[357.7] In Memoriam Jan van Ackerbroeck 
Nagedachtenis aan de overledene, met foto
- Bergsken - Van Ackerbroeck Jan - In Memoriam - Van Ackerbroeck Jan Jozef

[357.10] Kerstwandelingen 
Nog meer en nog uitgebreidere informatie
- VVV Toerisme Merksplas - Kerstwandelingen - Zwart Goor - Zondereigen

[357.11] Kerst in Zondereigen 
Programma van de kerstactiviteiten in Zondereigen
- Zondereigen - Zondereigen (Artikels) - Andere verenigingen - Vrienden van de Kerststal Zondereigen - Muziek, zang

[357.11] Qworzó 
Verslag, met foto's van een uitstap naar de Kolonie, en info over diverse activiteiten
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs - Domein van de Kolonie - De Kolonie: Domein (onderwerp)

[357.13] KAV 
Herinnering aan de vele activiteiten van de komende maanden
- Femma (vroeger KAV)

[357.14] KWB 
Info over koken met mannen, en kinderbowling
- KWB - Voeding, drank - Sport

[357.15] Okra 
Verslag ledenvergadering, terugblik op fiets- en wandelseizoen, op de opendeurdag en de kaartprijskamp en nagedachtenis aan de overleden leden
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Sport - Volksgebruiken

[357.17] KVLV 
Foto's en kort verslag verdienstelijke leden
- KVLV (voorheen Boerinnengilde)

[357.17] Vriije Basisschool 
Terugblik op enkele belangrijke activiteiten van de voorbije maand
- School - Onderwijs - Vrije Basisschool

[357.20] Heemkring Marcblas 
Info en uitnodiging spreekbeurt over kerstbomen, kerststronken en andere volksgewoontes, info over de publicaties van de heemkring in deze geschenkentijd, en oproep naar info over mogelijk pauselijke zouaven uit Merksplas
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Publicaties HK Marcblas - Volksgebruiken

[357.21] Kerstwandelen met Vakantiegenoegens en ACW-Merksplas 
Info en uitnodiging
- Andere verenigingen - Vakantiegenoegens (Pasar) - ACW (nu beweging.net) - Kerstwandelingen

[357.22] Fotokring Merksplas 
Verslag van de Foto-Wandeldag, met resultaten van de lokale fotografen
- Fotokring Merksplas

[357.22] Ons archeologisch erfgoed 
Toelichting bij de oprichting van AWAM, de archeologische werkgroep akkerprospectie Merksplas binnen Marcblas
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Archeologie - AWAM

[357.23] Merksplas Feest 
Vervliet Luc
Verslag van een spetterende namiddag voor mensen met een handicap
- Merksplas Feest - Muziek, zang - Kapel Kolonie - Zwart Goor - WIDAR - Markdal - Vervliet Luc

[357.24] SW-jeugd 
Verslag pannenkoekenslag, met foto's

- Fanfare Sint Willibrordus - Voeding, drank - Volksgebruiken

[357.25] Het Heidebloempje 
Voorbeschouwingen en programma van de toneelopvoeringen 2008
- Toneelkring "Het Heidebloempje" - Film, toneel - Cultuur

[357.26] Computerclub 2330 
Info en uitnodiging uitstap naar computerdag Nieuwegein
- Andere verenigingen - Computerclub 2330

[357.29] Diane Marynissen pioniert in een mobiele kleuterklas 
Reportage over het project van een gedreven dorpsgenote: een mobiele kleuterklas voor kermiskleuters

- Personalia - School - Onderwijs - Marynissen Diane - Heidestraat - Marynissen Diana Julia

[357.33] Officiële opening woonerf 'Ter Driezen' 
Verslag, met foto's, van de plechtige inhuldiging van de seniorenflats "Ter Driezen"
- Driesplein - Gemeentebestuur - Opstal - Kleiryt

[354.34] Goud voor Antoon en Maria Horsten-Van Opstal 
Levensverhaal van de jubilarissen, met foto's van toen en nu
- Jubileum - Horsten Antoon -  1930/12/31 - Van Opstal Maria - Vredestraat - Horsten - Van Opstal

[357.38] Glek dagget segt 
Vervolg Merksplas' dialectwoordenboek:
afkuisse = afkuisen, aflaot =aflaat, aord =soort, ook hoger gelegen gemeenschappelijke gronden, awd = oud, awwer = ouder, baon = baan of straat, bagger-roej = baggerroede, bajonnet = geweerdolk, bakuis = bakhuis, bankroet = bankroet of failliet
- Heemkundekring Marcblas - Taal, dialect

[357.39] De avontuurlijke droom van Suzanne 
Janssens Louis
Verhaaltje over Suzanne
- Janssens Louis (E.H.) -  1921/06/17 - Taal, dialect

[357.41] Landloperij achter groene tralies 
Voorstelling van een boek over landlopers, geschreven door Jozef Bosch, directeur van Wortel-Kolonie
- Taal, dialect - Gevangenismuseum - Bosch Jozef