[316.7] In Memoriam Anna Verheyen 
Nagedachtenis aan de overledene, met foto
- In Memoriam - Verheyen Anna - Verheyen Anna Cornelia

[316.8] KBG 
Kort verslag en uitslag kaartprijskamp, verslag ledenvergadering (met foto's), en voorbeschouwingen bij nieuw fietsseizoen
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Volksgebruiken - Sport

[316.10] Vakantiegenoegens 
Wuyts Karel
Info en uitnodiging voorjaarswandeling
- Vakantiegenoegens (Pasar) - Wuyts Karel - Andere verenigingen

[316.11] VVV-Toerisme 
Nuttige info over beschikbare folders, aanbeveling diverse wandelingen
- VVV Toerisme Merksplas

[316.11] JH Zigzag 
Terugblik op de voorbije muzikale evenementen
- ZigZag (Jeugdhuis) - Muziek, zang

[316.11] Kalenderverkoop 
Resultaten van de verkoop, met toelichting 
- De Nieuwe Spetser - Spetserskalender

[316.12] Toneelkring Het Heidebloempje scoort weer met "De Mede-eigenaars 
Voldane terugblik (met foto's) op de toneelopvoeringen van dit seizoen
- Toneelkring "Het Heidebloempje" - Film, toneel - Fanfare Sint Willibrordus

[316.13] KVG-Merksplas 
Info en uitnodiging vormingsavond rond 'Verlengde minderjarigheid en voorlopige bewindvoering'
- KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten)

[316.14] K.V.L.V. maakt vogelkastjes 
Nuttige en creatieve namiddag met de kinderen (met foto's)
- KVLV (voorheen Boerinnengilde) - Natuur - Milieu

[316.15] Qworzo 
Sportklassen in Herentals leerrijker dan je denkt (met enkele foto's) en andere info
- Gemeenteschool (QWORZO) - Sport - School - Onderwijs

[316.17] Meisjeschiro 
De chiro heeft niet stilgezeten de voorbije maanden (zie foto's)
- Chiro

[316.18] Heemkring Marcblas 
Info en uitnodiging voordracht over onstaan en groei van het Merksplasse landschap, info en uitnodiging derde genealogische dag, ledenwerving
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Genealogie - Natuur - Milieu - Landschap geschiedenis

[316.19] KWB 
Uitgebreide info en uitnodiging 'Ontbijt aan bed' en info faloswandelingen van de komende maanden
- KWB - Voeding, drank - Sport

[316.21] Pater Pieter Peeraer 
Brief van Pater Peeraer vanuit zuid-Afrika
- Missie en ontwikkelingshulp - Peeraer Pieter "Peer" broeder - 1938/12/21

[316.22] Hoekeinde 
Jaarverslag 2003

- Wijk Hoekeinde - Hoekeinde

[316.23] Nieuws van de Bib 
Algemene informatie en voorstelling nieuwe boeken
- Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[316.25] KV 
Herinnering de de activiteiten van de volgende maanden
- Femma (vroeger KAV)

[316.26] Tom Vannuffelen, getrouwd met Trabi Trabant 
Deel 3: van verzamelwoede tot levenswijze
- Personalia - Vannuffelen Tom

[316.30] Hoe groen was mijn dorp 
Druyts Frans (Sus)
Vervolg van de nostalgische terugblik op het leven in Merksplas in de jaren 40-50: De boerderij van Potters
- Volksverhalen - Gebouwen - Druyts Frans (Sus) - Leopoldstraat-Opstal: Pottershoeve

[316.33] Marleen Van Hees met Ximba en Gino op de internationale wedstrijdtoer 
Verslag van de internationale wedstrijdtournee (met foto's)
- Sport - Personalia - Van Hees Marleen

[316.34] Jeanneke en Louis Vermeersch-Janssen vierden gouden bruiloft 
Levensverhaal van de jubilarissen, met foto's van toen en nu
- Jubileum - Vermeersch Louis - Janssen Jeanneke - Vermeersch - Janssen

[316.37] Bevolkingsgetallen 
Overzicht van de diversiteit bevolking in Merksplas 
- Sociaal en maatschappelijke geschiedenis - De geschiedenis van Merksplas

[316.39] Louis Meulders, tussen gerst, gist en gagel 
Portret (met foto's) en gedrevenheid van een amateur-bierbrouwer met roots in Merksplas met toelichting over de stiel: "Brouwen: van gerst tot gerstenat" 
- Ambachten, beroepen - Meulders Louis - Personalia - Voeding, drank - Meulders Lodewijk Luciaan Jozef

[316.43] Volleybal 
De volleyballers dromen reeds van de zomer (foto meisjes E)
- Volleybalclub Merksplas - Sport

[316.43] Touwtrekvereniging De Berketrekkers 
Uitgebreid verslag van de eerste competitiedagen (met foto's) 
- Sport - De Berketrekkers