[489.8] Vrije Basisschool
De "Jaggers" in de bloemetjes, info over de Energy Challenge en het project Vedome (fietsen met helm en fluo), en terugblik naar de de sinterklaasvoorbereidingen
- Natuur - Milieu - Volksgebruiken - School - Onderwijs - Openbare weg - Verkeer - Ongevallen - Vrije Basisschool

[489.12] Gezondheidsraad 'Merksplas zoekt veerkracht'
Terugblik op een "veerkrachtige" wandeling (met foto)
- Gezondheidsraad - Natuur - Milieu

[489.13] Femma
Even terugblikken naar een gezellige brei-avond (met actiefoto), en vooruitblik naar toekomstige activiteiten
- Femma

[489.14] KWB
Info over en uitnodiging voor 'Kooklessen voor iedereen', en de jaarlijkse KWB-wandeldag
- KWB - Voeding, drank - Sport

[489.15] Open Zangavond: 'In het licht van Kerstmis'
Historische terugblik op de 35 jaar zangavonden, en info en uitnodiging editie 2019
- Muziek, zang - St. Willibrordus Kerk - Kinderkoor Cantabile - Zangkoor St-Cecilia

[489.16] Ledenfeest Missie- en Ontwikkelingshulp Merksplas en Zondereigen
Info en uitnodiging betreffende het jaarlijkse ledenfeest.
- Missie en ontwikkelingshulp

[489.17] De Warmste Week
Algemen info over het Vonderke, en over de derde editie van de inzet van Jeugdhuis 't Slot in Wortel in het kader van de Warmste Week ten voordele van 't Vonderke
- Vonderke - Muziek, zang - Jeugdhuis 't Slot Wortel

[489.18] Teerfeest van den Opstel
Enthousiast verslag van het succesvolle teerfeest (met een paar foto's)
- Wijk Opstal - Volksgebruiken - Voeding, drank - Gemeenschapscentrum De Marc/kt

[489.20] Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde: Koningsschieting op 14 september
Verslag van de driejaarlijkse koningsschieting (met foto van de nieuwe koning)
- Volksgebruiken - St-Sebastiaensgilde - Rawou Patrick

[489.20] Is de jukebox terug?
Nuttige info over de "jukebox", en verslag van de geanimeerde jukeboxavond van Cantabile
- Muziek, zang - Kinderkoor Cantabile - Gemeenschapscentrum De Marc/kt

[489.24] Binnenhof
Terugblik op de belangrijkste activiteiten van de voorbije maand (met enkele foto's)
- Rusthuis Binnenhof - Volksgebruiken - Muziek, zang - OKRA

[489.26] Feest van de 60-jarigen
Korte terugblik met groepsfoto
- Jubileum - 60-jarigen - Gemeenschapscentrum De Marc/kt

[489.27] Feest van de 75-jarigen
Voldane terugblik, met groepsfoto
- Jubileum - 75-jarigen - Gemeenschapscentrum De Marc/kt

[489.28] Een nieuw boek van de heemkring
Voorstelling van het nieuwe boek "Merxplas en de Groote Oorlog"
- Heemkundekring Marcblas - Publicaties HK Marcblas - Wereldoorlog I

[489.28] Minder tralies, meer mens
Voorbeschouwingen bij de lezing van Hélène Vos over de rehabilitatie van de gedetineerde
- Gevangenismuseum - Penitentaire geschiedenis - Kapel Kolonie - Domein van de Kolonie

[489.29] Helpende Handen gezocht
Duiding bij de oproep naar vrijwilligers om mee te werken het archief van de landloper digitaal raadpleegbaar te maken.
- Gevangenismuseum

[489.31] De Koloniefeesten 2019 en zijn goede doel Siddartha
Verslag (met foto's) van de tweede editie van de Koloniefeesten in augustus en toelichting bij de bestemming van de opbrengst.
- Domein van de Kolonie - Siddartha - De Manne VZW - Andere verenigingen - 6hm3 - VVV Toerisme Merksplas

[489.32] De Kerstwandelingen zijn er weer
Uitvoerige informatie, sensibilisering tot deelname, foto's van de vorige editie
- VVV Toerisme Merksplas - Zwart Goor - Vrienden van de kerststal - Sport - Zondereigen (Artikels) - Bosklappershut - Kromvenweg - Lochtenberg - Graafsbos

[489.35] Kerstverhaal
Uitnodiging om een kerstverhaal de schrijven en in te sturen
- Taal, dialect - Volksverhalen

[489.36] De site 'Parochiehuis' komt tot leven
Voorbeschouwing bij de aanvang van de bouw van de assistentiewoningen op de plaats waar eens het parochiehuis stond.
- Parochiehuis - Gebouwen

[489.37] Wapenstilstand herdacht
Terugblik op de jaarlijkse 11-novemberviering, en op de herdenkingsplechtigheid aan de Vredesboom (met foto's)
- Wereldoorlog I - Wereldoorlog II - Vredesboom - Kerkhof Merksplas - Gemeentebestuur - Vrije Basisschool - Gemeenteschool (QWORZO) - Fanfare De Kunstvrienden - Fanfare Sint Willibrordus - Civiele bescherming (burgerwacht) - Brandweer - Gezinsbond (BGJG) - Femma - St-Niklaas vrienden - Heemkundekring Marcblas

[489.38] Wij versus zij
Verslag van de lezing van Christophe Bush (met foto) over 'polarisatie'
- Gemeenschapscentrum De Marc/kt - Christoph Bush - Cultuur

[489.40] Bevrijdingsfeest
Voorbeschouwingen en programma
- Wereldoorlog I - Wereldoorlog II - Sporthal - Fanfare De Kunstvrienden - Fanfare Sint Willibrordus - Chiro - Plus 13

[489.40] Reizende tentoonstelling in Vlaanderen: 75 jaar bevrijding Poolse militairen
Duiding, voorbeschouwingen, nuttige info bij deze tentoonstelling
- Wereldoorlog II - Tentoonstelling - museum - Gemeenschapscentrum De Marc/kt

[489.42] Rudi Rombouts leeft fotografie
Kennismaking, met foto's, van een bevlogen fotograaf
- Rombouts Rudi - Personalia - Gezellestraat - 2330.be - Andere verenigingen - Fotokring Merksplas - Tentoonstelling - museum

[489.45] De Superprestige verhuist van Hoogstraten naar Merksplas
Duiding bij de verhuis van de jaarlijkse cyclocross van Hoogstraten naar Merksplas-Kolonie
- Sport - Domein van de Kolonie - De Kolonie: Domein (onderwerp) - Cyclocross