[319.7] In Memoriam Frans Koks 
Uitgebreide nagedachtenis aan de overledene, met foto's
- In Memoriam - Koks Frans Jozef - Brandweer

[319.11] Tout feu, tout flamme 
Voorbeschouwingen bij de deelname van Het Heidebloempje aan het Terrastheaterfestival te Turnhout

- Fanfare Sint Willibrordus - Toneelkring "Het Heidebloempje" - Cultuur - Film, toneel

[319.11] Fietsknooppuntenkaart Kempen 3 
Nuttige info
- VVV Toerisme Merksplas

[319.11] Koekhoven kermis 
Nuttige info
- Wijk Koekhoven - Koekhoven - Volksgebruiken

[319.11] Hoogdagen in onze Sint-Willibrordusparochie 
Belmans Gaston
Verslag vormselviering met lijst der vormelingen (met omslagfoto), en verslag eerst communieviering met lijst en groepsfoto van de communicanten 
- Belmans Gaston -  1951/07/04 - Parochiegemeenschap

[319.15] Club in de kijker 
Oproep naar culturele verenigingen voor medewerking aan de fototentoonstelling
- Tentoonstelling - museum - Wijk Hoekeinde

[319.15] Qworzo Olympics 
Terugblik op een spetterend schoolfeest (met enkele foto's)
- Gemeenteschool (QWORZO) - Volksgebruiken

[319.17] Zomerfeest Zwart Goor 
Uitvoerige voorstelling van het volledige programma
- Volksgebruiken - Zwart Goor - Zwart Goor

[319.18] KAV 
Vooruitblik op enkele interessante activiteiten, en "Kleien met Karin": verslag van een bezoek aan een getalenteerde keramiste

- Personalia - Kunst - Femma (vroeger KAV) - Van Dooren Karin

[319.19] Heemkundige kring Marcblas 
Verslag (met foto) van een bezoek aan Geel, en nieuws over de grensoverschrijdende verbroedering op het vlak van Genealogie
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Genealogie

[319.20] Meisjeschiro 
Terugblik, met enkele foto's, op de voornaamste activiteiten van de voorbije maand, en vooruitblik naar het zomerkamp
- Chiro

[319.21] Vrije Basisschool 
Overzicht van de belevenissen van de voorbije maanden, met enkele foto's, en nuttige info voor de laatste schoolmaand
- School - Onderwijs - Vrije Basisschool

[319.23] Lourdesgilde 
Verslag en uitslag van de trekking van de Lourdesreizen
- Andere verenigingen - Lourdesgilde Merksplas

[319.24] Vrienden van Lourdes Baarle-Hertog 
Uitnodiging kaarskensprocessie, en uitslag trekking Lourdesreizen
- Andere verenigingen - Vrienden van Lourdes Baarle - Volksgebruiken

[319.24] Nieuws van de Bib 
Algemene en nuttige info, voorstelling nieuwe boeken
- Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[319.26] KBG 
Verslag van de uitstap naar de Westhoek, van de Meiviering, van de +80-namiddag (met groepsfoto)
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Volksgebruiken

[319.28] Wijk Hoekeinde 
Activiteiteninformatie
- Wijk Hoekeinde - Hoekeinde

[319.30] 50 jaar Zuster Michielsen, I.C.M. 
Levensverhaal, met foto's van toen en nu, van de jubilerende kloosterzuster
- Michielsen Victoire ( Zr. Victoire) -   1923/10/19 - Jubileum - Missie en ontwikkelingshulp

[319.33] Kleur bekennen 
Voorbeschouwingen bij de nakende verkiezingen
- Politieke geschiedenis - Gemeentebestuur

[319.34] Uit de Oude Doos 
De (vermoedelijk) eerste foto in (vermoedelijk) 1890 van de fanfare Sint-Willibrordus, met enige historische toelichting
- Fanfare Sint Willibrordus - Muziek, zang - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde

[319.36] Weetjes over eetjes: aardbeien, "koninklijke droomvruchten" 
Verbiest Els
Alles wat met moet weten (historisch en culinair) over de Kempische vrucht bij uitstek, de aardbei
- Verbiest Els - Personalia - Voeding, drank - Aardbeien

[319.38] Hoe groen was mijn dorp 
Druyts Frans (Sus)
Vervolg van de nostalgische terugblik op het leven in Merksplas in de jaren 40-50: deel 3 van "De boerderij van Potters"
- Volksverhalen - Gebouwen - Druyts Frans (Sus) - Leopoldstraat-Opstal: Pottershoeve

[319.40] Sportlaureaat 
Van Tricht Steven 
De volleybalclub valt tweemaal in de prijzen (met foto van de overhandiging van de beker)
- Volleybalclub Merksplas - Sport - Sportclub van het jaar - Van Tricht Steven

[319.40] Wandelen, een sport? 
Verslag van een voettocht naar Scherpenheuvel (met foto van de stoere wandelaars)
- Sport - Volksgebruiken

[319.42] De Berketrekkers 
Verslag, met enkele foto's, van de wedstrijden de afgelopen maand
- De Berketrekkers - Sport

[319.43] Gemeentelijke Sportraad: De week van de fiets 
Korte terugblik, met lijst van de winnaars van de waardebonnen
- Week van de fiets - Sportraad - Sport

[319.44] Wandeltocht "Den Bokkenreyder" 
Verslag, met foto, van een wandeltocht naar Den Bokkereyder
- Sport - Den Bokkenreyder