[306.7] Wil jij ook een dagje brommen misschien? 
Info tenttonstelling 'leven achter de tralies' en uitnodiging deelname inleefsessie over vrijheidsberoving
- Gevangenismuseum - Govaerts Karel - 20/03/1944  - Kapel Kolonie - Tentoonstelling - museum

[306.8] VVV-Toerisme 
Voorbeschouwingen opening toeristisch seizoen, voorstelling nieuwe brochures, uitnodiging Strikkenwandeling en Bokkenrijder, nieuws over gegidste en promotiewandelingen, en oproep naar nieuwe medewerkers
- VVV Toerisme Merksplas

[306.10] De chiro ging op weekend 
Verslag weekendje Ardennen van de chirojongens
- Chiro

[306.10] Chiromeisjes 
Verslag kampweekend, carnavalviering, teerfeest, krakmoment, en uitnodiging fuif
- Chiro

[306.12] Plus 13 
Verslag weekendje Hoge Rielen, met foto's
- Plus 13

[306.13] KAV 
Info en uitnodiging Rondrit Zeeland
- Femma (vroeger KAV)

[306.14] KWB 
Uitvoerige info en motiverende uitnodiging gezinssport-en speeldag
- Sport - KWB

[306.14] Erfgoedweekend 'op reis in Carons Hofke' 
Voorbeschouwingen, duidende informatie, programma en uitnodiging
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Erfgoedweekend - Carons Hofke

[306.14] Heemkring Marcblas 
Info reis naar Breda, op zoek naar medewerkers
- Heemkundekring Marcblas

[306.15] KBG Rusthuisweek 
Info
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden)

[306.15] Computerclub 2330 
Jansen Jef
Info en uitnodiging bezoek computerbeurs in Nederland
- Andere verenigingen - Computerclub 2330 - Jansen Jef

[306.17] Gemeentelijke Basisschool Qworzo 
De activiteiten van de voorbije maanden onder de loep (met enkele foto's)
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[306.19] Vrije Basisschool 
Terugblik op de activiteiten van de voorbije maand, met enkele foto's
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[306.21] Leefschool Merlijn 
Wat gebeurde er in de leefgroepen de afgelopen maand? Een overzicht.
- Leefschool Merlijn - School - Onderwijs

[306.22] Wie wil helpen in de Kapel Kolonie 
Dringende oproep!
- Gevangenismuseum - Kapel Kolonie

[306.23] Lourdesgilde 
Algemene info over lidmaatschap en trekking Lourdesreizen
- Andere verenigingen - Lourdesgilde Merksplas

[306.23] De vrienden van Lourdes van Baarle-Hertog en omstreken 
Uitslag van de trekking en andere info
- Zondereigen (Artikels) - Zondereigen - De Vrienden van Lourdes

[306.24] Verkiezingen bij KVLV 
Peeraer Tereza
verslag van de bestuursverkiezingen 2003, en aanstelling nieuwe voorzitster
- KVLV (voorheen Boerinnengilde) - Peeraer Tereza - 1920/04/01 - Personalia - Adriaensen Bertha

[306.27] Keramiek, een metamorfose 
Interview met Karin Van Doorn, keramiek-kunstenares (en enkele foto's)
- Ambachten, beroepen - Kunst - Personalia - Van Doorn Karin - Rubensstraat

[306.28] Al fietsend dwars door Europa 
Vanhoof Karel
Deel 3: Fietsen in het zuiden van Spanje (met enkele foto's)
- Sport - Personalia - Vanhoof Karel

[306.32] Met Bura III Christoffel Columbus achterna 
Van Gils Frans
Deel 3: eindelijk het zeegat uit!
- Personalia - Zondereigen (Artikels) - Zondereigen - Van Gils Frans - Bura III

[306.36] Met de rolstoel door Limburg 
Deel 2 van het verslag (met foto's) van de deelname van Wilfried Driesen van het Schaddekot aan een meerdaagse rolstoeltocht in Limburg
- Sport - Personalia - Schaddekot - Driesen Wilfried

[306.37] Volleybalclub mag al juichen 
Van Tricht Steven
Even stilstaan bij de goede prestaties van de jongens E (met foto), de damesploeg, en diverse info 
- Volleybalclub Merksplas - Sport - Van Tricht Steven

[306.38] Touwtrekvereniging De Berketrekkers 
Verslag van de wintercompetitie (met enkele foto's) en nieuws over de verhuis naar de sporthal
- De Berketrekkers - Sport

[306.39] Dansclub 
Huldiging verdienstelijke leden n.a.v. 35-jarig bestaan (met enkele foto's)
- Dansclub Merksplas - Jubileum - Govaerts Jan - Van Dooren Jef - Personalia

[306.40] Volksdansen in Merksplas 
Eerste kennismaking met de nieuwe volksdansgroep, met nuttige info
- Volksgebruiken - Andere verenigingen - Volksdansgroep