[390.7] In Memoriam Jos Van den Broeck 
Nagedachtenis, met foto, van de overeledene
- In Memoriam - Van den Broeck Jos - Vrienden van de kerststal - De Nieuwe Spetser - Van Den Broeck Jozef Alois

[390.9] Zij gingen van ons heen... 
Belmans Gaston
Lijst van de overleden medeparochianen van Merksplas en Zondereigen tussen 01.11.2009 en 31.10.2010, met 
- Belmans Gaston -  1951/07/04 - Parochiegemeenschap - Zondereigen (Artikels)

[390.10] De meisjeschiro 
De chiromeisjes blikken terug op de voorbije maanden
- Chiro

[390.11] KAV 
Wat de komende maand te gebeuren staat
- Femma (vroeger KAV)

[390.11] Okra 
Verslag ledenvergadering en kaartprijskamp
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Volksgebruiken

[390.12] Qworzó 
Terugblik op de voornaamste activiteiten van de voorbije maand, met foto's, met aandacht voor natuur en milieu
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs - Natuur - Milieu

[390.15] Muzikale vertelling door Nicky Langly: 'Elfde gebod' 
Info en uitnodiging vertelavond over Zuster Rumolda en ander mystieke personen uit Vlaandere
- Gemeentebestuur - Zondereigen (Artikels) - Van Beek Maria (Zr.Rumolda) -  1886-1948

[390.16] Kerstwandelingen 
Uitgebreide info (met foto's) voor de jaarlijkse kerstwandelingen en diverse andere kerstactiviteiten
- VVV Toerisme Merksplas - Kerstwandelingen - Vrienden van de kerststal - Zondereigen (Artikels)

[390.18] Vrije Basisschool 
Terugblik op de voorbije maand, met aandacht voor de jongste kleuters (met heel wat foto's)
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[390.22] Wie verdient de Cultuurprijs 2010 
Voorbeschouwingen, prognoses en enkele foto's
- Cultuurraad - Gemeentebestuur - Cultuurprijs

[390.23] Eerlijke geschenken van de OXFAM wereldwinkel 
Sensibilisering voor kerstaankopen in de Wereldwinkel
- Wereldwinkel Oxfam

[390.23] Armoe in de BIB 
De bibliotheek schenkt aandacht aan de armoedebestrijding
- Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[390.24] De tijd loopt & 11.11.11 
Verslag van actie
- Andere verenigingen - 11.11.11.-comitee

[390.24] Toneelkring Heidebloempje 
Verslag van de gesmaakte wandelingen met de 'Luimige Landlopers', (met foto's) en voorbeschouwingen bij de nieuwe productie
- VVV Toerisme Merksplas - Gevangenismuseum - Toneelkring "Het Heidebloempje" - De Kolonie: Domein (onderwerp) - Volksverhalen - Film, toneel - Domein van de Kolonie

[390.26] Heemkring Marcblas 
Voorstellen voor een nuttig eindejaarsgeschenk
- Heemkundekring Marcblas - Publicaties HK Marcblas

[390.27] Gevangenismuseum 
Tevreden terugblik op het voorbije werkjaar
- Gevangenismuseum

[390.28] Fanfare SW - jeugd 
Verslag pannenkoekenslag, en voorbeschouwingen bij de volgende activiteiten, en enkele foto's
- Fanfare Sint Willibrordus - Muziek, zang

[390.29] Wijk Opstal 
Verslag van het jaarlijkse teerfeest, met enkele foto's
- Wijk Opstal - Opstal - Volksgebruiken

[390.31] Water 
Napraten over de natte herfst en de wateroverlast, met enkele opmerkelijke foto's
- Natuur - Milieu

[390.33] Met een lach en een traan 
Frank Wilrycx en Monique Quirijnen op inleefreis in Ethiopië (met enkele foto's)
- Lauwerysen August ( E.H.) - 1946/07/20 - Wilrijckx Frank 2001 - - Quirijnen Monique - Personalia - Missie en ontwikkelingshulp - Gemeentebestuur

[390.37] 50 jaar Okra-Zondereigen 
Ontstaan en geschiedenis, verslag van de jubileumviering, en foto's
- Zondereigen (Artikels) - Zondereigen - OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Okra-Zondereigen - Jubileum

[390.40] Losse gedachten van Jef Lenaerts, in versjes gevangen 
Gedichtjes allerhande
- Personalia - Taal, dialect - Lenaerts Jef

[390.41] De Vrije Basisschool feest 
Beuls Maria
Deel 10: Leuke weetjes over vroeger: Mevrouw Van Ammel-Geudens vertelt over haar ervaringen in de VBS van toen
- Personalia - Van Ammel-Geudens Marie - Beuls Maria - Jubileum - School - Onderwijs - Vrije Basisschool - Onderwijs geschiedenis

[390.45] Wij woonden in een weistal 
Deel 3 van het gesprek met Karel Lambregts over zijn memorabele jeugd
- Personalia - Volksverhalen - Lambregts Karel Jozef - Lambregts Karel

[390.48] Touwtrekken in Zuid-Afrika 
Van Looveren Niels
Deel 2 van het verslag van de belevenissen van Niels Van Looveren op een internationaal touwtrekgebeuren in Zuid-Afrika
- De Berketrekkers - Sport - Personalia - Van Looveren Niels

[390.50] KMSK 
De man met de pet
Verslag van de wedstrijden van oktober en november
- Voetbal MSK

[390.52] Sportcentrum 't Hofeind 
Foto van de oude en de nieuwe zaalwachter 
- Sport - Goetschalckx Jan - Matthé Jan - Hofeinde - Sporthal - Personalia