[382.11] De Jongenschiro 
De jongenschiro heeft de voorbije periode niet stilgezeten (zie ook foto's)
- Chiro

[382.12] KAV 
Wat staat er zo al te gebeuren in maart?
- Femma (vroeger KAV)

[382.13] KWB - Ontbijt aan huis 
Naar jaarlijkse traditie serveert de KWB ontbijt aan bed: praktische info
- KWB

[382.14] KVLV Zondereigen 
Tevreden terugblik, met foto's, van de activiteiten van het eerste deel van het nieuwe werkjaar
- KVLV (voorheen Boerinnengilde) - Zondereigen (Artikels) - Zondereigen

[382.16] Okra 
Verslag jaarvergadering
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden)

[382.17] Qworzó 
Terugblik op de voornaamste activiteiten van de voorbije maand, met speciale aandacht voor het carnavalsfeest (met foto's)
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs - Volksgebruiken

[382.19] Straf gestript 
Herinnering aan, en toelichting bij de de tentoonstelling 'Straf gestript' van volgende maand
- Gevangenismuseum - Tentoonstelling - museum - De Kolonie: Domein (onderwerp) - Kapel Kolonie - Domein van de Kolonie

[382.19] Fotokring 
Reilen en zeilen in de fotoclub, met speciale aandacht voor de jubileumtentoonstelling
- Jubileum - Tentoonstelling - museum - Fotokring Merksplas

[382.20] Slaap je lekker met mijn vrouw? 
Stevens Claude
Voldane terugblik, met actiefoto's, op de voorbije toneelopvoeringen van Het Heidebloempje
- Stevens Claude - Toneelkring "Het Heidebloempje" - Film, toneel - Cultuur

[382.22] Toneel ... Nabeschouwing 
De toneelkring kijkt zelf ook even terug op de voorbije toneelgekte
- Toneelkring "Het Heidebloempje" - Cultuur - Film, toneel

[382.23] Het Heidebloempje 
Govers Willy
Een paar leden van het Heidebloempje zijn ook elders actief, en nodigen uit
- Govers Willy - Personalia - Film, toneel - Cultuur - Toneelkring "Het Heidebloempje"

[382.24] De heemkring stelt tentoon, reist en fietst 
In de heemkring is men altijd met iets bezig
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Toerisme - Genealogie - Tentoonstelling - museum

[382.26] Nieuws uit het Zwart Goor 
Het Zwart Goor zet zich in voor Haïti (zie enkele foto's)
- Zwart Goor - Zwart Goor - Missie en ontwikkelingshulp

[382.27] Erfbeplanting in de ruilverkaveling 
Alles over de opwaardering van erf en landschap, met medewerking van het gemeentebestuur
- Gemeentebestuur - Natuur - Milieu - Landbouw

[382.30] De Vrije Basisschool feest 
Deel 3: verslag van de feestelijke viering, met foto's 
- School - Onderwijs - Jubileum - Vrije Basisschool - Onderwijs geschiedenis

[382.34] Wat zijn tradities 
DNS doet een oproep om zoveel mogelijk te weten te komen over allerhande tradities en volksgebruiken
- De Nieuwe Spetser - Volksgebruiken

[382.35] Felix en Mil Van Dyck: 75 jaar muzikant 
Portret van twee muzikale broers met een lange muzikale geschiedenis, met enkele foto's
- Muziek, zang - Fanfare Sint Willibrordus - Van Dyck Felix 1923/07/22 - Van Dyck Emiel - Personalia - Jubileum - Van Dijck Emiel Hendrik - Van Dyck Felix Jan Jozef

[382.40] Feest voor de 70-jarigen 
Kort verslag, met groepsfoto
- Jubileum - 70-jarigen

[382.41] Leven met en tussen de landlopers 
Vannuffelen Marc
Deel 2 van de herinneringen van Marc. aan zijn jeugd in de Kolonie van Wortel en met het landloperswereldje
- Volksverhalen - Taal, dialect - Vannuffelen Marc.

[382.42] Glek dagget segt 
Vervolg Merksplasses dialectwoordenboek:
gemein = gemeen of vals, gemjeen = gemeenschappelijk, gitaar = gitaar, graotakker = graatakker of begraafplaats, héérd = haard of vloer, héérdgang = heerdgang, hennup = hennep, jaor = jaar, kabberdoesjke = ongure kroeg of bordeel
- Heemkundekring Marcblas - Taal, dialect

[382.44] Ons Historisch Hoekje: Het Hofeinde omstreeks 1910 
Verder vervolg op de aanvullingen op eerder gepubliceerde genealogische informatie
- Heemkundekring Marcblas - Genealogie - Heemkunde - Hofeinde

[382.47] Uit de Oude Doos: een klasfoto van 1955-1956 
Klasfoto van het vierde leerjaar 1955-1956 van de gemeenteschool
- Heemkundekring Marcblas - Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[382.48] Merksplas SK 
De man met de pet
Verslag van de wedstrijden van januari en februari
- Voetbal MSK