[409.7] In Memoriam Fons Bartholomeeusen 
Nagedachtenis, met foto, aan de overledene
- In Memoriam - Bartholomeeusen Fons - Koekhoven - Hazenpad - Bartholomeeusen Alfons Martinus

[409.8] In Memoriam Mit Der Kinderen 
Nagedachtenis, met foto, aan de overledene
- In Memoriam - Der Kinderen Mit - Der Kinderen Maria Carolina

[409.9] In Memoriam Maria Mertens 
Mertens Chris
Nagedachtenis, met foto, aan de overledene
- Mertens Chris - Mertens Maria - In Memoriam - Pastoor Ceulemansstraat - Mertens Maria Catharina Louisa

[409.10] In Memoriam Fons Lavrysen 
Nagedachtenis, met foto, aan de overledene
- In Memoriam - Lavrysen Fons - Schuttershofstraat - Lavrijsen Alfons Jozef

[409.11] In Memoriam Fons Beckx 
Nagedachtenis, met foto, aan de overledene
- In Memoriam - Beckx Alfons - 1931/05/17  - Molenzijde - Beckx Alfons Leon

[409.14] Politiek, ver van je bed? 
De jeugdraad en enkele geëngageerde jongeren organiseren een politiek debat
- Jeugdraad - Karuur vzw

[409.15] Qworzó 
Beschouwingen bij de start van een nieuw schooljaar, met groepsfoto van de leerkrachten
- School - Onderwijs - Gemeenteschool (QWORZO)

[409.16] KVG Merksplas organiseert 
Uitnodiging op enkele activiteiten van KVG
- KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten)

[409.17] Gezinsbond 
Al wat men moet weten over de babysitdienst
- Gezinsbond (BGJG)

[409.18] Femma - KAV 
Info en uitnodiging op de activiteiten van de komende maand
- Femma (vroeger KAV)

[409.18] KVLV leeft! Ook voor jou! 
Waar staat KVLV voor, doelstellingen en activiteiten, en verslag van een abdijenfietstocht 
- KVLV (voorheen Boerinnengilde) - Sport

[409.19] Okra 
Verslag ledenvergadering, verslag, met foto's, sportactiviteiten, verslag, met foto, bedevaart naar Scherpenheuvel
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Sport - Volksgebruiken

[409.21] Eén groot zangfeest in elke gemeente 
Oxfam organiseert een zangfeest voor het klimaat
- Wereldwinkel Oxfam - Muziek, zang - Natuur - Milieu

[409.22] Ons Solidariteitsfeest is weer eens geslaagd 
Verslag, met foto's, van het jaarlijkse missiefeest, met financiële gegevens, en met brief van Pater Pieter Peeraer
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Peeraer Pieter "Peer" broeder - 1938/12/21

[409.25] Zwart Goor 
Verslag van de succesvolle zomerfeesten, met enkele foto's
- Zwart Goor - Zwart Goor - Volksgebruiken

[409.27] Vrije Basisschool 
Voorbeschouwingen en alle nuttige en nodige informatie bij het begin van het nieuwe schooljaar
- School - Onderwijs - Vrije Basisschool

[409.29] Winnaar huisstijlwedstrijd Toersime Merksplas gekend 
Verkiezing van het nieuwe loge
- VVV Toerisme Merksplas - Loris Isabelle

[409.29] Open Monumentendag: Muziek, Woord en Beeld 
Voorbeschouwingen en toelichting bij het thema, en volledig programma
- VVV Toerisme Merksplas - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Cultuurraad - Muziek, zang - Feestzaal De Kunstvrienden - Fanfare De Kunstvrienden

[409.30] Succes bij de lokale heemdag en bij 15 jaar Open Tuinen 
Verslag, met foto, van de lokale heemdag
- Gemeentelijke Adviesraad Land- en Tuibouw GALT - Hof ter Stokere - Landbouw - Heemkunde - Heemkundekring Marcblas - Lokale heemdag 2012 Hof ter Stokere

[409.31] Brugfigurenproject Merksplas 
Vrijwilligers gezocht om mee een brug te slaan tussen school en thuis
- Andere verenigingen - Kinderclub De Spetter

