[349.9] Jongenschiro 
Terugblik op de voorbije maand
- Chiro

[349.9] SW-Lentefeesten 
Programmatie en voorbeschouwingen
- Fanfare Sint Willibrordus - Muziek, zang - Volksgebruiken

[349.10] KAV 
Overzicht van en informatie over de activiteiten van maart
- Femma (vroeger KAV)

[349.11] Okra 
Verslag van de muzikale vertelling "Eenlied van zand", en kort verslag van een kaartprijskamp
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Muziek, zang - Volksgebruiken

[349.11] Qworzó 
Terugblik, met foto's, op de gebeurtenissen en activiteiten van de voorbije maand
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[349.13] Lourdesgilde Merksplas 
Wuyts Karel
Algemene ledeninfo
- Wuyts Karel - Toneelkring "Het Heidebloempje" - Lourdesgilde Merksplas

[349.13] Verloting Lourdesreizen 
Verslag en uitslag van de trekking van de Lourdesreizen in Zondereigen (Baarle)
- Zondereigen (Artikels) - Andere verenigingen - Vrienden van Lourdes Baarle

[349.14] Heemkring Marcblas 
Info en uitnodiging voordracht "WO1 in de Kempen", info en uitnodiging genealogische dag en erfgoeddag
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Wereldoorlog I - Genealogie

[349.14] Nieuws van de Bib 
Algemene informatie, voorstelling nieuwe boeken
- Cultuur - Bibliotheek Merksplas

[349.17] SW maakt muziek 
Info jeugdorkest (met foto), info en uitnodiging muziekavond
- Muziek, zang - Fanfare Sint Willibrordus

[349.18] Computerclub 2330 
Wuyts Karel
Uitvoerige info en uitnodiging computerbeurs Nieuwegein
- Wuyts Karel - Computerclub 2330 - Andere verenigingen

[349.18] VVV-Toerisme 
Uitvoerige informatie over de wandelingen en de voorjaarsactiviteiten
- VVV Toerisme Merksplas

[349.19] Hoekeinde 2006 
Jaaroverzicht, met enkele foto's
- Wijk Hoekeinde - Hoekeinde

[349.20] SW-toneel 
"Met de zegen van de heer", devotie ten top: bewogen verslag, met enkele foto's, van de laatste toneelopvoering van het seizoen 
- Toneelkring "Het Heidebloempje" - Fanfare Sint Willibrordus - Film, toneel

[349.23] Nieuws uit het Zwart Goor 
Verslag van de nieuwjaarsfuif en de nieuwjaarsreceptie, vooruitblik naar de activiteiten in maart
- Zwart Goor - Zwart Goor - Volksgebruiken

[349.24] Vrije Basisschool 
Terugblik op de belangrijkste activiteiten van de voorbije maanden
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[349.25] De Koning Boudewijnstichting verleent haar steun aan de Kunstvrienden 
Deel 1 van het verslag van de renovatie van de zaal De Kunstvrienden

- Fanfare De Kunstvrienden - Beschermde gebouwen in Merksplas - Feestzaal De Kunstvrienden - Molenzijde

[349.26] Missie- en ontwikkelingshulp 
Verslag van de jaarlijkse koffietafel van de missiekring
- Missie en ontwikkelingshulp - Peeraer Tereza - 1920/04/01

[349.27] KVG - Een kleinkind met een handicap? 
Voorbeschouwingen bij een gespreksnamiddag voor grootouders met een kleinkind met een handicap
- KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten)

[349.30] De Spetser van het jaar 
Algemene en uitvoerige informatie over de verkiezingsmodaliteiten
- De Nieuwe Spetser - Spetser van het jaar

[349.31] Minister van Mechelen op bezoek 
Verslag, met foto's, van het werkbezoek van de Minister van Monumenten aan en in de Kolonie
- Gemeentebestuur - De Kolonie: Domein (onderwerp) - Domein van de Kolonie - Beschermde gebouwen in Merksplas

[349.33] 75 jaar BJB -VKLJ Merksplas 
Ontstaan en evolutie, het heden, de toekomst, en programma van de jubileumviering
- KLJ - Jubileum

[349.35] Zware storm op 18 januari 2007 
Reportage, met foto's, over de storm, zijn gevolgen, en het accuraat optreden van de hulpdiensten
- Brandweer - Natuur - Milieu

[349.347] Cantabile bestaat 25 jaar 
Terugblik op 25 jaar kinderkoor, en programma-overzicht van de jubileumactiviteiten
- Kinderkoor Cantabile - Muziek, zang - Jubileum

[349.39] Woonerf 'Ter Driezen' 
Alle nuttige informatie over de bouw van het gebouw 'Ter Driezen' met de serviceflats voor senioren
- Driesplein - Ter Driezen - Sociaal en maatschappelijke geschiedenis

[349.41] De ene Dries is de andere niet 
Etymologische verklaring van de plaatsnaam "Dries" en "Ter Driezen" 
- Toponiemen - Heemkunde - Landschap geschiedenis

[349.43] Luchtpost niet op bestemming geraakt 
Meer verduidelijking bij het artikel 347.47
- Wereldoorlog II - Luchtpost – niet op bestemming geraakt - Aerts Jan - cvi - Aerts Joannes Augustinus

[349.44] Uit de Oude Doos: de familie Van Dooren van de Meyenbos 
Govaerts Karel
Familiefoto van de familie Van Dooren uit vervlogen jaren, met genealogische gegevens van de familie
- Govaerts Karel - 20/03/1944  - Genealogie - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Van Dooren - Aerts

[349.47] Huldiging van de sportlaureaten 2006 
Verslag en foto's
- Sport - Jeugdraad

[349.49] Berketrekkers op de 2de competitiedag 
Verslag van de wedstrijd in Wouw
- De Berketrekkers - Sport

[349.50] Duivenkampioenschap "Verbroedering de Toekomst" 
Huldiging van de laureaten, met groepsfoto
- Sport - Duivenbond “De verbroedering de toekomst”

[349.51] Wielertoeristen KAWS 
Nuttige info voor de activiteiten van 2007
- Wielertoeristen - Sport