[313.7] In Memoriam Pater Frans Celis 
Nagedachtenis aan de oud-pastoor van Zondereigen
- Celis Frans - In Memoriam - Zondereigen - Zondereigen (Artikels) - Celis Frans

[313.9] Meisjeschiro 
Reilen en zeilen in de meisjeschiro, met enkele foto(s
- Chiro

[313.10] Gezindsbond 
Verslag boomplantdag, verslag infoavond 'Creatief omgaan met kinderen', verslag spokenwandeling Zwart Goor
- Gezinsbond (BGJG) - Zwart Goor - Volksgebruiken - Natuur - Milieu

[313.11] Vrije Basisschool 
Terugblik op de activiteiten van de voorbije maand
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[313.12] Kerst in Zondereigen 
Voorbeschouwingen en volledig programma
- Zondereigen - Zondereigen (Artikels) - Vrienden van de Kerststal Zondereigen

[313.13] Qworzo 
Terugblik, met enkele foto's, op de belangrijkste activiteiten van de voorbije maand
- School - Onderwijs - Gemeenteschool (QWORZO)

[313.15] 120 jaar SW-fanfare!!! 120 jaar SW-toneel!!! 
Toneelgezelschap Het Heidebloempje in de bloemen gezet
- Fanfare Sint Willibrordus - Toneelkring "Het Heidebloempje" - Jubileum - Film, toneel

[313.16] Oost -West, Zigzag best 
Verslag, met enkele foto's, van de activiteiten en optredens van de voorbije maand
- ZigZag (Jeugdhuis) - Muziek, zang

[313.17] Pater Leo Verheyen 
Brief van Pater Leo Verheyen vanuit Brazilië
- Missie en ontwikkelingshulp - Verheyen Leo (Pater) 1935/06/14

[313.17] Wereldwinkel 
De Wereldwinkel heeft de voorbije maanden niet stilgezeten
- Wereldwinkel Oxfam

[313.17] De Gelmelroute in Zondereigen 
Nieuwe fiets- en wandelroute in Zondereigen genoemd naar Gelmel, de Vinking
- Zondereigen (Artikels) - Zondereigen - Gelmelroute

[313.18] Dansclub 
Leven en werken (dansen) in de dansclub)
- Dansclub Merksplas

[313.19] Derde ontbijtconcert van de Muzikale Giraffen 
Verslag van een meer dan geslaagd evenement
- Fanfare De Kunstvrienden - Muziek, zang - Muzikale Giraffen

[313.21] Allerzielen 
Belmans Gaston
Bezinning bij de dood, en lijst van de overledenen parochianen tussen 1 november 2002 en 1 november 2003

- Belmans Gaston -  1951/07/04 - Parochiegemeenschap

[313.21] Merksplas Feest! 
Verslag van de tweede seniorendag in de kapel van de Kolonie
- Merksplas Feest - Kapel Kolonie - Toneelkring "Het Heidebloempje" - Muziek, zang

[313.22] KBG 
Verslag de ledenvergadering (met enkele foto's), van de seniorendag, van de herdenking overledenen, van de kaartprijskamp
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Volksgebruiken

[313.25] VVV-Toerisme 
Aankondiging, info en uitnodiging jaarlijkse fakkeltocht en kerststallentocht
- VVV Toerisme Merksplas - Volksgebruiken

[313.26] K.W.B. 
Verslag zaklampentocht, en nuttige info KWB op internet, en info kooklessen
- KWB - Volksgebruiken - Voeding, drank

[313.27] KAV 
Wat staat er in december nog te gebeuren?
- Femma (vroeger KAV)

[313.27] Computerclub 2330 
Aankondiging en info driemaandelijkse uitstap naar de computerbeurs in Niewegein
- Jansen Jef - Andere verenigingen - Computerclub 2330

[313.27] Heemkring Marcblas 
Sensibilisering voor een zinvol eindejaarsgeschenk: een boek uit het arsenaal van de heemkring; info bij de start van de werkgroep Collectie; oproep naar medewerkers
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Publicaties HK Marcblas

[313.29] KLJ 
Verslag van de -12 vettige estafette 
- KLJ

[313.29] Nieuws van de bibliotheek 
Algemene informatie, voorstelling nieuwe boeken
- Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[313.31] 50-jarigen 
Kort verslag van de bijeenkomst van de 50-jarigen, met groepsfoto's mannen en vrouwen
- Jubileum - 50-jarigen

[313.33] Module 10: herinrichting van de dorpskern 
Info en duiding bij de geplande herinrichting van et dorp
- Openbare weg - Verkeer - Ongevallen - Gemeentebestuur

[313.34] Mairan, een unieke groep muzikanten met een unieke CD 
Kennismaking met een muzikantengroep, met daarbij Lief Proost uit Zondereigen
- Muziek, zang - Zondereigen (Artikels) - Proost Lieve - Personalia

[313.35] Op den borrel bij Sjarel Poels 
deel 4: Sjarel, de pompier 
- Koks Frans -  1936/11/13 - Poels Karel 1911/08/13 - Volksverhalen - Brandweer

[313.38] Gouden huwelijksjubileum van Jan en Theresia Van den Flaas-Quirijnen 
Levensverhaal van de jubilarissen, met foto's van toen en nu
- Jubileum - Van den Flaas Jan - Quirijnen Theresia - Staakheuvel - Van der Flaas - Quirynen

[313.41] Met Bura III Christoffel Columbus achterna 
Van Gils Frans
Deel 9: Antigua
- Personalia - Zondereigen (Artikels) - Zondereigen - Van Gils Frans - Bura III

[313.44] Hoe groen was mijn dorp - De Siamese tweeling 
Druyts Frans (Sus)
Vervolg van de nostalgische terugblik op het leven van toen in en rond het ouderlijk huis
- Volksverhalen - Gebouwen - Leopoldstraat - Leopoldstraat 33 & 35, Frans Lauwerysen-Dries - Druyts Frans (Sus)

[313.45] Dansclub Merksplas 35 jaar 
Deel 8: Nevenactiviteiten

- Dansclub Merksplas - Jubileum

[313.47] Nieuwjaarzingen 
Enkele verkleedfoto's uit de oude doos van Karel Sommen
- Volksgebruiken - Sommen Karel

[313.48] Uit de Oude Doos: Klasfoto van 1932 
Klasfoto van het eerste studiejaar in 1932
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs - Heemkunde

[313.49] Volleyballers houden van feesten 
Van Tricht Steven 
Terugblik op enkele "extra"-sportieve prestaties
- Volleybalclub Merksplas - Van Tricht Steven

[313.49] Laatste nieuws van het duivenfront 
Terugblik op het voorbije duivenseizoen
- Duivenbond “De verbroedering de toekomst” - Sport

[313.50] Touwtrekvereniging De Berketrekkers 
Verslag van enkele activiteiten 'in de rand', zoals een fuif
- De Berketrekkers