[409.32] Toneelvoorstelling Zaal De Kunstvrienden 
Voorbeschouwingen, info en uitnodiging
- Film, toneel - Feestzaal De Kunstvrienden - Cultuur

[409.33] Jeugdfanfare S.W. 
Kort verslag, met foto's van de jeugdvierdaagse
- Fanfare Sint Willibrordus - Muziek, zang

[409.34] Nieuws van de Bib 
Algemene informatie, en alles over de Bibliotheekweek
- Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[409.36] Ezelshoot 
De fotoclub op uitstap in de Hoogmoerheide
- Fotokring Merksplas - Natuur - Milieu - Hoogmoerheide

[409.37] Kaartseizoen 2012-2013 
Somers Willy
Volledige kalender van het nieuwe kaartseizoen
- Somers Willy - Volksgebruiken

[409.38] Blackfoot- en Crowindianen veroveren Merksplas-Kolonie 
Kort verslag, met foto's van muziek- en dansdemonstraties van kleurrijke Indianen
- Domein van de Kolonie - De Kolonie: Domein (onderwerp) - Muziek, zang

[409.39] Merksplas zendt zijn zonen en dochters uit 
Van den Bosch Mil
Reportage over het bezoek aan de verschillende jumelagegemeenten van Merksplas
- Van den Bosch Mil - Jumelagecomite - Cooremans Herman

[409.42] KBG -> OKRA 60 jaar 
Geschiedenis, evolutie en groepsfoto van KBG-OKRA
- OKRA (vroeger KBG Gepensioneerden) - Jubileum

[409.46] Korenpikken 
Verslag, met foto's, van het jaarlijkse ambachtelijke korenpikken
- Vrienden van de kerststal - Landbouw - Domein van de Kolonie - De Kolonie: Domein (onderwerp)

[409.47] Gouden Bruiloft Karel Verschueren en Maria Van Dommelen 
Levensverhaal van de jubilarissen, met foto's van toen en nu
- Jubileum - Verschueren Karel - Van Dommelen Maria - Horst - Verschueren - Van Dommelen

[409.50] Mijn voettocht naar Santiago de Compostella 
Cornelis Hugo
Deel 2 van het verslag van de pelgrimage naar Santiago (met foto's)
- Personalia - Volksgebruiken - Cornelis Hugo

[409.52] Op weg naar Werelderfgoed 
Verslag van de ondertekening van het Charter die moet leiden tot de erkenning van de landloperskoloniën op het Unesco werelderfgoed
- Domein van de Kolonie - De Kolonie: Domein (onderwerp) - Werelderfgoed - Wortel-Kolonie

[409.56] Ons Historisch Hoekje: Uit de Oude Doos: de brouwersfamilie De Vrij 
Vergeelde foto van de familie De Vrij bij de brouwerswagen
- Heemkundekring Marcblas - Familie De Vrij - Brouwershuis - Fam. De Vrij - Van Dijck - Brouwerij De Roskam

[409.57] Ons Historisch Hoekje: Vergeten Helden: Pieter Hogerheyde 
In de rubriek "Vergeten Helden van WO1 en WO2": portret van Pieter Hogerheyde
- Hogerheyde Petrus 1876/06/29 - Heemkundekring Marcblas - Wereldoorlog I - Wereldoorlog II

[409.59] KWB wandelt Door en Door 
Info en uitnodiging jaarlijkse kwb-wandeling
- KWB - Sport

[409.59] Schutterswedstrijd Wisselbeker René Hapers 
Bierten Louis
Verslag, foto's en uitslag
- St-Sebastiaensgilde - Sport - Hapers René - Personalia - Bierten Louis

[409.60] KLJ Sportfeest in Zondereigen 
Verslag en foto's
- KLJ - Sport - Zondereigen

[409.62] Racketlon Merksplas van start 
Racketlon geeft zijn officiële startschot
- Sport - Andere verenigingen - Racketlon

[409.64] Turnkring Rust Roest 
Alle nuttige en nodige informatie bij de start van het nieuwe seizoen
- Sport - Turnkring “Rust Roest”

[409.65] Spetsers' zweet in Dodendocht 
Mertens Jan
Verslag, met foto's van de deelname van een groep Spetsers aan de Dodentocht
- Sport - Mertens Jan