[379.7] In Memoriam Gust Dierckx 
Nagedachtenis aan de overledene, met foto
- In Memoriam - Dierckx August 1930/04/30 - Gemeenteschool (QWORZO) - Onderwijs geschiedenis

[379.9] In Memoriam Michael Burns 
Nagedachtenis aan de overleden Engelse oorlogsheld, met foto
- Wereldoorlog II - Personalia - Burns Michael

[379.11] Meisjeschiro mosselt mee 
Kort verslagje van de activiteiten van de voorbije maand
- Chiro

[379.12] Overledenen Allerzielen 2008-2009 
Belmans Gaston
Nagedachtenis aan, en lijst van de parochianen, overleden tussen 01-11-2008 en 31-10-2009
- Parochiegemeenschap - Belmans Gaston -  1951/07/04

[379.13] Vrije Basisschool bereidt zich voor op de viering 150 jaar 
Voorbeschouwingen en programmaoverzicht van de geplande viering, en terugblik in vogelvlucht door het eerste trimester (met enkele foto's) 
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs - Jubileum

[379.16] KVG beweegt 
Toelichting bij het project 'KVG beweegt'
- KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten)

[379.16] KAV 
Overzicht van de activiteiten van de volgende maand, met enige uitleg
- Femma (vroeger KAV)

[379.17] KWB 
UItgebreide info en uitnodiging voor het weekend in de Vulkaaneifel
- KWB - Toerisme

[379.17] Okra 
Verslag ledenvergadering, , seniorendag en kaartpprijskamp
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden)

[379.18] Oxfam: eerlijk, lekker en mooi 
Sensibiliserende uitnodiging voor eindejaarsinkopen in de wereldwinkel
- Wereldwinkel Oxfam

[379.19] Fotokring 
Vooruitblik op de komende jaarlijkse tentoonstelling (voor de 25ste- maal) en de FO-WA-DAG
- Fotokring Merksplas - Jubileum

[379.20] Toneelkring "Het Heidebloempje" kondigt aan 
Voorbeschouwingen en kalender van de productie 2010
- Toneelkring "Het Heidebloempje" - Cultuur - Film, toneel

[379.21] Qworzó 
Verslag van de adoptie door Qworzó van het vredesmonumnet V2-bom, terugblik op enkele belangrijke activiteiten, met foto's
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs - Wereldoorlog II - Domein van de Kolonie

[379.23] Heemkring Marcblas 
Eindejaar = geschenkentijd: overzicht van de publicaties van de Heemkring die een ideaal kerstgeschenk zouden kunnen zijn. Verslag van de voordracht WO1 in Zondereigen
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Publicaties HK Marcblas - Zondereigen - Wereldoorlog I

[379.24] Comité B. doet het weer 
Verslag van een gezellige burenbabbel in de Bevrijdingsstraat
- Bevrijdingsstraat - Volksgebruiken

[379.25] Kerstwandelingen 2009-2010 
Voorbeschouwingen, uitgebreide programmavoorstelling, uitnodiging voor de verschillende activiteiten
- VVV Toerisme Merksplas - Volksgebruiken - Kerstwandelingen - Vrienden van de kerststal - Zwart Goor - Zondereigen

[379.30] Feest 1959-2009 
Verslag, met groepsfoto van het feest van de 50-jarigen

- Jubileum - 50-jarigen

[379.32] Eric Sprangers zet 'm op 
Portret van een merkwaardige verzamelaar, met enkele foto's van zijn verzameling ... jukeboxen
- Personalia - Sprangers Eric - Muziek, zang - Kloosterstraat

[379.36] Samenkomst van de 60-jarigen 
Verslag, met groepsfoto's van de bijeenkomst van de 60-jarigen
- Jubileum - 60-jarigen

[379.38] Gouden jubileum Fons Lommelen en Hilda Maes 
Levensverhaal van de jubilarissen, met foto's van toen en nu
- Jubileum - Lommelen Fons - Maes Hilda - Driesplein - Steenweg op Weelde - Lommelen - Maes

[379.41] Landlopersverhalen 
Motiverende oproep voor landlopersverhalen
- Volksverhalen - Taal, dialect - Penitentaire geschiedenis - De Kolonie Gevangenis Merksplas

[379.44] Zuster Herena werd 100 jaar 
Getuigenis van de honderdjarige zuster die in de VBS nog kleuterleidster geweest is en in Zondereigen heeft gewoond
- Zondereigen - Personalia - Zr. Herena, Maria Pelagia Van Asch - Jubileum - Vrije Basisschool - Parochiegemeenschap - Van Asch Maria Pelagia

[379.46] Ons Historisch Hoekje: Het Hofeinde omstreeks 1910 
Vervolg op de aanvulling op eerder gepubliceerde genealogische informatie
- Heemkundekring Marcblas - Genealogie - Heemkunde - Hofeinde

[379.48] Uit de Oude Doos: Klasfoto van het vijfde leerjaar in 1960 
Klasfoto van het vijfde leerjaar van de VBS in 1960
- Heemkundekring Marcblas - School - Onderwijs - Vrije Basisschool

[379.49] KMSK geeft de rode lantaarn door 
De man met de pet
Verslag van de wedstrijd van MSK in oktober en november
- Voetbal MSK - De man met de pet

[379.50] Een nieuwe sportraad in een nieuwe sporthal 
De Sportraad even in de schijnwerpers gezet
- Gemeentebestuur - Sportraad - Sporthal

[379.50] Ben jij de sportlaureaat van 2009 
Voorbeschouwing bij de verkiezing
- Sportraad - Gemeentebestuur - Sport - Sportlaureaat

[379.51] Langematwedstrijd te Ravels 
Verslag, met foto's, van de langematwedstrijd in Ravels
- Turnkring “Rust Roest” - Sport

[379.52] Tafeltennisclub 
De tafeltennisclub treedt weer op de voorgrond
- Sport - Tafeltennisclub

[379.54] VC Merksplas stimuleert haar trainers om een cursus te volgen 
Reilen en zeilen in de volleybalclub, met foto van de cursisten
- Sport - Volleybalclub Merksplas

[379.55] Berketrekkers in oktober 
Terugblik op de laatste wedstrijden en de laatste activiteiten, met actiefoto
- De Berketrekkers - Sport