[304.7] Music maestro, please 
Verslag bezoek KLJ aan de Night of the Proms
- KLJ - Muziek, zang

[304.7] Meisjeschiro 
Terugblik op de voorbije maanden
- Chiro

[304.8] Chirojongens 
Terugblik op de voorbije maand
- Chiro

[304.9] De Muzikale Giraffen 
Verslag, met foto's, van de 4de muziekstuifesihn
- Fanfare De Kunstvrienden - Andere verenigingen - Muzikale Giraffen - Muziek, zang

[304.11] Heemkring Marcblas 
Voorbeschouwingen 2de Genealogische Dag, info en uitnodiging filmvoorstelling "Merkwaardige Momenten in Merksplas", en diverse niewtjes
- Genealogie - Heemkunde - Heemkundekring Marcblas - Film, toneel

[304.12] Fotokring: Niet te missen 
Voorbeschouwingen, info en uitnodiging 18de Foto- en Diasalon 
- Fotokring Merksplas

[304.13] KBG-kerstviering 
Verslag kerstviering, met foto's, en info computerlessen
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Volksgebruiken

[304.16] Computer educatief lokaal 
Belangrijke informatie
- Gemeentebestuur - PWA

[304.16] Driekoningen zingen 
Verslag van het jaarlijkse driekoningenzingen van Cantbile
- Kinderkoor Cantabile - Muziek, zang - Volksgebruiken

[304.17] Tweedehandsbeurs 
Info en uitnodiging
- Gezinsbond (BGJG) - Femma (vroeger KAV) - Tentoonstelling - museum

[304.17] KAV 
Info en uitnodiging activiteiten van de komende maand, met foto's van voorbije activiteiten
- Femma (vroeger KAV)

[304.18] Trekker Trek vzw helpt het Zwart Goor 
Het Zwart Goor dankt Trekker Trek voor de opbrengst van zijn evenement
- Zwart Goor - Zwart Goor - Andere verenigingen - Trekker Trek VZW - Boerengilde (nu Landelijke Gilde)

[304.19] Wijk Hoekeinde viert derde leeftijd 
Info en uitndodiging
- Wijk Hoekeinde - Hoekeinde - Volksgebruiken

[304.19] Vrije Basisschool 
Terugblik op de kortste maand van het jaar
- School - Onderwijs - Vrije Basisschool

[304.21] Gemeentelijke Basisschool Qworzo 
Terugblik naar de voornaamste activiteiten van de voorbije maand, met enkele foto's
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[304.23] Leefschool Merlijn 
Nieuwjaarswensen, en nieuws uit de leefgroepen
- School - Onderwijs - Leefschool Merlijn

[304.26] Lourdesgilde 
Laatste nieuws van de Lourdesgilde
- Andere verenigingen - Lourdesgilde Merksplas

[304.26] Missie- en Ontwikkeling 
Brief van Priester Jef Van den Ouweland vanuit Peru, met enkele foto's
- Missie en ontwikkelingshulp - Van Den Ouweland Jozef ( E.H.) -  1948/01/14

[304.28] VVV-Toerisme Merksplas 
Toerisme is duidelijk gekoppeld aan "goei weer": sensibiliserende uitnodiging aan de diverse acitiveiten
- VVV Toerisme Merksplas

[304.29] Vakantiegenoegens Merksplas-Rijkevorsel 
Wuyts Karel
Info en uitnodiging Vakantie- en Vrije tijdsbeurs
- Andere verenigingen - Vakantiegenoegens (Pasar) - Wuyts Karel

[304.30] Al fietsend, dwars door Europa 
Vanhoof Karel
Verslag, met foto's, van het fietsavontuur van Karel Vanhoof. 
Deel 1:Vanaf de Noordkaap tot in Midden-Zweden
- Personalia - Vanhoof Karel - Sport

[304.34] Verloren erfgoed? 
Govaerts Karel
Enkele waardevolle gebouwen dreigen te verdwijnen, of zijn al verdwenen
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Waardevolle gebouwen in Merksplas - Berbelshoeve - Pottershoeve - Govaerts Karel - 20/03/1944  - Rijkswachtgebouw

[304.36] Met de "Bura III" Christoffel Columbus achterna 
Van Gils Frans
Verslag van een scheepsavontuur van Frans Van Gils in de Caraïben.
Deel 1: De overtocht
- Zondereigen - Zondereigen (Artikels) - Van Gils Frans - Personalia - Bura III

[304.38] 50 jaar KBG Merksplas 
Horsten Antoon
Deel 4: de "K" en de "G" uit KBG
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Jubileum - Horsten Antoon -  1930/12/31

[304.41] Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie 
Verslag van de jaarlijkse receptie, met huldiging van verdienstelijke personeelsleden en gepensioneerden
- Gemeentebestuur - Volksgebruiken - Van Dijck Paul - Lanslots André - Vermeiren Willy - Peeters Hugette - Janssens Louis - Van Gils Karel - Geerts May - Verbeek May

[304.43] Glek dagget zegt 
Vervolg Merksplas' dialectwoordenboek:
verniet = gratis, vernukt = armzalig, verschiete = schrikken, verschillige = verschillende, verstaon : verstaan, versterving = eigen vrijwillige keuze van een kleine ontbering, versterve = versterven, vès = vers, veus-schwoot = schort, virklaawes = vierklauwens, virrige = gloeien
- Taal, dialect - Heemkundekring Marcblas

[304.45] De Berketrekkers, 15de jaargang 
Terugblik op 15 jaar Berketrekkers, met foto's
- Sport - De Berketrekkers - Jubileum

[304.46] K.A.W.S. Wielertoeristen 
Wuyts Karel
Bij de aanvang van een nieuwe fietsseizoen
- Wuyts Karel - Sport - Wielertoeristen

[304.47] Kampioenstitel mag volleybalclub nu niet meer ontsnappen 
Positieve verwachtingen, met foto's
- Sport - Volleybalclub Merksplas