[437.8] In Memoriam Karel Boeckx 
Nagedachtenis aan de overledene, met foto
- Boeckx Karel -   1929/02/20 - Gevangenismuseum - In Memoriam - Boeckx Karel Jozef Peter

[437.10] In Memoriam Jos Mertens 
Nagedachtenis aan de overledene, met foto
- In Memoriam - Voetbal MSK - Mertens Jos - Sint Rochusstraat - Mertens Jozef

[437.11] ACV Baarle-Hertog organiseert 
ACV nodigt uit op een infoavond voor grensarbeiders
- ACV

[437.11] Lourdesgilde 
Nuttige info over de werking en over de Lourdesreizen
- Andere verenigingen - Lourdesgilde Merksplas

[437.11] Startmoment KVLV 
Terugblik, met een paar foto's, op het geanimeerd startmoment, plus voorstelling van het jaarprogramma
- KVLV (voorheen Boerinnengilde)

[437.12] Femma-lentefeest 
Vooruitblik, met nuttige informatie, naar het Femma-lentefeest, naar de les bloemschikken en naar de komende garageverkoop
- Femma (vroeger KAV)

[437.13] KWB: ontbijt aan huis 
Nuttige info bij dit jaarlijks gebeuren
- KWB - Voeding, drank

[437.14] Interessante VBS-weetjes 
VBS vertelt wat meer over leesdiploma's, uitvindingen in het zesde leerjaar, het Geldwegspel in het vijfde leerjaar, het bezoek van de fanfare en de zorg in de VBS 
- Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[437.16] Kerstwandeling Oud-Studentengilde 
Mertens Frans
Kort verslag, met een aantal foto's, van de kerstwandeling van de Oud-studentengilde
- Kerstwandeling - Oud studentengild "Eigen Taal - Eigen Zeden" - Mertens Frans

[437.17] De heemkring eert zijn leden 
Terugblik om het voorbije werkjaar, huldiging van de ere-leden (met foto)
- Heemkundekring Marcblas - Jubileum - Govaerts Jan 1939/06/25 - Pelgrims Frans - Van Acker Marc

[437.19] Welkom op de SW-jaarconcerten 
Uitnodiging, en uitvoerige programmavoorstelling
- Fanfare Sint Willibrordus - Muziek, zang - Gemeenschapscentrum De Marc/kt

[437.20] Toerisme steunt vzw Ispahan 
Verslag van de overhandiging van de cheque voor het goede doel uit hoofde van de opbrengst in de Bosklappershut tijdens de Kerstwandelingen
- VVV Toerisme Merksplas - Kerstwandelingen - Bosklappershut

[437.20] Opleiding Toeristische Gids voor "Land van Mark & Merkske" 
Nuttige info
- VVV Toerisme Merksplas

[437.21 Tevredenheidsonderzoek van de Bib 
Geerts May
Resultaten van het tevredenheidsonderzoek, plus info over het initiatief "De bib zwerft uit' (met foto)
- Bibliotheek Merksplas - Cultuur - Geerts May - Sporthal

[437.22] WZC Binnenhof 
Horsten Antoon
Terugblik op de gedichtendag (met foto, op deviering van de jarigen en op de actie Wenskaarten maken met de leerlingen van het derde leerjaar (ook met foto)
- Rusthuis Binnenhof - Horsten Antoon -  1930/12/31 - Gemeenteschool (QWORZO) - Taal, dialect - Jubileum

Qworzo GBS
zie 835.0072

[437.23] Qworzó GBS: het leven zoals het is 
Wat vinden de kinderen zo leuk aan de speelplaats: resultaten van de bevraging, plus enkele foto's. Ook aandacht voor de gedichtendag en de opendeurdag voor nieuwe kleuters
- Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs - Taal, dialect

[437.26] Gevangenismuseum 
Bij de start van het nieuwe werkjaar, vooruitblik naar de tentoonstelling "Interneren is geen kunst", en op roep naar vrijwilligers
- Gevangenismuseum - Kapel Kolonie

[437.27] Schrijversfestival in Frederiksoord 
Info bij en uitnodiging voor een weekend onder het thema "Kolonieverhalen" in Frederiksoord, Nederland
- Taal, dialect - Gevangenismuseum - Penitentaire geschiedenis

[437.27] Hoekeinde leeft 
Jaarverslag van de wijkwerking, en overzicht van de geboortes, overlijdens en gouden bruiloften
- Wijk Hoekeinde - Hoekeinde

[437.29] Wetenswaardigheden: Tentoonstelling '40 jaar DNS' 
Terugblik, en uitslag van de fotowedstrijd
- De Nieuwe Spetser - Jubileum - Tentoonstelling - museum

[437.31] Laureatenviering voor Cultuur en Sport 
Verslag, met vermelding van de cultuurlaureaten (met foto's), en van de sportlaureaten (met foto's) 
- Cultuurraad - Sportraad - Sport - Cultuur - Werkgroep herdenking oorlog - Verherstraeten Louis - Verheyen Lisa - Roelofs Henk - Volleybalclub Merksplas - De Berketrekkers - Schelles Nina - Adams Danny

[437.36] De spruitgen van '40 - '60 
Of hoe en waarom de generatie van '40-'60 zich een ras apart mag noemen
- Volksverhalen

[437.37] Louis Van Steenbergen en Maria Van Dijck vieren gouden bruiloft 
Levensverhaal van de jubilarissen, met foto
- Jubileum - Van Steenbergen Louis - Van Dijck Maria - Gezellestraat

[437.40] Glek dagget zegt 
Vervolg dialectwoordenboek van Merksplas
rummetis = reumatiek, sabotaazje = sabotage, saboteere = belemmeren, salaoris = loon, saluweere = salueren, scharhawt = fijn stookhout, Sint-Niklaos = Sint-Niklaas, sjerrie =sherry, sjirurg = chirurg, sjukkelat = chocolade
- Heemkundekring Marcblas - Taal, dialect

[437.41] Familienamen in Merksplas 
Goetschalckx H.
Overzicht van de meest voorkomende familienamen in Merksplas
- Goetschalckx H - Genealogie

[437.43] Ons Historisch Hoekje: WO1 - op vlucht naar Merksplas met 500 psychiatrische patiënten 
Hoe 500 psychiatrische patiënten uit Duffel tijdens WOII in Merksplas terechtkwamen, plus vraag naar nog meer informatie en beeldmateriaal met het oog op verwerking in een boek
- Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Wereldoorlog I - Penitentaire geschiedenis

[437.44] Uit de Oude Doos: Opeisching in 1944 
Vondst van een briefje van de 19 september 1944 van het gemeentebestuur aan Jos Luyten, die opgevorderd wordt om loopgrachten te gaan graven 
- Wereldoorlog II - Luyten Jos -   1919/02/26 - Opeising bezettende Overheid - Luyten Jozef Jan Alexander

[437.45] MSK kiest voor kwaliteit 
De voetbalvereniging geeft in haar nieuwjaarsbrief speciale aandacht voor kwaliteit op alle vlakken in de club
- Sport - Voetbal MSK - MSK

[437.46] Berketrekkers Nederlands Kampioen? Hoezo? Hoe kan dan? 
De touwtrekvereniging is er in geslaagd om Nederlands kampioen te worden indoortouwtrekken (met foto van het winnende team)
- Sport - De Berketrekkers