitnodiging
- Markdal - Fanfare Sint Willibrordus - Volksgebruiken - Bluekens Josée - Olieslaegers Jan

[298.28] Hoekeinde Kermis 
Volledig en uitgebreid programmaoverzicht, uitnodiging
- Volksgebruiken - Wijk Hoekeinde - Hoekeinde

[298.29] Wijk Opstal 
Dankwoord na een geslaagde wijkkermis
- Volksgebruiken - Wijk Opstal - Opstal

[298.30] Gouden jubileum Verstricht-Van den Bogaert 
Interview en levensverhaal van de jubilarissen, met foto's van toen en nu
- Verstricht Marcel - Van den Bogaert Florentin - Jubileum - Steenweg op Beerse - Verstricht - Van Den Bogaert

[298.32] Hoogdagen in KBG 
Verslag van de jubileumviering in de kerk, de receptie en de feestdis
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Jubileum - Belmans Gaston -  1951/07/04 - Verheyen Maria

[298.35] K3 en Charity 
Van de Venne Charity
Charity Van de Venne opnieuw op stap met K3
- Personalia - Van de Venne Charity - Muziek, zang

[298.36] Pieter Vranckx naar Brazilië 
Vranckx Pieter
Portret van een gedreven ontwikkelingswerker
- Personalia - Vranckx Pieter - Missie en ontwikkelingshulp

[298.39] Open Monumentendag en de symbolen 
Duiding bij het thema van de nieuwe Openmonumentendag
- Heemkundekring Marcblas - St. Willibrordus Kerk - Kapel Kolonie - Feestzaal De Kunstvrienden - Openmonumentendag - Waardevolle gebouwen in Merksplas - Heemkunde

[298.40] Waardevolle gebouwen 
Aanvulling lijst
- Waardevolle gebouwen in Merksplas - Heemkunde - Villa Ter Borght - Carons Hofke - Kapel Kolonie - St. Willibrordus Kerk - Feestzaal De Kunstvrienden

[298.40] Tentoonstelling Beschermde en Waardevolle Gebouwen in Merksplas 
Het erfgoedpatrimonium van onze gemeente is veel rijker dan we zelf beseffen: lijst van de waardevolle gebouwen in Merksplas, en uitnodiging Tentoonstelling in Carons Hofke 
- Heemkunde - Waardevolle gebouwen in Merksplas - Beschermde gebouwen in Merksplas - Carons Hofke - Tentoonstelling - museum

[298.42] De Sint-Willibrorduskerk viert 125 jaar kerkwijding 
Uitnodiging jubileumviering en Openmonumentendag, en toelichting bij de symbolen
- St. Willibrordus Kerk - Openmonumentendag - Heemkunde - Jubileum

[298.43] Harmoniezaal 'De Kunstvrienden' 
Geschiedenis van de zaal en de harmonie, 
- Feestzaal De Kunstvrienden - Heemkunde - Opoenmonumentendag

[298.46] Begrafenissen in Merksplas 
Govaerts Karel
Deel 2: Begrafenissen vóór de Tweede Wereldoorlog
- Govaerts Karel - 20/03/1944  - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde

[298.50] Glek dagget zegt 
Vervolg Merksplas' dialectwoordenboek:
engelenmis = engelenmis, kiste = in de (lijk)kist leggen, lijkbidder = lijkbidder, ook aflegger, opbaare = opbaren of op een baar leggen, slagvènster = luik, sterfhuis = woning waar iemand gestorven is, utlui-je = luiden van de klokken bij een overlijden, utvaort = uitvaart, ook de broodmaaltijd na de begrafenis, vwool : sluier 
- Heemkundekring Marcblas - Taal, dialect

[298.51] KMSK-Duiveltjes 
Foto's van elk duiveltjesteam
- Voetbal MSK - Duiveltjes

[298.53] Volksdansavonden 
Oproep naar deelnemers voor de volksdansavonden
- Volksgebruiken - Volksdans

[298.53] Koloniewandeling 
Info en uitnodiging jaarlijkse KWB-wandeling
- KWB - Sport - De Kolonie: Domein (onderwerp)

[298.53] Wielertoeristen KAWS 
Info provinciale rondrit, spetsersrondrit, en fietstocht naar Lourdes
- Wielertoeristen - Sport