[305.8] Meisjeschiro 
Ondanks de koude hebben de chiromeisjes de afgelopen maand niet stilgezeten (met foto's)
- Chiro

[305.9] KLJ 
Een verslagje van wat er de afgelopen maanden in de KLJ is gebeurd
- KLJ

[305.9] Spetseskalender 
Overzicht verkochte kalenders per wijk, oproep voor foto's en activiteiten, oproep voor verkopers, oproep aan verenigingen en wijken + Zondereigen
- Zondereigen - Spetserskalender - De Nieuwe Spetser

[305.10] KWB 
Met de KWB naar de Olmense Zoo: algemene nuttige info
- KWB

[305.10] KBG 
Verslag dansverbroedering en ledenvergadering
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden)

[305.11] Jongerenkoor Cantabile zingt gospel 
Duiding over de gospelmuziek, en info gospelmis
- Kinderkoor Cantabile - Muziek, zang

[305.12] Toerisme VVV 
Wuyts Karel en Van den Bosch Mil
Afscheid van de voorzitster, voorstelling nieuw bestuur en nieuwe toeristische folder, info en uitnodiging Dauwtrip
- VVV Toerisme Merksplas - Verbist Line - Wuyts Karel - Van den Bosch Mil

[305.13] Heemkring Marcblas 
Verslag 2de Genealogische Dag, terugblik op de voorsteling oude films 'Merkwaardige Momenten in Merksplas', en oproep naar nieuwe medewerkers
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Genealogie - Film, toneel

[305.14] Met 1130 toeschouwers was het een "Drukte van belang" 
Voldane terugblik, met enkele foto's, op toneelvoorstellingen van het Heidebloempje
- Film, toneel - Toneelkring "Het Heidebloempje" - Fanfare Sint Willibrordus - Cultuur

[305.15] Missie- en Ontwikkelingshulp 
Verslag ontmoeting van uitgeweken Spetsers met priester Jef Van den Ouweland in Peru (met foto's) en dankbrief van Pater Jos Vannuffelen vanuit Kinshasha
- Van Den Ouweland Jozef ( E.H.) -  1948/01/14 - Vannuffelen Jos (pater) -  1935/06/10 - Missie en ontwikkelingshulp

[305.18] Vakantiegenoegens Merksplas-Rijkevorsel 
Wuyts Karel
Info en uitnodiging spek-en-eierenwandeling Zondereigen
- Zondereigen - Andere verenigingen - Vakantiegenoegens (Pasar) - Sport - Wuyts Karel

[305.18] Leefschool Merlijn 
Terugblik op enkele activiteiten van de voorbije maand, met aandacht voor voorkoming van afval
- Leefschool Merlijn - School - Onderwijs - Natuur - Milieu

[305.19] Vrije Basisschool 
Met enkele foto's terugblikken op de voorbije maand
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[305.21] Gemeentelijke Basisschool Qworzo 
Terugblik op de voornaamste activiteiten van de voorbije maand, met enkele foto's
- School - Onderwijs - Gemeenteschool (QWORZO)

[305.23] KAV 
Herinnering aan een aantal activiteiten van de komende maand
- Femma (vroeger KAV)

[305.24] Wijk Hoekeinde 
Jaarverslag 2002, en info Dauwtrip i.s.m. VVV-Toerisme
- Wijk Hoekeinde - Hoekeinde - VVV Toerisme Merksplas

[305.26] Sofie Geerts wint Zilveren Griffel 
Portret van een begenadigde striptekenares en illustrator, winnares van de Zilveren Griffel
- Personalia - Geerts Sofie - Ambachten, beroepen - Schuttershofstraat - Kunst

[305.29] Al fietsend dwars door Europa 
Vanhoof Karel
Deel 2: vanaf midden-Zweden tot in de Kempen (met enkele foto's)
- Sport - Personalia - Vanhoof Karel

[305.33] Met Bura III Christoffel Columbus achterna 
Van Gils Frans
Deel 2: de grote poetsbeurt en bezoek aan de hoofdstad van Trinidad (met foto's)
- Personalia - Zondereigen (Artikels) - Zondereigen - Van Gils Frans - Bura III

[305.36] Hoe groen was mijn dorp - De Siamese tweeling 
Druyts Frans (Sus)
Vervolg van de nostalgische terugblik op het leven van toen in en rond het ouderlijk huis
- Volksverhalen - Gebouwen - Leopoldstraat - Leopoldstraat 33 & 35, Frans Lauwerysen-Dries - Druyts Frans (Sus)

[305.37] Glek dagget zegt 
Vervolg Merksplas' dialectwoordenboek:
vitès = versnelling, vitèssebak = versnellingsdoos, vljees = vlees, vooglepik = vogelpikwedstrijd, vort = heimwee, vrieze = vriezen, vrinneweere = vernielen, vrinnewaosie = vernieling, vrom = weerom of terug
- Heemkundekring Marcblas - Taal, dialect

[305.38] Uit de Oude Doos: Meisjesklas van 1945 
Foto en benoeming van een klas in de vrije basisschool in 1945
- Vrije Basisschool - Heemkunde - Heemkundekring Marcblas

[305.39] Met de rolstoel door Limburg 
Verslag (met foto's) van de deelname van Wilfried Driesen van het Schaddekot aan een meerdaagse rolstoeltocht in Limburg
- Sport - Driesen Wilfried - Personalia - Schaddekot

[305.42] 35 jaar "Dansclub Merksplas" 
Verslag van de jubileumviering
- Dansclub Merksplas - Jubileum

[305.43] Touwtrekvereniging De Berketrekkers 
Schram Ewald
Al wat men moet weten over de touwtrekvereniging: doelstellingen, werking, allerlei wetenswaardigheden
- Schram Ewald - De Berketrekkers - Sport

[305.45] Volleybalclub heef uitstekende jeugdwerking 
Van Tricht Steven
Terugblik op de deelname aan het project om jeugdtrainers op te leiden, en nieuws over de prestaties van de verschillende teams
- Volleybalclub Merksplas - Sport