[381.7] Geen pitstop, maar een koffiestop in 't Koffiepotje 
Het Koffiepotje engageert zich voor Broederlijk Delen
- Zwart Goor - Zwart Goor - Koffiepotje

[381.8] Oxfam 
De Wereldwinkel sensibiliseert over het nut van het drinken van Aymarakoffie om het klimaat te redden
- Wereldwinkel Oxfam - Natuur - Milieu

[381.9] De Oversteek, Welzijnsschakel-Merksplas 
Kennismaking met de welzijnsschakel, en nuttige info
- Andere verenigingen - Welzijnsschakel De Oversteek

[381.10] De Wereldraad dankt en nodigt uit 
Dankwoordje van de Wereldraad Merksplas, en voorstelling van de projecten die financieel ondersteund worden
- Andere verenigingen - Wereldraad Merksplas - Gemeentebestuur - Missie en ontwikkelingshulp

[381.11] De KLJ komt uit zijn kot 
De KLJ ontwaakt uit zijn winterslaap
- KLJ

[381.12] Qworzó 
Schooldirecties uit Vlaanderen bezoeken Qworzó (plus foto), terugblik op enkele winterse activiteiten van de voorbije maand, en blik in de nabije toekomst
- School - Onderwijs - Gemeenteschool (QWORZO)

[381.14] De heemkring nodigt uit 
Nuttige en praktische info bij een aantal interessante activiteiten van de komende maanden, en motovirende uitnodiging
- Heemkunde - Heemkundekring Marcblas - Genealogie

[381.15] KWB 
Info en uitnodiging voordracht inleefreis Domminicaanse Republiek, en zaklampentocht
- KWB - ACW (nu beweging.net) - Zwart Goor

[381.16] Fotokring 
Laatste nuttige informatie en uitnodiging 25ste foto- en digitentoonstelling
- Fotokring Merksplas - Jubileum - Tentoonstelling - museum

[381.17] Derde Leeftijd Wijk Hoekeinde 
Info en uitnodiging gezellig samenzijn 
- Hoekeinde - Wijk Hoekeinde - Voeding, drank

[381.18] Gevangenismuseum in actie 
Toelichting bij de op stapel staande tentoonstelling 'Straf gestript', en bij de werkzaamheden van de renovatie van de landlopersbegraafplaats
- Kerkhof Kolonie - Kapel Kolonie - Gevangenismuseum - Tentoonstelling - museum - Domein van de Kolonie - De Kolonie: Domein (onderwerp)

[381.20] Okra 
Toelichting bij het nieuwe jaarthema 'Klavervier'
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden)

[381.21] Meneer Doktoor: Adri Feyen 
Deel 2 van het levensverhaal van Dr. Feyen (met foto's)
- Personalia - Ambachten, beroepen - Feyen Ari - Feyen Adriaan Maria Jozef

[381.25] Door de gemeente gehuldigd 
N.a.v. de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie zet de gemeente de verdienstelijke medewerkers en zij die op pensioen gaan in de bloemetjes (met groepsfoto)
- Jubileum - Gemeentebestuur

[381.27] De Vrije Basisschool feest 
Deel 2 van de geschiedenis van de school, met foto's uit de Oude Doos, n.a.v. 150-jarig bestaan
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs - Onderwijs geschiedenis - Jubileum

[381.32] Lieve verliet de bib 
Getuigenis van Lieve Courant (met foto's) n.a.v. haar pensioen als bibliotheekmedewerkster 
- Personalia - Courant Lieve - Bibliotheek Merksplas

[381.33] Leven met en tussen de Landlopers 
Vannuffelen Marc
Deel 1 van de herinneringen van Marc. aan zijn jeugd in de Kolonie van Wortel en met het landloperswereldje
- Taal, dialect - Vannuffelen Marc. - Volksverhalen

[381.34] Herbestemming Merksplas-Kolonie volop van start 
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling steunt de opwaardering van het patrimonium van Merksplas- en Wortel-Kolonie, en uitgebreide uitleg over verschillende projecten voor de herbestemming van de Merksplas-Kolonie
- De Kolonie: Domein (onderwerp) - Domein van de Kolonie - Kerkhof Kolonie - Gemeentebestuur - Gevangenismuseum - Heemkundekring Marcblas

[381.36] Een brief van Stani 
Hernieuwde kennismaking met de Poolse bevrijder Stani Jeziorny (met foto's), en publicatie van een dankbrief van Stani na zijn bezoek aan Merksplas
- Wereldoorlog II - Jeziorny Stanislaw - Personalia

[381.38] Ons Historisch Hoekje: Het Hofeinde omstreeks 1910 
Vervolg op de aanvullingen op eerder gepubliceerde genealogische informatie
- Heemkundekring Marcblas - Genealogie - Heemkunde - Hofeinde

[381.42] Uit de Oude Doos: Kapel van Nazareth 
Tekst van een liedje geschreven door Jos Dielis over de Kapel van Nazareth waar heel wat Merksplassenaren destijds ter kerke kungen
- Dielis Jos - Personalia - Taal, dialect - Muziek, zang - Parochiegemeenschap

[381.43] Uit de Oude Doos: de klas van 1937 
Foto van drie Merksplasse soldaten tijden hun legerdienst in 1937

- Heemkunde - Heemkundekring Marcblas - Personalia - Dielis War - Verheyen Sooi - Baeten Miel

[381.44] Dansen is onze regel wel 
Kennismaking met Kristine Bols en Christina Boudewijns, kampioenen van de Chrissy's Line Dancers (met foto's)
- Andere verenigingen - Chrissy's Line Dancers - Bols Kristine - Boudewijns Christina - Personalia

[381.46] Sportief overzicht 2009 van de TTV De Berketrekkers 
Terugblik, met foto's, naar een succesvol 2009

- Sport - De Berketrekkers

[381.48] Tumbling wedstrijd in Oud-Turnhout 
Wedstrijdverslag, enkele opmerkelijke prestaties, en groepsfoto's
- Turnkring “Rust Roest” - Sport

[381.50] Volleybalclub test IQ 
Balans van de eerste helft van het lopende seizoen, info over de op stapel staan quizavond
- Sport - Volksgebruiken - Volleybalclub Merksplas