[302.7] Alllerheiligen-Allerzielen 
Belmans Gaston
Lijst van de overleden parochianen van Merksplas en Zondereigen met korte bezinning
- Belmans Gaston -  1951/07/04 - Parochiegemeenschap - Zondereigen

[302.8] Meisjeschiro 
Terugblik op enkele belangrijke activiteiten van de voorbije maand (met foto's)
- Chiro

[302.9] Jongenschiro 
Terugblik op de activiteiten van de voorbije paar maanden
- Chiro

[302.9] De Wereldwinkeljongeren 
Wereldwinkelnieuws
- Wereldwinkel Oxfam

[302.10] Missie- en ontwikkelingshulp 
Peeraer Tereza
Verslag en resultaat van de jaarlijkse missiefeesten, en lijst van actieve en niet meer actieve ontwikkelingshelpers; dankbrief van Pater Jos Vannuffelen, en van Pater Leo Verheyen 
- Missie en ontwikkelingshulp - Peeraer Tereza - 1920/04/01 - Vannuffelen Jos (pater) -  1935/06/10 - Verheyen Leo (Pater) 1935/06/14

[302.12] Jaarlijkse Ziekendag Ziekenzorg 
Verslag, met foto's, van een bedevaart naar de H. Rita van Kontich
- CM ziekenzorg - Volksgebruiken

[S]maak je buurt (302.14] 
Duiding bij de werking en de doelstelling van het ACW
- ACW (nu beweging.net)

[302.15] KAV 
Herinnering aan enkele interessante activiteiten van de komende maand
- Femma (vroeger KAV)

[302.16] KWB 
Verslag jaarlijkse zaklampentocht, voorbeschouwingen en allerlei nuttige informatie van het weekend aan zee
- KWB - Volksgebruiken

[302.17] Ledenvergadering KBG op woensdag 16 oktober 2002 
Verslag ledenvergadering, met foto's; info diverse toekomstige activiteiten, waaronder de KBG-hobbytentoonstelling
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Tentoonstelling - museum

[302.19] De Bibliotheek van de Spetsters 
Michielsen Karel
Voorstelling nieuwe boeken
- Michielsen Karel -  1955/12/26 - Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[302.19] Gezinsbond 
Nuttige info voor het eindejaarszingen
- Gezinsbond (BGJG) - Volksgebruiken

[302.19] Leefschool Merlijn 
Wat er zoal gebeurde de voorbije maand in de verschillende leefgroepen
- Leefschool Merlijn - School - Onderwijs

[302.20] Vrije Basisschool 
Terugblik, met foto's, op de voornaamste activiteiten van de voorbije maand, en vooruitblik op de bouw van de nieuwe kleuterschool
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[302.24] Qworzo gemeenteschool Merksplas 
Terugblik, met foto's, op de belangrijkste activiteiten van de voorbije maand
- School - Onderwijs - Gemeenteschool (QWORZO)

[302.26] VVV-Toerisme 
Voorbeschouwingen bij, en uitnodiging voor de jaarlijkse Fakkeltocht; info over het fietsknooppuntennetwerk
- VVV Toerisme Merksplas - Volksgebruiken - Sport

[302.28] Heemkring Marcblas 
Suggesties voor een interessant eindejaarscadeau onder de vorm van een Marcblasboek, info stamboomonderzoek, oude filmen over Merksplas
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Genealogie - Publicaties HK Marcblas - Film, toneel

[302.29] Fotokring Merksplas VZW 
Terugblik op de FO-WA-DAG
- Fotokring Merksplas

[302.29] Computerclub 2330 
Allerlei nuttige info 
- Andere verenigingen - Computerclub 2330 - Jansen Jef

[302.29] Opening computerlokaal 
Nieuwe dienstverlening onder impuls van PWA en het gemeentebestuur
- Gemeentebestuur - PWA

[302.30] Stwopenwijknieuws: Glühwein bij de kerststal op kerstavond!!! 
Warm aanbevolen initiatief van de wijkwerking
- Andere verenigingen - Stwopenwijk - Volksgebruiken - Voeding, drank

[302.30] U sijt willekome. Kerstaperitiefconcert 
Info en uitnodiging aperitiefconcert aan de Kerststal van Zondereigen 
- Zondereigen (Artikels) - Muziek, zang - Zondereigen - Vrienden van de Kerststal Zondereigen

[302.31] Het zangkoor van Zondereigen viert zijn dertigste verjaardag 
Ontstaan, evolutie, verslag jubileumviering met foto 
- Zondereigen - Zondereigen (Artikels) - Muziek, zang - Jubileum

[302.33] De plechtige inhuldiging van de nieuwe kleuterschool 
Verslag, met foto's, van de plechtige inhuldiging van de nieuwe kleuterschool van Qworzo
- Gemeenteschool (QWORZO) - Kleuterschool - School - Onderwijs

[302.35] Gouden bruiloften 
Even stilstaan bij de gouden jubilea van 2002
- Jubileum

[302.35] Goud voor Jos en Treza Van Laer-Bruyndonckx 
Levensverhaal van de jubilarissen, met foto's van toen en nu
- Jubileum - Sint Michielstraat - Van Laer Jos - Bruyndonckx Treza - Van Laer - Bruyndonckx

[302.36] Petronella Verbreuken en Jan Janssen vieren gouden bruiloft 
Levensverhaal van de jubilarissen, met foto's van toen en nu
- Jubileum - Janssen Jan - Verbreuken Petronella - Janssen - Verbreuken

[302.39] Gasthuiszusters: religieuzen in dienst van de kerk en de zieken
Even stilstaan bij het gouden kloosterjubileum van Zuster Scholastica (Maria Schoofs), en het diamanten jubileum van Zuster Amanda (Anna Breda), met enkele foto's van toen en nu
- Jubileum - Schoofs Maria (Zuster Scholastica) - Breda Anna (Zuster Amanda) - Personalia

[302.41] Uit de Oude Doos: Sint Niklaas op bezoek 
Foto van begin jaren 70: kinderen Sommen met de Sint
- Heemkundekring Marcblas - Volksgebruiken

[302.42] Glek dagget zegt 
Vervolg Merksplas' dialectwoordenboek:
twalsirej: linnendoek die waterdicht gemaakt is met was, tweej = twee, twiej-woon = tweewoonst, twoog = toog, twoom = toom of teugel, tijnenjeen = onmiddellijk, utlebbere = uitzakken, valle = vallen, valling = verkoudheid
- Heemkundekring Marcblas - Taal, dialect

[302.43] 50 jaar KBG-Merksplas 
Deel 2: De vlag, de publicaties en de locaties 
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Jubileum

[MTC] (302.45] 25 jaar Merksplasse Tennisclub 
Even stilstaan bij het 25-jarig bestaan, voorlopig activiteitenprogramma van jubileumjaar, foto's en info
- Sport - Andere verenigingen - Tennisclub MTC

[302.47] TTV Berketrekkers dakloos 
Een storm en vandalen vernielden de voorlopige pleisterplaats van de vereniging 
- De Berketrekkers